1. Aşağıdakilerden hangisi bir buharlaşma olayıdır.
A.Tereyağın sıvılaşması B.Suyun buza dönüşmesi
C.Kolonyanın döküldükten sonra uçması D.Isınan mumun erimesi

2. Ayşe laboratuarda iki tane içi sıvı dolu şişe görür.Bunlardan biri lacivert,diğeri mor renktedir.Ayşe bu maddeleri ayırt etmek için aşağıdaki özelliklerden hangisi kullanamaz?
A.Kütle B.Kaynama sıcaklığı C.Donma sıcaklığı D.Yoğunluk
3. Aşağıdakilerden hangisi katıların genleşmesi ile ilgili bir olay değildir?
A.Elektrik tellerinin sarkması B.Mumun yanması C.Kayaların parçalanması D.Demir köprülerin uzaması

4. Yağmur ve kar olarak yere düşen su damlaları hangi olay sonucunda tekrar gökyüzüne çıkar?
A.Genleşme B.Erime C.Buharlaşma D.Donma

5.Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerinden değildir?
A.Kütle B.Yoğunluk C.Erime noktası D.Kaynama noktası

6.Buharlaşma olayında madde hangi halden hangi hale geçer?
A.Katıdan sıvıya B.Sıvıdan gaza C.Gazdan sıvıya D.Sıvıdan katıya

7.Aşağıdakilerden hangisi ısı birimidir?
A.Joule B.Gram C.Mililitre D.Santigrat

8.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi erime olayını açıklar.
A.Suyun buz haline gelmesi B.Buzun su haline gelmesi C.Suyun buhar haline gelmesi D.Buharın su haline gelmesi

9.Bir bardağın içine su doldurup buzluğa attığımızda bardaktaki suda buzlanma nereden başlar?
A.Üstten B.Alttan C.Ortadan D.Yandan

10. Aşağıdaki cümleleri okuyalım.Doğru ise (D),yanlış ise (Y)kutucuğunu yazalım.

( ) Cisimlerin suda batması için daha ağır olması değil,daha yoğun olması önemlidir.

( ) Erime ve donma noktalarına bakarak maddeleri tanımak mümkün değidir.

( ) Yüksekliklere çıkıldıkça sıcaklık artar.Bu nedenle ilk önce yüksek dağ tepelerindeki
karlar erir.

( ) Yoğunluk hacmin kütleye bölünmesiyle bulunur.

( ) Gaz haldeki maddelerin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma denir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

Havada buhar soğuyunca …………….. olarak yeryüzüne geri döner.

Doğadaki tüm enerjilerin kökeni …………….. enerjisidir.

Buzun katı halden sıvı hale geçmesine …………….. denir.

Isı birimleri …………… ve …………… dir.

Bir madde ısıtıldığında hacimde meydana gelen artışa ………………….. denir.BAŞARILAR DİLERİM