1. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a)Suyun küçük damlacıklar halinde havaya karışmasına buharlaşma denir. b)Su buharının su damlacıkları haline gelmesine yoğunlaşma denir. c)Havadaki su damlacıkları yeryüzüne yakın yerde soğuduğu zaman sis oluşur. d)Havadaki su buharı, taş,toprak ve yaprak gibi soğuk katı maddelernüzerine gece yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşür. Buna kar adı verilir.
A) a
B) b
C) c
D) d √
2. Bir bardak sıcak suya bir miktar buz atarsak suda ne gibi sıcaklık değişimi olur?
A) Su kaynamaya başlar
B) Hiçbir değişiklik olmaz
C) Su soğumaya başlar
D) Su donar √
3. Aşağıdakilerin hangisinde su sıvı haldedir?
A) çiy √
B) kırağı
C) buhar
D) dolu
4. Yazın elektrik ve telefon telleri sarkar, kışın ise gerginleşir. Bunun nedeni nedir?
A) Yazın kuşların tellerin üzerine konması.
B) Tellerin ısınması ve soğumasıdır. √
C) Tellerin arasındaki mesafenin iyi ayarlanamamış olmasından.
D) Kışın karın, yazın yağmurun yağması.
5. Havanın içinde bulunan su buharıyükseklerde soğuk havayla karşılaşınca sıvı hale gelir. Sıvı hale geçen su buharı toz tanecikleri etrafında küçük su damlacıkları oluşturur. Bu su damlacıkları zamanla bir araya gelirler. Yukarıda aşağıdakilerin hangisinin oluşumu anlatılmaktadır?
A) bulut √
B) kar
C) dolu
D) yağmur
6. *Isı etkisiyle genleşmenin ençok ve enaz görüldüğü maddeler hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) A- Gazlarda- katılarda √
B) B- Sıvılarda- Katılarda
C) C- Gazlarda- Sıvılarda
D) D- Katılarda Sıvılarda
7. Maddenin bulunduğu halden diğer hale geçmesine hal değişimi denir. Aşağıdakilerden hangisi hal değişimi değildir?
A) Mumun erimesi
B) Çamaşırların kuruması
C) Camın kırılması √
D) Elimize dökülen kolanyanın uçması
8. Aşağıdakilerden olaylardan hangisi gerçekleşirken ortam ısınır?
A) Buz erirken
B) Su buharı yoğuşurken √
C) Çamaşırlar kururken
D) Eter buharlaşırken
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlıştır?
A) Fosil yakıtların hepsi katıdır √
B) Fosilin oluşumu milyonlarca yılda oluşur
C) Fosiller yanar
D) Fosiller canlı kalıntılarıdır
10. 100 gram ekmeğin verdiği enerji 250 cal' dır. Bir öğünde 200 gram ekmek yiyen biri kaç cal enerji kazanır?
A) 0,25
B) 0,5
C) 5
D) 500Click here to enlarge
11. İstanbul : 22 C Antalya : 30 C Ankara : 20 C Erzurum : 15 C Yukarıda verilen bilgilere göre illerimizdeki buharlaşma oranlarını azdan çoğa doğru sıralayınız.
A) Antalya-İstanbul-Ankara-ErzurumClick here to enlarge
B) Antalya-Ankara-İstanbul-Erzurum
C) Erzurum-Ankara-İstanbul-Antalya
D) Erzurum-İstanbul-Ankara-Antalya
12. Kaynayan bir tencerenin kapağını kaldırdığımızda kapağın iç yüzeyinde su damlacıkları görülür. Bu su damlacıklarını aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz?
A) kar
B) yağmurClick here to enlarge
C) sis
D) bulut
13. Bir calori kaç joule eşittir?
A) 4Click here to enlarge
B) 6
C) 8
D) 1
14. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Genellikle maddelerin sıcaklıkları artıkça hacimleri genişler.
B) Suda batan madde yüzen maddeden daha yoğundur.
C) Erime-donma noktasına göre maddenin ne olduğu ayırt edilebilir.
D) Birim hacim kütle maddelerin ayırt edici özelliği değildir.Click here to enlarge
15. Kaynama sıcaklığı-donma sıcaklığı-kütle- hacim-yoğunluk-erime sıcaklığı Yukarıdakilerden kaç tanesi maddelerin ayırt edici özellikleridir?
A) 3
B) 4Click here to enlarge
C) 5
D) 6
16. Suyun yeryüzü ile hava arasındaki dolanımına ne ad verilir?
A) su döngüsüClick here to enlarge
B) azot döngüsü
C) karbondioksit döngüsü
D) yağış oranı
17. Sıcaklığın etkisi ile maddelerin boyutlarındaki değişime ne ad verilir?
A) genleşmeClick here to enlarge
B) erime
C) yoğunlaşma
D) buharlaşma
18. Maddenin hal değiştirmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Katı maddenin sıvı hale geçmesi,süblimleşmeClick here to enlarge
B) Sıvı maddenin gaz hale geçmesi ,buharlaşma
C) Sıvı maddenin katı hale geçmesi,donma
D) Gaz maddenin sıvı hale geçmesi,yoğuşma
19. 5000 J enerji kaç kJ' dür ?
A) 5000
B) 5Click here to enlarge
C) 250
D) 50
20. Dağların üst kısmında karların geç erimesinin sebebi nedir?
A) Güneşin önce suları ısıtması
B) Güneşin önce havayı ısıtması
C) Alçaklara inildikçe sıcaklığın artması
D) Yükseklere çıkıldıkca sıcaklığın azalmasıClick here to enlarge
21. Havadaki su damlacıklarının yer yüzüne yakın yerde soığumasına ne denir?
A) Kırağı
B) Çiğ
C) SisClick here to enlarge
D) Dolu
22. Aşağıdakilerden hangisi her sıcaklıkta gerçekleşir?
A) BuharlaşmaClick here to enlarge
B) Kaynama
C) Yoğuşma
D) Erime
23. Yavuz'un dedesi kullandığı gözlüğü soğukta açıkhavada bırakıyor.Sabah kalktığında gözlük camının kırılmış olduğunu görüyor.Gözlük camı neden kırılmış olur?
A) Genleşmeden
B) BüzülmedenClick here to enlarge
C) Buharlaşmadan
D) Yoğuşmadan
24. Aşağıdaki maddelerden hangisi daha çok yüksek sıcaklıkta erir ve donar?
A) su
B) altınClick here to enlarge
C) naftalin
D) demir
25. Fosil yakıtlar için aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Bitki ve hayvan kalıntıları ile oluşur.
B) Bitmeyen enerji kaynaklarıdır.
C) Oluşumu milyonlarca yıl sürer.
D) Karaların hemen altında yada deniz altındaki yataklarda bulunur.Click here to enlarge
26. Günlük hayatta kullandığımız enerjinin büyük bölümünün kaynağı güneş enerjisidir.Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı doğrrudan güneş enerjisi değildir?
A) Bitkisel ürünler
B) Barajlardan elde edilen elektrikClick here to enlarge
C) Hayvansal ürünler
D) Kömür, petrol gibi yakıtlar
27. 14- a-sis b- bulut c-kar d- nem Yukarıdaki verilenlerden kaç tanesi suyun buhar haline örnek verilebilir?
A) a
B) b
C) cClick here to enlarge
D) d
28. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır?
A) hacim-litre
B) kütle-kilogram
C) kuvvet-nevton
D) sıcaklık-ısıClick here to enlarge
29. 16 . 1-buz 2- dolu 3- kar 4-bulut Yukarıdaki verilenlerden kaç tanesi suyun katı haline örnek verilemez?
A) 1Click here to enlarge
B) 2
C) 3
D) 4
30. 17 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin artmasına neden olur?
A) Atık cam ve kağıtların yeniden değerlendirilmesi.
B) Petrolle çalışan araçların çoğalması.Click here to enlarge
C) Çevrenin ağaçlandırılması.
D) Fabrika bacalarına filtre takılması.
31. 18-Aşağıdakilerden hangisi bir yönü ile diğerlerinden farklıdır?
A) yoğunlaşma
B) erime
C) çözünmeClick here to enlarge
D) donma
32. 19-Aşağıdaki olayların kaç tanesinde maddenin yapısında değişiklik meydana gelir?
A) yanmaClick here to enlarge
B) donma
C) erime
D) kaynama
33. 20-Aşağıdaki olayların hangisinin büzülme ve genleşme olaylarıyla ilişkisi yoktur?
A) ısıtılan suyun buharlaşması √
B) ıyice şişirilmiş sıcak havada patlaması
C) kış aylarında demir yollarında raylar arasındaki boşlukların artması.
D) ışın elektrik tellerinin gerginleşmesi

34. Aşağıdakilerden hangisi havadaki su buharının yoğunlaşması sonucunda gerçekleşen yağış türlerinden değildir?
A) kırağı
B) yağmur
C) dolu
D) buz √
35. Aşağıdakilerden hangisinin meydana gelişinde su düngüsü etkili değildir?
A) Yeryüzündeki bitki örtüsünün farklı olmasında
B) Yer kabuğunun derinliklerindeki suyun sıcak olmasında √
C) Canlıların kolayca su temin etmelerinde
D) Yeraltı sularının ve akarsuların oluşmasında
36. Katı bir madde çok fazla ısıtıldığında sıvı hale geçer bu olaya ne ad verilir?
A) erime √
B) donma
C) ısı
D) sıcaklık
37. I.Hacimce büyüme II.Genleşme III.Büzülme IV.Buharlaşma V.Yoğuşma VI.Erime Yukarıdakilerden hangileri bir maddenin ısı almasıyla gerçekleşebilir?
A) II,IV,V
B) I,II,III,IV
C) I,III,IV,V
D) I,II,IV,VI √
38. I. Her maddenin farklı bir kaynama sıcaklığı vardır. II. Erime sıcaklıkları ile maddeler birbirinden ayırt edilebilir. III. Madde miktarı kaynama sıcaklığını değiştirir. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I, III
B) I,II √
C) II, III
D) I,II, III
39. Yüksek ısı ürettiği için demir-çelik endüstrisinde kullanılır.Bazı işlemlerden geçirildiğinde hava gazı ve kok kömürü elde edilir.Yukarıda tanımı verilen kömür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Linyit
B) Taşkömürü √
C) Antrasit
D) Turba
40. Isı ve sıcaklıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sıcaklık ölçülemez √
B) Isı alan maddenin sıcaklığı artar
C) Sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük sıcaklığı sahip olan maddeye ısı akışı olur
D) Isı bir enerji çeşididir
41. Kaynama ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaynama sırasında sıvının sıcaklığı sabit kalır
B) Kaynama sıcaklığı sıvılar için ayırt edici özelliktir
C) Kaynama her sıcaklıkta gerçekleşir √
D) Kaynama sıvının her noktasında olur


ALINTI