1. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkidir?
A) salatalık √
B) yosun
C) liken
D) eğrelti otu
2. Aşağıdaki bitkilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) gül
B) hanımeli
C) papatya
D) eğrelti otu √
3. Hangisi canlı değildir?
A) Küf
B) Odun
C) Virüs
D) Solucan √
4. Aşağıdakilerden hangisi canlı bir varlık değildir?
A) küf
B) mikrop
C) solucan
D) odun √
5. Aşagıdakilerden hangisi uçabilmesine rağmen kuş olarak adlandırılmaz?
A) Leylek
B) Şahin
C) Yarasa √
D) Kelaynak
6. Bütün özellikleri karşılaştırıldığında bitkileri hayvanlardan ayıran en önemli özellik aşaşğıdakilerden hangisidir?
A) Besin yapma √
B) Hücrelerden oluşma
C) Solunum yapma
D) Çoğalma
7. Hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Eğrelti otu √
B) Pağatya
C) Gül
D) Ayva ağacı
8. aşağıdakil varlıklardan benzerlik ve farklılıklarına göre grup oluşturacak olsak hangisi bu grubun dışında kalır?
A) maydanos
B) mantar √
C) çam ağacı
D) papatya
9. Aşaşğıdaki canlılardan hangisinin vücut yapısında iskelet bulunur?
A) Arı
B) At √
C) Ahtapot
D) Akrep
10. Fotosentezi hangisi yapar?
A) kök
B) gövde
C) yaprak √
D) dal
11. Aşağıdakilerden hangisinin çevreye ve doğal hayata olumsuz bir etkisi yoktur?
A) kelaynak
B) gergedan
C) deniz kaplumbağaları
D) kelebek √
12. Bitkinin su ve madensel tuz ihtiyacını hangisi karşılar?
A) kök √
B) gövde
C) yaprak
D) çiçek
13. Kurt ile koyunun ortak özelliği hangisidir?
A) Yumurta ile çoğalırlar.
B) Etle beslenirler.
C) Omurgalıdırlar. √
D) Otla beslenirler.
14. Hangisi suda yaşayan memelidir?
A) Timsah
B) Hamsi
C) Yarasa
D) Balina √
15. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellklerinden değildir?
A) Solunum
B) Fotosentez √
C) Boşaltım
D) Beslenme
16. Verilenlerden hangisi memelilerin ortak özelliği değildir ?
A) Sıcak kanlı olma.
B) Omurgalı olma.
C) Et ile beslenme. √
D) Doğurarak çoğalma.
17. Konserveler teneke ve cam kavanozlarda niçin saklanmaktadır?
A) Plastik kaplarcamdan daha sağlıklı olur
B) yiyecekler uzun süre tazeliğini korur √
C) tenekeler paslanır
D) tenekeve camların açılması zordur
18. Besin zincirinin ilk basamağında hangi canlılar bulunur?
A) yırtıcı hayvanlar
B) bitkiler √
C) evcil hayvanlar
D) böcekler
19. Fabrika ve otomobillerden çıkan zehirli gazlar insanları nasıl etkiler?
A) akciğer hastalığına sebep olur √
B) hiçbir etkisi olmaz
C) Öksürüklere iyi gelir
D) Solunum yolları açma özelliği vardır
20. Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin temel görevidir?
A) Üremeyi sağlamak √
B) Güzel kokmak
C) Solunum yapmak
D) Bal yapılmasını sağlamak
21. Aşağıdaki canlılardan hangisi fotosentes yapabilir?
A) Mantar
B) Eğrelti otu √
C) Solucan
D) Kuş
22. 1.Atmaca 2.Serçe 3.Baykuş 4.Penguen 5.Ördek Yukarıda verilen kuşların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uçabilmeleri
B) Otçul olmaları
C) Yüzebilmeleri
D) Yumurta ile çoğalmaları √
23. Bitkinin topraktan aldığı su ,bitkinin aşağıdaki bölümlerinden hangisine ilk olarak iletilir?
A) çiçek
B) kök √
C) gövde
D) yaprak
24. 1. kök bulundurma 2. Yeşil olma 3. kara bitkisi olma 4. çiçek bulundurma Verilenlerden hangileri karayosunu ve fasulyenin ortak özelliklerindendir?
A) 1,2,3
B) 2ve3 √
C) 1 ve 2
D) 2,3 ve 4
25. Aşağıdakilerden hangisi gövde yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Eğrelti otu
B) Papatya
C) Yonca
D) Çam √
26. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BİR SINIFLANDIRMA YAPILDIĞIN Da diğerlerinden farklı bir grupta yer alır? A) B) C) D)
A) Yarasa
B) serçe
C) kelebek
D) Sazan √
27. Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanların ortak özelliklerinden dir?
A) fotosentez yapma
B) Üreme √
C) Sınırsız büyüme
D) Besini dışarıdan hazır alma
28. Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgalılara örnek olarak verile bilir?
A) kirpi √
B) arı
C) karınca
D) kelebek
29. Çiçekli bitkilerin üreme organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) kök
B) yaprak
C) Çiçek √
D) Gövde
30. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalı değildir?
A) balıklar
B) sürüngenler
C) kurbağalar
D) kelebek √
31. Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bir bitkide olmaz?
A) yaprak
B) çiçek √
C) gövde
D) kök
32. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin ortak özelliklerinden değildir?
A) besin yapma
B) besin depo etme
C) yer değiştirme √
D) enerji kullanma
33. Aşağıdakilerden hangisi yüze memeli hayvanlardan değildir?
A) balina
B) fok
C) hamsi √
D) yunus
34. * Mikroorganizma denilen küçük canlıların doğal gengenin korunmasına katkısı hangisidir?
A) A- Havayı temizler, oksijen üretir.
B) B- Canlı atıkların çürüyüp toprağa karışması. √
C) C- Yağış düzenini ayarlama.
D) D- Ormanları korumak.
35. * Hangisi bir tohumun çimlenmesi için gereklidir?
A) Nem √
B) - Işık
C) Karbondioksit
D) Azot
36. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çanak yaprak çiçeğin en dışında yeşil kısımdır.
B) Taç yaprak parlak ve renkli güzel kokuludur, görevi böcekleri çeker.
C) Erkek organların üzerinde yumurta hücresi bulunur. √
D) ***lenme yumurtalıkta olur.
37. * Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yalnıştır?
A) A- Yüzen memeli hayvanlarınvücudu pullarla kaplıdır. √
B) B- Balinalar doğurarak çoğalır.
C) C- Uçabilen tek memeli hayvan yarasadır.
D) D- Yarasalar etle beslenir.
38. * Aşağıdakilerden hangisi yavrularını sütle besleyen hayvanlardan değildir?
A) A- Yarasa
B) B- İnek
C) Koyun
D) Leylek √
39. * Aşağıdakilerden hangisi sıcakkanlı hayvanların ortak özelliklerindendir? I. Yavru bakımı yapma. II. Akciğer solunumu yapma. III. Yumurtayla çoğalma
A) A- I-II √
B) Yalnız I
C) - I-III
D) - Yalnız III
40. Aşağıdakilerden hangisi şapkalı mantar ile fasulye bitkisinin ortak özelliği değildir?
A) Üremelerini sağlayacak yapılara sahip olma.
B) Topraktan su ve madensel madde alabilme.
C) Işıklı ortamda besin yapabilme. √
D) Hücreli olma.


ALINTI