FEN BİLGİSİ

1-) I. Isı enerjisinin birimi kaloridir.
II.Isı kalorimetre kabı ile ölçülür.
Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?
a- I doğru,II yanlış.
b- İkisi de doğru
c- II doğru,I yanlış
d- İkisi de yanlış.
2-) Isıtılmakta olan bir maddenin moleküllerinin ortalama hızları değişmediğine göre
hangisi doğru olur?
a- Maddenin sıcaklığı artmaktadır.
b-Madde katı durumda ısıtılmaktadır.
c-Madde durum değiştirmektedir.
d-Madde sıvı durumda ısıtılmaktadır.
3-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- Kuvvet,hareket halindeki cisimleri durduramaz.
b- Kuvvet, birim zamanda yapılan yer değiştirmedir.
c- Kuvvet, cisimleri hareket ettirmez.
d- Kuvvet,dinamometre ile ölçülür.
4-) Mantarlarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
a- Ekmeğin küflenmesine neden olur.
b- Zararlı olan türleri vardır.
c- Sıtma hastalığı yapar.
d- Peynir, sirke gibi yiyecek ve içeceklerin oluşmasını sağlar.
5-) Aşağıdakilerden hangisi protistalarınözelliklerinden değildir?
a- Çoğu su ortamd ortamında serbest olarak bulunur.
b- Antibiyotik adı verilen ilaç yapılır.
c- Kanlı ishale yol açar.
d- Karada yaşayan bitki ve hayvan artıkları üzerinde yaşar.
6-) I.Güneş ışığı varlıkların rengini değiştirebilir.
II.Işık bir enerjidir.
III.Saydam maddeler ışığı geçirirler.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
a- III b- I,II c- II,III d- I,II,III
7-) I.Bazı bakteriler
II.Bazı böcekler
III.Çürükçül mantarlar
IV.Virüsler
Hangileri ayrıştırıcı canlılardır?
a- I,II,IV b-II,III,IV c- I,II,III d- III,IV
8-) Işıgın hiçbir rengini yansıtmayan cisimler hangi renkte görünür?
a- siyah b-mavi c-Kırmızı d- Yeşil
9-) I. Hastalığı geçirmekle
II.Aşı yaptırmakla
III.İlaç içmekle
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ile bağışıklık kazanılır?
a- III b- II,III c- I,II d- I,II,III
10-) Aşağıdaki güneş ışınları ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğru değildir?
a- Güneş'ten yayılan ışınların bir kısmı Dünya'mıza ulaşır.
b- Gözle görülebilen ışınların ısıtma etkisi çoktur.
c- Zararlı ışınlar atmosfer tarafından tutulur.
d- Isınmayı gözle görülmeyen ışınlar sağlar.