1. .Okul gecesi için hazırlıklar bitti. Fakat Can, evden getirmesi gereken makası unutmuş. Gösterinin en önemli bölümünde kullanılacak olan makası bulamıyor. Can’ın içinde bulunduğu bu durum için hangisi ya da hangilerini düşünmek doğru olur? I. Sorumluluk bilinci gelişmemiş. II. Unutkanlık, hepimizin başına gelebilir, yeni bir makas alınır. III. Gösteriyi iptal etmeliyiz. Davranışlarından hangisi doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II √
2. Aşağıdakilerden hangisi tarihi miraslarımızdandır?
A) Peribacaları
B) İstanbul Boğazı
C) Pamukkale
D) Süleymaniya Camii √
3. 1.Tarihi eserler geçmişi anlamaya yarayan bir kanıttır. 2.Cami,saray,kale tarihi mekanlardır. 3.Peribacaları tarihi nesnelerdir. Yukarıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) 1-2
B) 1-2-3
C) 1-3
D) 3 √
4. Aşağıdakilerden hangisi Amasya ile bütünleşmiştir?
A) Amasya kayısısı
B) Misket elmasıClick here to enlarge
C) İri kirazları
D) Peri bacaları
Click here to enlarge
5. - Takvim, Saat ve Ölçüde değişiklik yapıldı, - Kılık, Kıyafette düzenleme yapıldı. - Yeni Türk harfleri kabul edildi. Yukarıda yapılan yenilikler Atatürk'ün hangi ilkesi doğrultusunda yapılan yeniliklerdir?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) İnkilapçılıkClick here to enlarge
D) Devletçilik
Click here to enlarge
6. Kadınlara verilen aşağıdaki haklardan hangisi toplumdaki katılım gücünü artırmak için verilen haklardan değildir
A) Seçme seçilme hakkı
B) İstediği işte çalışma hakkı
C) Eğitim alanında erkek kadın eşitliği
D) Tek eşle evlenme hakkıClick here to enlarge
Click here to enlarge
7. Ülkemizde turistler trafından ziyaret edilen çok sayıda tarihi eser ve doğal güzellik vardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal güzelliklerimizdendir?
A) Manyas kuş gölüClick here to enlarge
B) İstanbul'daki Ayasofya
C) Efes'deki antik tiyatro
D) Konya'daki Karatay Medresesi
Click here to enlarge
8. .Her bireyin toplum içinde sorumlukları vardır. Bu sorumlulukları yerine getirmeyen birey- ler zor duruma düşerler ve başkalarını da zor duruma düşürürler. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
A) Okulda yapılan grup çalışmasında öğrencinin gereken araçları getirmemesiClick here to enlarge
B) Öğrencinin sınava çalışmaması
C) Okula gitmemek
D) Kitap okumamak
Click here to enlarge
9. Gezmek,görmek,alış-verişyapmak,dinlenmek amacıyla yapılan gezilere ne denir?
A) Seyahat
B) Gezi
C) Eğlence
D) TurizmClick here to enlarge
Click here to enlarge
10. Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kayseri- Mevlana MüzesiClick here to enlarge
B) Bursa- Uludağ
C) Ankara- Anadolu Medeniyetler Müzesi
D) İstanbul- Ayasofya Müzesi
Click here to enlarge
11. Devletin ekonomik hayatın içinde yer almasını sağlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) DevletçilikClick here to enlarge
B) Halkçılk
C) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık
Click here to enlarge
12. Aşağıdaki tarihi ve turistik yerlerden hangisi doğa turizmine yonelik hzimet vermektedir?
A) ishak paşa sarayı
B) pamukkaleClick here to enlarge
C) efes harabeleri
D) mardin evleri
Click here to enlarge
13. Eğitim birliği hangi kanunla sağlanmıştır?
A) Tevhid-i Tedrisat
B) Öğrenim
C) Yüksekokullar
D) Ceza kanunuClick here to enlarge
Click here to enlarge
14. Din ve devlet işlerini birbirinden ayıran kişilere vicdan özgürlüğütanıyan Atatürk'ün hangi ilkesidir?
A) Devletçilik
B) Milliyeçilik
C) LaiklikClick here to enlarge
D) Cumhuriyetçilik
Click here to enlarge
15. Bir toplumu daha iyi hayat standartlarına kavuşturmak için yapılan köklü değişiklik ve yeniliklere denir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Medeniyet
B) Uygarlık
C) İnklıapClick here to enlarge
D) Demokrasi
Click here to enlarge
16. Atatürk'ün yaptığı aşağıdaki inkılaplardan hangisi daha çok sayıda vatandaşın yönetime katlmasını sağlamıştır?
A) Ekonomik yenilikler
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesiClick here to enlarge
C) Herkesin bir soyadı alması
D) Miladi takvimin kabul edilmesi
Click here to enlarge
17. Aşağıdaki tarihi ve turistik yerlerden hangisi güney doğu Anadolu bölgesinde yer almaz?
A) İshak paşa sarayıClick here to enlarge
B) balıklı göl
C) nemrut dağı
D) zeugma
Click here to enlarge

19. Önemli doğal varlıklarımızdan olan ''Peri Bacaları''hangi bölgemizde yer almaktadır?
A) Marmara Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) İç Anadolu BölgesiClick here to enlarge
D) Doğu Anadolu Bölgesi
Click here to enlarge
20. Atatürk'ün yaptığı inkılaplardan hangisi en son yaptığı inkılaplardandır?
A) Soyadı kanunuClick here to enlarge
B) Cumhuriyetin ilanı
C) Kılık kıyafet inkılabı
D) Halifeliğin kaldırılması
Click here to enlarge
21. Mustafa Kemal Atatürk ilk askeri başarısını hangi savaşta kazandı?
A) ÇanakkaleClick here to enlarge
B) Trablusgarp
C) Sakarya
D) Başkomutanlık
Click here to enlarge
22. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un tarihi varlıklarından birisi değildir?
A) Boğaziçi ve Fatih Sultan KöprüsüClick here to enlarge
B) Galata Köprüsü
C) Rumeli Hisarı
D) Dolmabahçe Sarayı
Click here to enlarge
23. İçinde bulunduğumuz toplumda kültürel farklılıklara rastlayabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılıkların sebeplerinden değildir?
A) Eğitim
B) Para birimiClick here to enlarge
C) İklim
D) Yeryüzü şekilleri
Click here to enlarge
24. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün temelinde yoktur?
A) Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlığı
B) Yönetimde milletin egemenliği
C) İnsan haklarının kısıtlanmasıClick here to enlarge
D) Akıl ve bilime önem verilmesi
Click here to enlarge
25. akarsuların getirdiği alüvyonlarla oluşan ovalara delta ovaları denir. Aşağıdakilerden hangisi delta ovasıdrı?
A) konya ovası
B) erbaa ovası
C) suluova ovası
D) çarşamba ovasıClick here to enlarge
Click here to enlarge
26. Cumhuriyet Bayramı yurdumuzun her yerinde coşkuyla kutlanır.Kurban Bayramı'nda toplumumuzun her kesimi dayanışma örneği sergiler. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A) Kültür birliğiClick here to enlarge
B) Kültürel farklılık
C) Doğal varlık
D) Tarihi zenginlik
Click here to enlarge
27. 1.Karadeniz iklimi:Yazlar sıcak ve kurak,kışlar ılık ve yağışlıdır. 2.Akdeniz iklimi:Yazlar serin,kışlar ılık ve yağışlıdır. 3.Karasal iklim:Kışlar uzun ve yağışlı,yazlar kısa ve sıcak olur. 4.Akdeniz iklimi:Kışlar uzun ve yağışlı,yazlar kısa ve sıcaktır. Yukarıdakilerin hangisinde iklim tipi ve özelliği doğru olarak verilmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3Click here to enlarge
D) 4
Click here to enlarge
28. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ülkemizdeki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bu durum aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) MilliyetçilikClick here to enlarge
D) Laiklik
Click here to enlarge
29. Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen bütün inkılaplar hangi ilkeyle ilişkilidir?
A) inkılapçılıkClick here to enlarge
B) laiklik
C) devletçilik
D) milliyetçilik
Click here to enlarge
30. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin hayatımızdaki olumsuz etkisi değildir?
A) otomobillerden çıkan egzos dumanlarının hava kirliliğine neden olması
B) her eve giren televizyon aile içiilişklerin zayıflamasına neden olmuştur?
C) pek çok ürünün üretildiği fabrikalar soluduğumuz havaya zehir saçmaktadır.
D) internet kullanımının ortya çıkmasıyla bir kaç tuşa basark istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz.Click here to enlarge
Click here to enlarge

31. 3.Atatürk ilkelerinden hangisi ekonomik sorunları çözmekte etkilidir?
A) Milliyetçilik
B) DevletçilikClick here to enlarge
C) Halkçılık
D) Cumhuriyetçilik
Click here to enlarge

33. Bir yerin tarihi yerlerini görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan kişiye ne denir?
A) Seyahat
B) Yolcu
C) TuristClick here to enlarge
D) Tarihçi
Click here to enlarge
34. Ticaretin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Bir ürün ya da hizmeti başka ülkelerdeki insanlara satmak
B) bir ürün veya hizmetin alınıp satılmasıClick here to enlarge
C) bir ürün ya da hizmeti başka ülkelerden satın almak
D) çarşıdan alışveriş yapmak
Click here to enlargeALINTI