1. Işık nasıl yayılır?
A) Doğrusal yollaClick here to enlarge
B) Dalgalar halinde
C) Küme küme
D) Düzlemsel
2. Ses yalıtımı sağlamak için aşağıdaki maddelerden hangisini kullanmak uygundur.
A) Demir
B) PlastikClick here to enlarge
C) Cam
D) Taş
3. 1.ampul sayısını artırmak 2.pil sayısını artırmak 3.ampul sayısını azaltmak Yukardakilerden hangisi veya hangileriyapıldığında basit bir elektrik devresindeki ampullerin parlaklığı artar?
A) 1ve2
B) yalnız 2
C) 2 ve 3Click here to enlarge
D) yalnız 3
4. Aşağıdaki eşyalardan hangisi ışığı geçirgenlik özelliğine göre diğerlerinden farklıdır?
A) gözlük camı
B) pencere
C) cam bardak
D) pencere tülüClick here to enlarge
5. Sesle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dalgalar halinde yayılır
B) Ses boşlukta yayılırClick here to enlarge
C) Titreşim sonucunda oluşur
D) Hızı ortamın cinsine bağlıdır
6. Kulağının biri yerde diğeri yukarıdaki bir kişi uzaktan gelen patlama sesini kaç defa duyar?
A) Duymaz
B) 1
C) 2Click here to enlarge
D) 3
7. Ses kirliliğine kısaca ne ad verilir.
A) Kargaşa
B) Kavga
C) GürültüClick here to enlarge
D) İnilti
8. Evlerimizdeki elektrik düzeneği ile basit bir elektrik devresini karşılaştırdığımızda duvardaki elektrik düğmeleri basit elektrik devresinde hangi elemanın görevini üstlenir?
A) duy
B) pil
C) anahtarClick here to enlarge
D) kablo
9. Aşağıda bazı maddeler ve karşılarında ışığı geçirgenlik özellikleri verilmiştir.Bunların hangisi yanlıştır?
A) tahta kapapı- opak
B) buzlu cam- yarı saydam
C) su - saydam
D) beyaz naylon poşet - opakClick here to enlarge
10. Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın doğrusal yolla yayıldığını göstermez?
A) gölge
B) gökkuşağıClick here to enlarge
C) ay tutulması
D) güneş tutulması
11. Saat 19'da duran bir adamın gölgesi hakkında ne söyleyebilirsiniz?
A) Gölgesi daha kısadır
B) Gölgesi daha uzundurClick here to enlarge
C) Gölgesi boyuna eşittir
D) Gölgesi yoktur
12. Aşağıdakilerden hangisi açılıp kapanarak devredeki elektriğe yol veren bir devre elemanıdır?
A) kablo
B) duy
C) anahtarClick here to enlarge
D) pil yatağı
13. Bir çu7buğu bahçede güneş alan bir yere sabitlediğimizi düşünelim.Çubuğun gölgesi günün hangi saatinde en kısa olur?
A) sabah:08:00
B) öğlen:12:00Click here to enlarge
C) akşam:16:00
D) akşam:18:00
14. Cisimlerin hangi özelliklerinden dolayı gölgesi oluşur?
A) saydam olması
B) ışığı geçirmesi
C) opak olmasıClick here to enlarge
D) esnek olması
15. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır ?
A) Gaz lambası
B) YanardağClick here to enlarge
C) Ampul
D) Mum
16. Gece gökyüzüne baktığımızda ay ışık gibi görünmesinin sebebi nedir?
A) Güneşten aldığı ışınları yansıtmasıClick here to enlarge
B) kendisinin bir ışık kaynağı olması
C) dünyamıza yakın olması
D) güneşe yakın olması
17. Işığın rengi sıcaklıkla bağlantılıdır.Buna göre yüksek sıcaklıkta ışığın rengi nasıldır ?
A) BeyazClick here to enlarge
B) Turuncu
C) Kızıl
D) Sarı
18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A) Ses kaynağından uzaklaştıkça daha çok duyulurClick here to enlarge
B) Ses katı,sıvı ve gaz maddelerde yayılır
C) Ses dalgaları çevresindeki madde taneciklerini titreştirir
D) Ses dalgalar halinde yayılır
19. İnsan vucudu gibi saydam olmayan cisimlerden geçen ışık türleri hangisidir?
A) Ay ışınları
B) Yıldız ışınları
C) Röntgen ışınlarıClick here to enlarge
D) Güneş ışınları
20. Astronotlar uzay boşluğunda niçin özel aygıtlarla konuşmaktadırlar?
A) Astronot elbisesinin bir parçası olduğu için
B) Uzay araçlarının aletlerinden olduğu için
C) Uzay boşluk olduğu ve hava olmadıgı içinClick here to enlarge
D) Uzayda kendilerini başkaları duymaması için

21. Aşağıdakilerden hangisi opak maddedir?
hava
su
cam
tahta √
22. Aşağıda verilen maddelerin hangileri saydamdır? 1.su 2.hava 3.cam
1-2
1-3
2-3
1-2-3 √
23. Aşağıdakilerden hangisi saydam bir madde değildir?
buzlu cam √
cam
su
hava
24. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdir?
ampul
Ay √
Kutup Yıldızı
gaz lambası
25. Bulutsuz bir günde bir öğrenci kendi gölgesini günü hangi zamanında en uzun görür?
Öğle saat 12'de
Öğle saat 13'de
Sabah saat 9'da √
Öğleden sonra saat 14'te
26. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
gaz lambası
mum
Güneş
ampul
27. 1.Odun 2.Yıldız 3.Ateşböceği 4.Ay Yukarıdakilerden hangileri doğal ışık kaynağı değildir?
1
1-4
1-3-4 √
1-2-3-4
28. Aşağıdakilerden hangisi kulak sağlığı açısından doğru bir davranış değildir?
Kulakların sert cisimlerle karıştırılması √
Gürlütülü ortamlarda az durulması
Alçak ve normal sesle müzik dinlenmesi
Belli aralıklarla doktora gidilmesi
29. Yarasa ve yunus gibi hayvanlar yaydıkları seslerin cisimlere çarpıp geri dönmesi sonucu cisimlerin yerlerini tesbit edebilirler.Bilim adamları canlıların bu özelliğinden yararlanarak hangi aracı icat etmişlerdir?
Hoparlör
Ses kaydedici
Sonar cihazı √
Mikrofon
ALINTI