1. 1.demir 2.çivi 3.nikel Yukarıdakilerden hangisini veya hangilerini mıknatıs çeker?
A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1,2,3 √
2. Mıknatıs demire ne gibi bir kuvvet uygular?
A) Temas gerektiren √
B) Temas gerektirmeyen
C) Genleştirme
D) Sürtünme
3. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığı daha çok iletir?
A) Demir √
B) Su
C) Hava
D) Odun
4. Aşağıdakilerden hangisinde besin sindirim sırasında besinlerin izlediği yol doğru verilmiştir?
A) Yemek borusu,mide,ince bağırsak,kalın bağırsak
B) mide,ince bağırsak,kalın bağırsak
C) Ağız,yemek borusu,yutak,mide,ince bağırsak,kalın bağırsak
D) ağız,yutak,yemek borusu,mide,ince bağırsak,kalın bağırsak √
5. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılır?
A) tekerleklere zincir takılması √
B) makine parçalarının yağlanması
C) sürtünen cismin ağırlığının azaltılması
D) deniz otobüslerini altına hava yastığı konması
6. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Havanın ve suyun cisimlerin hareketine karşı gösterdiği direnç birbirinden farklıdır. √
B) Havanın ve suyun cisimlerin hareketine karşı gösterdiği direnç birbirinin aynıdır.
C) Pürüzlü yüzeylerde cisimler daha kolay hareket eder.
D) Pürüzsüz yüzeylerde cisimler daha zor hareket eder.
7. Aşağıdaki olaylardan hangisinde temas gerektiren bir kuvvet uygulanmamaktadır?
A) topa vururken
B) ağaçtan elma düşerken √
C) masayı iterken
D) çekmeceyi açarken
8. Aşağıdakilerden hangisi temas gerktiren bir kuvvet sayesinde gerçekleşir?
A) Karın yere düşmesi
B) Mıknatısın demiri çekmesi
C) Yelkenli geminin denizde ilerlemesi √
D) Elektriklenmiş toprağın saçları kaldırması
9. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın kullanım alanlarından biri değildir?
A) Buzdolabının kapağının kapanmasını sağlaması.
B) Cep telefonu ve kapı zillerini çalıştırması.
C) Ağır cisimlerin kaldırılmasında mıknatıs kullanımı.
D) Tencere kapklarının kapanmasında kullanılması. √
10. Hangi yüzeyde düşme ihtimali daha fazladır?
A) Asfalt
B) Buzlu √
C) Çimen
D) Islak
11. Maddeyi oluşturan moleküllerin hızını yavaşlatmak için ne yapılmalıdır?
A) Maddeyi soğutmak √
B) Maddeyi ısıtmak
C) Maddeyi ılıtmak
D) Hiçbiri
12. Vücudumuzda çeşitli faaaliyetler sonucu oluşan zararlarlı maddelerin dışarı atılmasına ne denir?
A) Sindirim
B) Dolaşım
C) Boşaltım √
D) Solunum
13. Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekemez?
A) demir
B) bakır √
C) nikel
D) kobalt
14. Oyuncak arabamızı aşağıdaki yüzeylerden hangisinde daha kolay sürebiliriz?
A) asfalt
B) mermer √
C) kum
D) çakıl
15. Pürüzsüz yüzeylerde sürtünme az olduğu için kayma kolaylaşır. Aşaşğıdakilerden hangisi buna örnek teşkil etmez?
A) Arabaların karda kaymaları
B) Çamurda araba tekerleğinin patinaj yapması
C) Buz pistinde insanların zor yürümeleri
D) Cam üzerindeki iğnelerin mıknatıs ile yukarıya doğru kolayca çekilmesi√
16. Kapı menteşeleri niçin yağlanmalıdır?
A) Sürtünmeyi artırmak
B) Kapıyı hafifletmek
C) Sürtünmeyi azaltmak √
D) Hiçbiri
17. Aşağıdakilerdem hangisinin bir birim santimetredeki tanecik miktarı daha fazladır?
A) Hava
B) Su
C) Demir
D) Gaz √
18. "Suyun yeryüzü ile hava arasındaki dolanımına denir" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Buharlaşma
B) Yoğunlaşma
C) Su döngüsü √
D) Erime
19. Aşağıdakilerden hangisi hava direncinden en az şekilde etkilenecek şekilde yapılır? 1.uçak 2.paraşüt 3.otomobil
A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) 1-3 √
D) 2-3
20. 1.Gıcırdaya kapı menteşelerini yağlamak. 2.Tekerlek takarak bir cismi itmek. 3.Beton üzerine halı sermek. Yukarıdakilerden hangilerinde yapılan sürtünme kuvvetini azaltmak amaçlıdır?
A) 1-3
B) 1-2 √
C) 2-3
D) 1-2-3
21. Zülal Berra yere dökülen toplu iğneleri topraktan ayırmak için mıknatıs kullanmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Mıknatısın demiri çekme özelliği vardır.
B) Mıknatıs temas gerektirmeyen bir çekim kuvveti gerektirir.
C) Bazı karışımlar mıknatıs yardımıyla ayrılabilir.
D) Mıknatıs her maddeyi çeker. √
22. Uzayda Dünya'ya düşen bir taşın ağırlığında nasıl bir değişme olur?
A) Ağırlığı değişmez
B) Ağırlığı artar √
C) Taşın rengi değişir
D) Hiçbiri
23. 100 gr incirin besin değeri 80kcal olduğuna göre incir kaç kj(kilojul) dur?
A) 280
B) 20
C) 180
D) 320 √
24. Aşağıdakilerden hangisinde sürtünme kuvveti en azdır?
A) Kara yolu
B) Çakıllı yol
C) Buzlu yol
D) Asfalt yol √
25. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cisimleri hareket ettirmek için yapılan etkiye kuvvet denir
B) Cisimleri hareket ettiren kuvvetler ikiye ayrılır
C) Ali'nin topa vurması temas gerektirmeyen kuvvettir √
D) Mıknatısın çiviyi çekmesi temas gerektirmeyen kuvvettir
26. Hangisinde büyükten küçüğe doğru sıralanış doğru verilmiştir?
A) Güneş,Dünya,Ay √
B) Ay,Dünya,Güneş
C) Dünya,Güneş,Ay
D) Dünya,Ay,Güneş
27. Paraşütçüyere doğru inerken hızı değişmeden iner. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Havanın direncinden √
B) Paraşütçü ile yer arasında mesafe çok olduğu için
C) Paraşütçü hızlı inemediği için
D) Paraşütçü iyi atlayamadığı için
28. 1. Dünya kendi etrafındaki dolanımı sonucu mevsimler oluşur 2. Dünya Güneş etrafındaki dolanımını 365 1/4 günde tamamlar 3. Ay'ın görünüşündeki değişikliklere dolunay denir Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) Yalnız 2
D) 1 ve 3 √
29. Suyun içine atılan bir cisimden dolayı sular etrafa sıçrar. Bunun sebebi hangisidir?
A) Suyun havaya karşı gösterdiği direnç
B) Suyun cisimlere karşı gösterdiği direnç√
C) Cisimlerin suya gösterdiği direnç
D) Suyun yabancı cisim istememesi
30. Çiçekli bitkilerde üremenin gerçekleştiği organ hangisidir?
A) Gövde
B) Yaprak
C) Kök
D) Çiçek √
31. Belirli bir yükseklikten serbest bırakılan tüm cisimlerinyere düştüğünü görürüz. Bu cisimlerin yere düşmesine sebep olan kuvvet nedir?
A) rüzgar kuvveti
B) yerçekimi kuvveti √
C) manyetik kuvvet
D) düşme kuvveti
32. Aşağıdaki özelliklerden hangisi sürüngenler ve kuşların ortak özelliği değildir?
A) Karada yaşarlar
B) Akciğer solunumu yaparlar
C) Yumurta ile ürerler
D) Yavru bakımları vardır √
33. Aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı geçirir?
A) Duvar
B) Tahta
C) Cam √
D) Karton
34. Bir cismin gölge boyu ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Cismin ışık kaynağının uzaklığına bağlıdır
B) Cismin gölgesinin düşeceği yerin uzaklığına bağlıdır
C) cismin boyuna bağlıdır √
D) Cismin bulunduğu ortamın cinsine bağlıdır
35. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvettir? 1.Devrilen iğne kutusundaki iğnelerin yere düşmesi 2.İğnelerin mıknatısla toplanması 3.Rüzgarın perdeleri havalandırması
A) Yalnız 2
B) Yalnız 3 √
C) 1-2
D) 1-2-3
36. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Temas gerektiren bir kuvvettir √
B) Cisme hareket yönünde etki eder
C) Cismin hızını arttırabilir
D) Yüksek hızlı cisimlere etki etmez
37. Erol,etkinlikte hazırlağı paraşüte kibrit kutusu bağlayarak belli bir yükseklikten aşa ğıya bırakıyor.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Paraşüt büyükse hava direnci de büyük olur
B) Paraşüt yere sabit bir hız ile iner √
C) Paraşüt üzerine etki eden sürtünme kuvveti yukarıya doğrudur
D) Paraşüte yerçekimi kuvveti etki eder
38. Bir cismin hareketi esnasında hızı yavaşlıyorsa bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Zeminin kaygan olması. √
B) Cisme etki eden kuvvetin azalması
C) Zıt yönde başka bir kuvvetin uygulanması
D) Cisme etki eden sürtünmenin çoğalması
39. Aşağıdakilerden hangis temas gerektiren kuvvetlerden biridir?
A) Beşiğin sallanması √
B) Yıldırım ve şimşeğin oluşması
C) Bırakılan bir cismin yere düşmesi
D) Bazı metallaerin mıknatıs tarafından çekilmesi
40. Aşağıdaki ifadelerden hangis doğrusudur?
A) Kütle arttıkça sürtünme kuvveti de artar. √
B) Kütle arttıkça sürtünme kuvveti azalır.
C) Kütle azaldıkça sürtünme kuvveti artar.
D) Kütle artsa da ,azalsa da sürtünme kuvveti değişmez.
41. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin hareketi diğerlerine göre daha yavaştır?
A) köpek
B) kedi
C) koyun
D) salyangoz √
42. Hava ortamında hareket eden cisimlerin hareketini zorlaştıran kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
A) mıknatıs
B) hava direnci
C) su direnci
D) sütünme kuvveti √
43. 5-İtme ve cekmeden bir cismi hareket ettirmek mümkün değildir. Cisimlerin arasında fiziksel temas sonucu ortaya çıkan kuvvet temas gerektiren kuvvettir.
Yukarıdakilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 doğru 2 yanlış
B) 2 doğru 1 yanlış √
C) ikiside yanlış
D) ikiside doğru
44. 6-Yüzey ile cisim arasındaki cismin hareketini zorlaştıran kuvvete verilen ad nedir?
A) çekme
B) döndürme
C) itme
D) sürtünme √
45. 7-Aşağıdakilerden hangisi bir kuvvet gerektirmez?
A) kapıyı açmak
B) kalemi tutmak
C) çiviyi çakmak
D) bir olayı düşünmek √
46. 8- a-demir b-nikel c- tahta d-cam e- bakır Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi mıknatıs tarafından çekilir?
A) 2 √
B) 3
C) 4
D) 5
47. 9- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İki parçaya ayrılan mıknatısların kutupları kaybolur.
B) mıknatısın aynı kutupları birbirini çeker.
C) Mıknatıs ikiye bölünürse parçalardan biri + diğeri - olur. √
D) tek kutuplu mıknatıs olabilir.
ALINTI