Go Back   Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları > İlköğretim 1.Kademe Öğretmenleri Dökümanları ,Yazılı ve Sınav Soruları > 5.Sınıf Öğretmenleri > 5. Sınıf Soruları, Soru Bankaları ve Testleri

Bölgemizi Tanıyalım Soruları - 5.Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Soruları, Soru Bankaları ve Testleri
Bölgemizi Tanıyalım Soruları - 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Konusunu Görüntülemektesiniz.->1. .Akarsuların taşıdığı alüvyonların denizi doldurması sonucunda oluşan ovalara delta ovası denir. Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde delta ovası bulunmaz? A) Ege Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi C) Karadeniz Bölgesi D) ...

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack LinkBack Seçenekler Stil
Alt 10-05-2009, 09:46 PM   #1 (permalink)
Kullanıcı Adı
Gelişmiş Üye
Standart Bölgemizi Tanıyalım Soruları - 5.Sınıf Sosyal Bilgiler

1. .Akarsuların taşıdığı alüvyonların denizi doldurması sonucunda oluşan ovalara delta ovası denir. Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde delta ovası bulunmaz?
A) Ege Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi √

2. Aşağıdaki ırmaklar ile döküldükleri yer hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir?
A) Ceyhan-Marmara Denizi
B) Yeşilırmak - Karadeniz √
C) Kızılırmak - Akdeniz
D) Sakarya -Akdeniz

3. Bir şeyi icat eden kişiye .............denir.
A) Kaşif
B) Araştırmacı
C) Mucit √
D) Bilim

4. Gerçek ölçülerin küçültülerek çizilmesine ne denir?
A) Kuşbakışı
B) Çizim
C) Plan √
D) Kroki

5. Geniş düzlüklerle kaplıdır -Alçak tepelikler vardır -Sanayisi gelişmiştir 1.Yukarıda özellikleri verilen bölge hangisidir?
A) Marmara bölgesi √
B) Akdeniz
C) İç Anadolu
D) Karadeniz

6. Aşağıdaki bölgelermizde büyük baş hayvancılığa en uygun bölgemiz hangisidir?
A) Karadeniz bölgesi
B) Maramara bölgesi
C) Doğu Anadolu bölgesi √
D) Akdenz bölgesi

7. ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması,aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
A) ikllimin çeşitlemesinde
B) ormanların dağılışında
C) yer altı kaynaklarının zenginleşmesinde √
D) turizm etkinliklerinde

8. Ahmet'e öğretmeni "nerede yaşıyorsun" diye soru yöneltti. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet'in cevapları arasında yer almaz?
A) 6,5 milyar insanla birlikte dünyada yaşıyorum.
B) Güzel ülkem Türkiye'de yaşıyorum.
C) Karadeniz Bölgesi'nde yaşıyorum.
D) Güney Yarım Küre'de yaşıyorum. √

9. Ülkemizin ithalat, ihracat faaliyetlerinde önemli yer alan iki limanımız aşağıdakilerden hangileridir?
A) Trabzon-İzmir
B) Mersin-İstanbul
C) İstanbul-İzmir √
D) İzmir-Samsun

10. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir?
A) Kar √
B) Deprem
C) Çığ
D) Sel

11. Ülkemizde dağlar geniş yer kaplamaktadır. Biri kuzeyden biri güneyden başlayan iki büyük dağ sırası ülkemizin en batısından başlayıp doğusuna doğru yükselerek devam etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bu özelliğinin bir sonucu değildir?
A) Karayolu ulaşımında güçlüklerin olması.
B) İç bölgelerde karasal iklimin görülmesi √
C) Turizm faalyetlerinin Marmara ,Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğun olması
D) Kıyı bölgelerinde yağışların daha fazla olması

12. Telefonu kim icat etmiştir?
A) Edison
B) Pastör
C) Volta
D) Graham Bell √

13. Bir yerin iklimine etki eden faktörler aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Yeryüzü şekilleri
B) Kutuplara yakınlık
C) Ekonomik gelir √
D) Denize yakınlık

14. 2.Çarşamba ovası Yeşil Irmak ‘ın getirdiği verimli toprakların birikmesi ile oluşmuştur.Aşağıdaki ova tiplerinden hangisi bu oluşumun sonucudur?
A) plato
B) yükselti ovası
C) delta ovası √
D) Kıyı ovası

15. Akdeniz iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Her mevsim bol yağış alır. √
B) Doğal bitki örtüsü makidir.
C) Don olaylarına nadiren rastlanır.
D) Ege ve Akdeniz kıyılarında görülür.

16. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinden biri değildir?
A) Erozyon √
B) Vadi
C) Sıradağ
D) Delta

17. Denizin karaya doğru sokulmuş olan bölümünün büyük olanına körfez, küçük olanına koy denir. Bir bölgede deniz ne kadar girintili çıkıntılıysa koy ve körfez o kadar çoktur. Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde koy ve körfez daha çoktur?
A) Kara Deniz

B) . Marmara
C) . Akdeniz
D) Ege √

18. Teknoloji olmasaydı insan hayatı nasıl olurdu?
A) Daha kolay olurdu
B) Hiçbir şey değişmezdi
C) Daha zor olurdu
D) Daha az çalışılırdı √

19. Aşağıdaki iklimlerin hangisi pamuk yetiştirmeye elverişlidir?
A) Akdeniz iklimi √
B) Karasal iklim
C) Karadeniz iklimi
D) Hiçbiri

20. Yurdumuzun buğday deposu olarak bilinen bölgemiz hangisidir.?
A) İç Anadolu bölgesi √
B) Karadeniz bölgesi
C) Akdeniz bölgesi
D) Marmara bölgesi

21. Aşağıdakilerden hangisi en küçük yerleşim birimidir?
A) mahalle
B) mezra √
C) semt
D) ilçe

22. Çevresine göre alçakta kalan ve üzerinde tarım yapılan geniş düzlükler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tepe
B) Plato
C) Ova √
D) Vadi

23. Türk Medeni Kanunu'nun kabuluyle aile hayatı yeniden düzenlendi.Resmi nikah usulu getirilmesi,evlenme,boşanma ve miras konularında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması hangi ilkeyle doğrudan ilişkilidir?
A) devletçilik
B) milliyetçilik
C) cı-umhuriyetçilik
D) halkçılık √

24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunun Marmara ve Ege Bölgesinde toplanmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Yeryüzü şekillerinin elverişliliği
B) Verimli tarım alanlarının bulunması
C) Deprem kuşağından uzak olması √
D) Gelişen ekonomisi

25. Yazlar sıcak ve kurak Kışlar ılık ve yağışlı Verilen özellikler hangi iklime aittir?
A) Karadeniz iklimi
B) Akdeniz iklimi √
C) Muson iklimi
D) Karasal ikliim

26. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin inceleme alanına girmez?
A) Eski uygarlıkların yaşam tarzları √
B) Yeryüzü şekillerinin ulaşıma etkisi
C) İklim ve tarım arasındaki ilişki
D) İnsan ve doğa arasındaki etkileşim

27. Dağların denize paralel uzanması,kıyıdan iç kesimlere ulaşımı zorlaştırır. Bu özellik aşağıdaki bölgelerimizden hangisiyle ilgilidir?
A) Ege Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi √
D) İç Anadolu Bölgesi

28. “Arazinin Eğimli, olduğu ve Fazla yağmur alan bölgelerde toprak kayması fazla olur.” Buna göre aşağıdaki bölgelerin hangisinde toprak kayması fazla olur?
A) Marmara Bölgesi

B) Karadeniz Bölgesi √
C) Akdeniz Bölgesi
D) İç Anadolu Bölgesi

29. Soğuk bölgelerde insanlar kalın elbiseler giyerler. Bu bilgiye dayanarak nasıl bir çıkarımda bulunabiliriz?
A) İklim,günlük hayatımızı etkiler √
B) Soğuk bölgelerde tekstil sanayisi gelişmiştir
C) Soğuk bölgelerde yaşayanların ekonomik durumu iyidir
D) Bu bölgelerde yaşayan insanlar kalın elbiselerden hoşlanırlar

30. Aşağıdaki ırmaklar ile döküldükleri yer hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir?
A) Ceyhan-Marmara Denizi
B) Yeşilırmek-Karadeniz √
C) Kızılırmak-Akdeniz
D) Sakarya -Akdeniz

31. Hangisi tarihi yapıya sahip turistik alalnlarımızdan değildir?
A) truva
B) efes harabeleri
C) pamukkale √
D) rumeli hisarı

32. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro veya sinemaya gittiğimizde üstlendiğimiz bir roldür?
A) sporcu
B) oyuncu
C) seyirci √
D) öğrenci

33. Taşıdığı coğrafi özelliklerle etrafından ayrılan, buna karşılık kendi sınırları içinde benzerlik gösteren coğrafi birimdir. Yukarıda verilen tanım aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A) Ülke
B) Bölge √
C) Şehir
D) Yerleşim yeri

34. Portakal bitkisinin yetişmesi için yazları sıcak, kışları ise ılık ve yağışlı bir iklim gerekmektedir. Bu duruma göre portakal aşağıdaki bölgelerin hangisinde yetiştirilir?
A) Akdeniz √
B) Karadeniz
C) İç Anadolu
D) Doğu Anadolu

35. Amasya ilimiz hangi bölgemizdedir?
A) Akdeniz bölgesi
B) Karadeniz bölgesi √
C) marmara bölgesi
D) iç anadolu bögesi

36. Yurdumuzun en önemli doğal afetlerinden birisi depremdir. Bunun nedeni aşağıdakilereden hangisidir?
A) Yurdumuzun üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) Göllerin ve akarsuluarın bolluğu
C) Çok büyük bir kısmın deprem kuşağında olması √
D) Madenlerin bolluğu, bunun da çökmelere sebep olması

37. Karadeniz bölgesinde iklim, her mevsimyağışlı ve ılımandır. Aşağıdakilerden hangisi bu iklim şartlarında yetişmez.?
A) çay
B) pamuk √
C) mısır
D) fındık

38. Aşağıdaki akarsulardan hangisi akdenize dökülür?
A) kızılırmak
B) bakırçay
C) manavgat √
D) fırat

39. Doğal bitki örtüsü korunmalıdır. Yamaçlar ağaçlandırılmalıdır. Yamaç arazileri eğime dik sürülmelidir. Bu önlemler hangi doğal afeti önlemek için alınmalıdır?
A) Deprem
B) Heyelan √
C) Yangın
D) Çığ

40. Balıkçılık denildiğinde ilk akla gelen bölgemiz hangisidir?
A) Akdeniz bölgesi
B) Karadeniz bölgesi √
C) Ege bölgesi
D) Marmara bölgesi

ALINTI
Stalkers isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsor Reklam
Cevapla

Etiketler
bölgemizi tanıyalım

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
2012 Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım Proje Ödevi Örnek Çalışmaları Yükle zeyrekli 5.Sınıf Performans ve Proje Ödevleri 0 09-11-2012 07:17 PM
Bölgemizi Tanıyalım Genel Tekrar Soruları Kağıdını Tıkla Download zeyrekli 5.Sınıf Etkinlikleri 0 09-04-2012 11:26 PM
Bölgemizi Tanıyalım zeyrekli 5.Sınıf Etkinlikleri 0 09-04-2012 09:07 PM
5.Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım Konu Özeti İndir zeyrekli 5.Sınıf Öğretmenleri 0 09-03-2012 08:59 PM
Bölgemizi Tanıyalım zeyrekli 5.Sınıf Öğretmenleri 0 08-28-2012 07:55 PM


Yazılı Soruları-Soru Bankası-Yaprak Test-Ders Notu-Konu Anlatımı-Proje Ödevi- Performans Görevi-Zümre Tutanakları-Yıllık Plan-Etkinlikler, Çalışma Yaprakları Tüm Zamanlar GMT +6 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:35 PM.


Eğitim ve Ögretim