Go Back   Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları > İlköğretim 1.Kademe Öğretmenleri Dökümanları ,Yazılı ve Sınav Soruları > 5.Sınıf Öğretmenleri > 5. Sınıf Soruları, Soru Bankaları ve Testleri

Maddenin Değişimi ve Tanınması Soruları - 5.Sınıf Fen ve Teknoloji

5. Sınıf Soruları, Soru Bankaları ve Testleri
Maddenin Değişimi ve Tanınması Soruları - 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Konusunu Görüntülemektesiniz.->1. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a)Suyun küçük damlacıklar halinde havaya karışmasına buharlaşma denir. b)Su buharının su damlacıkları haline gelmesine yoğunlaşma denir. c)Havadaki su damlacıkları yeryüzüne yakın yerde soğuduğu zaman sis ...

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack LinkBack Seçenekler Stil
Alt 10-06-2009, 02:47 AM   #1 (permalink)
Kullanıcı Adı
Gelişmiş Üye
Standart Maddenin Değişimi ve Tanınması Soruları - 5.Sınıf Fen ve Teknoloji

1. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a)Suyun küçük damlacıklar halinde havaya karışmasına buharlaşma denir. b)Su buharının su damlacıkları haline gelmesine yoğunlaşma denir. c)Havadaki su damlacıkları yeryüzüne yakın yerde soğuduğu zaman sis oluşur. d)Havadaki su buharı, taş,toprak ve yaprak gibi soğuk katı maddelernüzerine gece yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşür. Buna kar adı verilir.
A) a
B) b
C) c
D) d √

2. Bir bardak sıcak suya bir miktar buz atarsak suda ne gibi sıcaklık değişimi olur?
A) Su kaynamaya başlar
B) Hiçbir değişiklik olmaz
C) Su soğumaya başlar
D) Su donar √

3. Aşağıdakilerin hangisinde su sıvı haldedir?
A) çiy √
B) kırağı
C) buhar
D) dolu

4. Yazın elektrik ve telefon telleri sarkar, kışın ise gerginleşir. Bunun nedeni nedir?
A) Yazın kuşların tellerin üzerine konması.
B) Tellerin ısınması ve soğumasıdır. √
C) Tellerin arasındaki mesafenin iyi ayarlanamamış olmasından.
D) Kışın karın, yazın yağmurun yağması.

5. Havanın içinde bulunan su buharıyükseklerde soğuk havayla karşılaşınca sıvı hale gelir. Sıvı hale geçen su buharı toz tanecikleri etrafında küçük su damlacıkları oluşturur. Bu su damlacıkları zamanla bir araya gelirler. Yukarıda aşağıdakilerin hangisinin oluşumu anlatılmaktadır?
A) bulut √
B) kar
C) dolu
D) yağmur


6. *Isı etkisiyle genleşmenin ençok ve enaz görüldüğü maddeler hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) A- Gazlarda- katılarda √
B) B- Sıvılarda- Katılarda
C) C- Gazlarda- Sıvılarda
D) D- Katılarda Sıvılarda

7. Maddenin bulunduğu halden diğer hale geçmesine hal değişimi denir. Aşağıdakilerden hangisi hal değişimi değildir?
A) Mumun erimesi
B) Çamaşırların kuruması
C) Camın kırılması √
D) Elimize dökülen kolanyanın uçması

8. Aşağıdakilerden olaylardan hangisi gerçekleşirken ortam ısınır?
A) Buz erirken
B) Su buharı yoğuşurken √
C) Çamaşırlar kururken
D) Eter buharlaşırken

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlıştır?
A) Fosil yakıtların hepsi katıdır √
B) Fosilin oluşumu milyonlarca yılda oluşur
C) Fosiller yanar
D) Fosiller canlı kalıntılarıdır

10. 100 gram ekmeğin verdiği enerji 250 cal' dır. Bir öğünde 200 gram ekmek yiyen biri kaç cal enerji kazanır?
A) 0,25
B) 0,5
C) 5
D) 500

11. İstanbul : 22 C Antalya : 30 C Ankara : 20 C Erzurum : 15 C Yukarıda verilen bilgilere göre illerimizdeki buharlaşma oranlarını azdan çoğa doğru sıralayınız.
A) Antalya-İstanbul-Ankara-Erzurum
B) Antalya-Ankara-İstanbul-Erzurum
C) Erzurum-Ankara-İstanbul-Antalya
D) Erzurum-İstanbul-Ankara-Antalya


12. Kaynayan bir tencerenin kapağını kaldırdığımızda kapağın iç yüzeyinde su damlacıkları görülür. Bu su damlacıklarını aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz?
A) kar
B) yağmur
C) sis
D) bulut

13. Bir calori kaç joule eşittir?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 1

14. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Genellikle maddelerin sıcaklıkları artıkça hacimleri genişler.
B) Suda batan madde yüzen maddeden daha yoğundur.
C) Erime-donma noktasına göre maddenin ne olduğu ayırt edilebilir.
D) Birim hacim kütle maddelerin ayırt edici özelliği değildir.

15. Kaynama sıcaklığı-donma sıcaklığı-kütle- hacim-yoğunluk-erime sıcaklığı Yukarıdakilerden kaç tanesi maddelerin ayırt edici özellikleridir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

16. Suyun yeryüzü ile hava arasındaki dolanımına ne ad verilir?
A) su döngüsü
B) azot döngüsü
C) karbondioksit döngüsü
D) yağış oranı

17. Sıcaklığın etkisi ile maddelerin boyutlarındaki değişime ne ad verilir?
A) genleşme
B) erime
C) yoğunlaşma
D) buharlaşma

18. Maddenin hal değiştirmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Katı maddenin sıvı hale geçmesi,süblimleşme
B) Sıvı maddenin gaz hale geçmesi ,buharlaşma
C) Sıvı maddenin katı hale geçmesi,donma
D) Gaz maddenin sıvı hale geçmesi,yoğuşma

19. 5000 J enerji kaç kJ' dür ?
A) 5000
B) 5
C) 250
D) 50

20. Dağların üst kısmında karların geç erimesinin sebebi nedir?
A) Güneşin önce suları ısıtması
B) Güneşin önce havayı ısıtması
C) Alçaklara inildikçe sıcaklığın artması
D) Yükseklere çıkıldıkca sıcaklığın azalması

21. Havadaki su damlacıklarının yer yüzüne yakın yerde soığumasına ne denir?
A) Kırağı
B) Çiğ
C) Sis
D) Dolu

22. Aşağıdakilerden hangisi her sıcaklıkta gerçekleşir?
A) Buharlaşma
B) Kaynama
C) Yoğuşma
D) Erime

23. Yavuz'un dedesi kullandığı gözlüğü soğukta açıkhavada bırakıyor.Sabah kalktığında gözlük camının kırılmış olduğunu görüyor.Gözlük camı neden kırılmış olur?
A) Genleşmeden
B) Büzülmeden
C) Buharlaşmadan
D) Yoğuşmadan

24. Aşağıdaki maddelerden hangisi daha çok yüksek sıcaklıkta erir ve donar?
A) su
B) altın
C) naftalin
D) demir

25. Fosil yakıtlar için aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Bitki ve hayvan kalıntıları ile oluşur.
B) Bitmeyen enerji kaynaklarıdır.
C) Oluşumu milyonlarca yıl sürer.
D) Karaların hemen altında yada deniz altındaki yataklarda bulunur.

26. Günlük hayatta kullandığımız enerjinin büyük bölümünün kaynağı güneş enerjisidir.Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı doğrrudan güneş enerjisi değildir?
A) Bitkisel ürünler
B) Barajlardan elde edilen elektrik
C) Hayvansal ürünler
D) Kömür, petrol gibi yakıtlar

27. 14- a-sis b- bulut c-kar d- nem Yukarıdaki verilenlerden kaç tanesi suyun buhar haline örnek verilebilir?
A) a
B) b
C) c
D) d

28. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır?
A) hacim-litre
B) kütle-kilogram
C) kuvvet-nevton
D) sıcaklık-ısı

29. 16 . 1-buz 2- dolu 3- kar 4-bulut Yukarıdaki verilenlerden kaç tanesi suyun katı haline örnek verilemez?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

30. 17 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin artmasına neden olur?
A) Atık cam ve kağıtların yeniden değerlendirilmesi.
B) Petrolle çalışan araçların çoğalması.
C) Çevrenin ağaçlandırılması.
D) Fabrika bacalarına filtre takılması.

31. 18-Aşağıdakilerden hangisi bir yönü ile diğerlerinden farklıdır?
A) yoğunlaşma
B) erime
C) çözünme
D) donma

32. 19-Aşağıdaki olayların kaç tanesinde maddenin yapısında değişiklik meydana gelir?
A) yanma
B) donma
C) erime
D) kaynama

33. 20-Aşağıdaki olayların hangisinin büzülme ve genleşme olaylarıyla ilişkisi yoktur?
A) ısıtılan suyun buharlaşması √
B) ıyice şişirilmiş sıcak havada patlaması
C) kış aylarında demir yollarında raylar arasındaki boşlukların artması.
D) ışın elektrik tellerinin gerginleşmesi

34. Aşağıdakilerden hangisi havadaki su buharının yoğunlaşması sonucunda gerçekleşen yağış türlerinden değildir?
A) kırağı
B) yağmur
C) dolu
D) buz √

35. Aşağıdakilerden hangisinin meydana gelişinde su düngüsü etkili değildir?
A) Yeryüzündeki bitki örtüsünün farklı olmasında
B) Yer kabuğunun derinliklerindeki suyun sıcak olmasında √
C) Canlıların kolayca su temin etmelerinde
D) Yeraltı sularının ve akarsuların oluşmasında

36. Katı bir madde çok fazla ısıtıldığında sıvı hale geçer bu olaya ne ad verilir?
A) erime √
B) donma
C) ısı
D) sıcaklık

37. I.Hacimce büyüme II.Genleşme III.Büzülme IV.Buharlaşma V.Yoğuşma VI.Erime Yukarıdakilerden hangileri bir maddenin ısı almasıyla gerçekleşebilir?
A) II,IV,V
B) I,II,III,IV
C) I,III,IV,V
D) I,II,IV,VI √

38. I. Her maddenin farklı bir kaynama sıcaklığı vardır. II. Erime sıcaklıkları ile maddeler birbirinden ayırt edilebilir. III. Madde miktarı kaynama sıcaklığını değiştirir. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I, III
B) I,II √
C) II, III
D) I,II, III

39. Yüksek ısı ürettiği için demir-çelik endüstrisinde kullanılır.Bazı işlemlerden geçirildiğinde hava gazı ve kok kömürü elde edilir.Yukarıda tanımı verilen kömür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Linyit
B) Taşkömürü √
C) Antrasit
D) Turba

40. Isı ve sıcaklıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sıcaklık ölçülemez √
B) Isı alan maddenin sıcaklığı artar
C) Sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük sıcaklığı sahip olan maddeye ısı akışı olur
D) Isı bir enerji çeşididir

41. Kaynama ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaynama sırasında sıvının sıcaklığı sabit kalır
B) Kaynama sıcaklığı sıvılar için ayırt edici özelliktir
C) Kaynama her sıcaklıkta gerçekleşir √
D) Kaynama sıvının her noktasında olur


ALINTI
Stalkers isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsor Reklam
Cevapla

Etiketler
değişimi, maddenin, tanınması

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Maddenin Tanecikli Yapısı Hakkında eymen33 Fen ve Teknoloji Ders Notları 0 04-29-2013 09:07 PM
Maddenin Isı Etkisi İle Değişimi Hakkında Detaylı Bilgiler eymen33 Fizik Ders Notları 0 04-16-2013 10:16 PM
Maddenin Hal Değişimi Nedir?Maddenin Hal Değişimi Hakkında Detaylı Bilgiler eymen33 Fizik Ders Notları 0 04-16-2013 10:04 PM
8. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Yapısı ve Özellikleri Test admin Fen ve Teknoloji Soru Bankası ve Testler 0 03-29-2010 08:28 PM
5.sinif Fen Ve Tekn. 2.ünite Maddenin Değişimi Ve Taninmasi Testleri editor 5. Sınıf Soruları, Soru Bankaları ve Testleri 0 10-03-2009 06:49 PM


Yazılı Soruları-Soru Bankası-Yaprak Test-Ders Notu-Konu Anlatımı-Proje Ödevi- Performans Görevi-Zümre Tutanakları-Yıllık Plan-Etkinlikler, Çalışma Yaprakları Tüm Zamanlar GMT +6 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:54 PM.


Eğitim ve Ögretim