Go Back   Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları > İlköğretim 1.Kademe Öğretmenleri Dökümanları ,Yazılı ve Sınav Soruları > 5.Sınıf Öğretmenleri > 5. Sınıf Soruları, Soru Bankaları ve Testleri

Haklarımı Öğreniyorum Soruları - 5.Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Soruları, Soru Bankaları ve Testleri
Haklarımı Öğreniyorum Soruları - 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Konusunu Görüntülemektesiniz.->1. Tükettiğimiz her bir ürün üretim,dağıtımve tüketim gibi aşamalardan geçmektedir.Bu aşamaların bütününe ne ad verilir? A) Ekonomi √ Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/showthread.php?t=1043 B) ...

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack LinkBack Seçenekler Stil
Alt 10-05-2009, 09:49 PM   #1 (permalink)
Kullanıcı Adı
Gelişmiş Üye
Standart Haklarımı Öğreniyorum Soruları - 5.Sınıf Sosyal Bilgiler

1. Tükettiğimiz her bir ürün üretim,dağıtımve tüketim gibi aşamalardan geçmektedir.Bu aşamaların bütününe ne ad verilir?
A) Ekonomi √

B) Dağıtım
C) Tüketim
D) Sermaye

2. Ülkemizde çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde , aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A) Zengin akarsu ağına sahip olması.
B) Etrafının denizlerle çevrili olması √
C) Çeşitli doğal bitki topluluklarının bulunması.
D) Geniş ova ve platoların yer alması.

3. Yaşadığı toplum içinde kendine göre özellikleri olan kişiye ne denir?
A) Aile
B) Çocuk
C) Birey √
D) Öğrenci

4. 1.”Bazı gruplar aynı zamanda kurumdur” aşağıdakilerden hangisi bu özelliği taşımaktadır? A) B)C) D)
A) satranç kulübü
B) futbol takımı
C) aile √
D) sınıf

5. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğun tanımıdır?
A) Bir kişinin grup içerisinde sahip olduğu görev
B) Uzun süreli ve kanunlarla belirlenmiş nitelikleri olan gruplar
C) Ortak bir amaç için çalışanların oluşturduğu toplumsal yapı
D) Bir kimsenin üzerine aldığı gereklerini yerine getirmesi √

6. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?
A) arkadaş grubu
B) oyun grubu
C) meslek grubu √
D) sınıf grubu

7. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?
A) arkadaş grubu
B) oyun grubu
C) meslek grubu √
D) sınıf grubu

8. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?
A) arkadaş grubu
B) oyun grubu
C) meslek grubu √
D) sınıf grubu

9. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?
A) arkadaş grubu
B) oyun grubu
C) meslek grubu √
D) sınıf grubu

10. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?
A) arkadaş grubu
B) oyun grubu
C) meslek grubu √
D) sınıf grubu

11. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?
A) Basketbol oynamak
B) Ders çalışmak √
C) Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
D) İzcilik kulübü oluşturmak

12. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?
A) Basketbol oynamak
B) Ders çalışmak √
C) Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
D) İzcilik kulübü oluşturmak

13. Ekonomi için vazgeçilmez olan işbirliği ,girişimcilik ve emek aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?
A) İklim
B) Ham madde
C) Makine, alet
D) İnsan √

14. .Bir toplumun duygu , düşünce ve yaşayışını yansıtan maddi ve manevi değerlerinin tümüne kültür denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden biri olamaz?
A) .Halk oyunları
B) Örf, adet ve gelenekler.
C) Camiler, medreseler ve saraylar
D) Yeryüzü şekilleri √

15. Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne denir?
A) Grup
B) Kurum
C) Rol
D) Aile √

16. 2.Kanunlarla belirlenmiş gruplara ne denir?
A) sınıf
B) öğrenci
C) grup
D) kurum √

17. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla ilgili uluslar arası bir kuruluştur?
A) Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu
B) Birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu √
C) Çocuk hastahaneleri
D) Yetiştirme yurtları

18. Bir grup yada kurumda üye olan bireylerin görevlerine rol denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol değildir?
A) Başkanlık
B) Başkan yardımcılığı
C) Öğretmenlik
D) Okul √

19. İnkılaplar, toplumun birçok alanda gelişmesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yapılan inkılaplar sonucu elde edilen faydalar Dan biri olamaz?
A) Eğitim birliğinin sağlanması
B) Okuma ve yazmanın kolaylaştırılması.
C) Uluslararası alanda resmi ilişkilerin kolaylaştırılması
D) Miras hususunda ,kadının ayricalıklı konumagetirilmesi √

20. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan “ Çocuk Hakları Sözleşmesi” ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A) Ülkemizde çocuk haklarının korunmasına önem verildiğini √
B) Çocukların her istediklerini yapabilecekleri
C) Birleşmiş Milletlerin ülkemiz tarafından kurulduğunu
D) Çocukların kendi haklarını koruyabildiğini

21. Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturur?
A) Alış-veriş yapanlar
B) Caddede yürüyen insanlar
C) Parkta oturanlar
D) Sınıftaki öğrenciler √

22. 3. Çocuklar ailesinde barınma, beslenme,öğrenim görme gibi haklara sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi ailedeki sorumluluklarından değildir? A) B). C). D).
A) Evin düzenine katkıda bulunma
B) Elbiselerini düzgün kullanmama √
C) Derslerine çalışma
D) Anne babasına yardım etme

23. Hangisi kültürel öğelerimiz arasında yer almaz?
A) Ninniler ve Maniler
B) Halk oyunları
C) Türküler
D) Spor etkinlikleri √

24. Bir üreticinin başkalarıyla işbirliği yapmasının ekonomiye yararı nedir?
A) İnsanlar birbirine yakınlaşır
B) Birlik beraberlik duygusu güçlenir
C) Tüketici hakları korunmuş olur
D) Üretime dayalı yeni fikirler oluşur √

25. Okula kayıt yaptıran her öğrencinin bir kısım hakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz?
A) Okul kütüphanesinden yararlanmak
B) Eğitim öğretim imkanlarından yararlanmak
C) Okula istediği zaman gelmek √
D) Okul bahçesinden yaralanmak

26. "Türk Milleti evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa bırakamazdı "sözü hangisi ile ilgilidir?
A) Cumhuriyetin ilanı
B) Saltanatın kaldırılması
C) Öğretim birliğinin sağlanması √
D) Halifeliğin kaldırılması

27. hangisi bilim adamının özelliklerinden değildir?
A) Şüphecilik
B) Planlılık
C) Kararsızlık √
D) tarafsızlık

28. aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen yeryüzü değildir?
A) Dağ
B) Ova
C) Plato
D) Çöl √

29. Bir hayır kurumu adına kemes düzenleyen kadınlar nasıl bir faaliyet yapmışlardır?
A) ticaret
B) el sanatları sergisi
C) sosyal etkinlik √
D) gösteri

30. Doğal çevreyi ve çevre ile insan arasındaki ilişkileri inceler tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Coğrafya √
B) Bölge
C) İklim
D) Yeryüzzü şekilleri

31. Atatürk ilke ve inkılaplarının genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kılık ve kıyafette modernleşme
B) Eğitim öğretimi yenileştirme
C) Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine aktarma
D) Türk ekonomisini düzeltme √

32. İnsanların meslek seçimlerinde aşağıdakilerden hangisi önemli faktörlerden değildir?
A) Toplumsal ihtiyaçlar
B) İlgi ve yetenek
C) Alınan eğitim
D) Kazanılacak para √

33. Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözü aşağıdakilerden hangisini benimsediğini gösterir?
A) devletçilik
B) cumhuriyetçilik √
C) laiklik
D) inkilapçılık

34. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç tarihinde açılmıştır?
A) 23 Nisan 1920 √
B) 29 Ekim 1923
C) 30 Ağustos 1922
D) Hiçbiri

35. Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir?
A) Çalışmanın önemi
B) İş birliğinin önemi √
C) Sorumluluk almak gerektiği
D) Tek kişinin başarılı olduğu

36. Ekonomi faaliyetleri aşamaları hangisinde doğru verilmiştir?
A) Dağıtım,Üretim,Tüketim
B) Üretim,Dağıtım,Tüketim √
C) Üretim,Tüketim,Dağıtım
D) Tüketim,Dağıtım,Üretim

37. Hangisi bilim adamlarının ortak özelliği olamaz?
A) Gerçekçidirler
B) Doğruya ulaşmaya çalışırlar
C) Eleştiriye açık değildirler √
D) Düzenli çalışma içindedirler

38. Hangisi ödev hazırlarken yararlandığınız kaynakları belirtmenizin nedenlerinden değildir?
A) Yazar kızabilir √
B) Emeğe saygı göstermeliyiz
C) Akademik dürüstlüğe aykırıdır
D) İnsanlar o yazıyı bize ait sanabilir

39. Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçlarından değildir?
A) Truzim √
B) Eğitim
C) Sağlık
D) Güvenlik

40. Okulda katıldığımız çalışmalardan hangisi sivil savunma kuruluşlarına benzer?
A) Klüp çalışmaları √
B) Spor faaliyetleri
C) Beden eğitimi dersi
D) Okul pikniği

41. Aşağıdakilerden hangisi okul ile ilgili sorumluluklarımızdan biridir?
A) odamızı düzeltmek
B) okul kurallarına uymak √
C) anne ve babamıza yardımcı olmak
D) bayramlarda bayramlaşmak

42. Aşağıdakilerden hangisi egemenlik sembollerinden değildir?
A) Bayrak
B) Milli marş
C) Anayasa
D) Ekonomi √

43. Anayasaya göre ülkemizde yasama göreviaşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Anayasa mahkemesi
C) TBMM √
D) Başbakan

44. Kanunlarla belirlenmiş niteliklere sahip, uzun süreli gruplara .............. denir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) aile
B) grup
C) rol
D) kurum √

45. Hangisi aile içindeki rolümüzdür?
A) müşteri
B) seyirci
C) yeğen
D) kardeş √

46. Aşağıdakilerden hangisi toplumda uymak zorunda olduğumuz yazılı kurallardan biridir?
A) trafik kuralları √
B) ahlak kuralları
C) görgü kuralları
D) gelenek ve görenekler


47. Bazı grupların nitelikleri kanunlarla belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir grup değildir?
A) Okul
B) Mahalle oyun takımı √
C) Aile
D) Hastane

48. Hak ve sorumluluk farklı kavramlardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi okuldaki haklarımızdan değildir?
A) Eğitim ve öğretim görmek
B) Okul kurallarına uymak √
C) Okul kütüphanesinden yararlanmak
D) Spor salonunu kullanmak

49. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukların korunmasıyla ilgili faaliyet gösteren bir kuruluş değildir?
A) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
B) Çocuk Hastaneleri
C) Yetiştirme Yurtları
D) Süt Endüstrisi Kurumu √

50. Aşağıdakilerden hanigisi içinde yer aldığımız gruplardan biri değildir?
A) milli takım √
B) aile
C) sınıf
D) toplum

51. Yaşadığı toplum içinde kendine göre özellikleri olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile
B) Çocuk
C) Birey √
D) Öğrenci

52. Bazı gruplar uzun sürelidir ve kanunlarla belirlenmiş özellikleri vardır. Bu tür gruplar aşağıdakilerden hangisidir?
A) okul √
B) aile
C) kurum
D) hak

53. Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?
A) Sınıf √
B) Sokakta yürüyen insanlar
C) Alışveriş yapanlar
D) Parkta oturanlar

54. Ben bir çocuk olarak on sekiz yaşına kadar vazgeçilmez haklara sahibim. Buna göre hangisi çocuk haklarından değildir?
A) Barınma
B) Beslenme
C) Yaşama
D) Ağır işte çalıştırılma √

55. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde insanlar kaç yaşına kadar yasalar karşısında çocuk kabul edilmiştir?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18 √

56. Hak kavramı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en güzel şekilde anlatılmıştır?
A) Her istediğimi almak arzusu
B) Büyüklerimin bana verdikleri
C) Yasal yada ahlaki olarak sahip olduklarım
D) İnsanın istediğini yapabilmesi √

57. Aile içinde bireylerin sorumlulukları bellidir. Aile içinde bireylerin kendi aralarında yardımlaşmasına ne denir?
A) paylaşma
B) bağlılık
C) dayanışma √
D) bölüşme

58. Aşağıodakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?
A) Eğitim
B) Barınma
C) Sağlık
D) Ailenin geçimi √

59. 19-Aşağıdakilerden hangisi çocukların korunması ile ilgili kurumlardan değildir?
A) çocuk esirgeme kurumu
B) UNİCEF
C) Yetiştirme yurtları
D) AKUT √

ALINTI
Stalkers isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsor Reklam
Cevapla

Etiketler
haklarımı, öğreniyorum, soruları

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Haklarımı Öğreniyorum Etkinliği zeyrekli 5.Sınıf Etkinlikleri 0 09-11-2012 06:59 PM
Haklarımı Öğreniyorum DY Etkinlik zeyrekli 5.Sınıf Etkinlikleri 0 09-11-2012 06:18 PM
Haklarımı Öğreniyorum Etkinliği zeyrekli 5.Sınıf Etkinlikleri 0 09-11-2012 06:14 PM
Haklarımı Öğreniyorum zeyrekli 5.Sınıf Öğretmenleri 0 09-03-2012 08:29 PM
Haklarımı Öğreniyorum zeyrekli 5.Sınıf Öğretmenleri 0 09-03-2012 07:56 PM


Yazılı Soruları-Soru Bankası-Yaprak Test-Ders Notu-Konu Anlatımı-Proje Ödevi- Performans Görevi-Zümre Tutanakları-Yıllık Plan-Etkinlikler, Çalışma Yaprakları Tüm Zamanlar GMT +6 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:19 AM.


Eğitim ve Ögretim