• Aşağıdaki sorulara yanıt olarak dörder seçenek verilmiştir. Doğru olan seçeneği bulup işaretleyiniz.

1. Ses aşağıdakilerden hangisinde daha hızlı yayılır ?
A) boşlukta B) suda C) havada D) tahtada

2. Aşağıdakilerden hangisi sesin hangisi sesin özelliklerinden değildir ?
A) yükseklik B) tını C) yankı D) şiddet

3. Titreşen cisimlerin bir saniyede yaydığı titreşim sayısına ne denir ?
A) tını B) frekans C) ses aralığı D) rezonans

4. Frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreştirildiğinde diğerinin de titreşmesi olayına ne denir ?
A) tını B) rezonans C) yankı D) yansıma

5. I. sesin şiddeti , desibel denilen birimle ölçülür ?
II. Farklı iki müzik aletinden çıkan seslerin hangi çalgıya ait olduğu tını özelliğiyle ayırt edilir.
III. Ses kaynağının bir saniyedeki titreşim sayısına rezonans denir.

Yukarıdaki bilgilerin hangisi ya da hangileri doğrudur ?
A)I ve III B) II ve III C) I ve II D) yalnız I

6. Aşağıdaki araçlardan hangisi üzerine ses kaydı yapılamaz ?
A) plak B) mikrofon C) kaset D) kompakt disk

7. Aşağıdakilerden hangisi orta kulakta bulunan kemiklerden değildir ?
A) çekiç B) örs C) kornea D) üzengi

8. İşitme sinirlerinin bulunduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir ?
A) salyangoz B) kulak kepçesi C) östaki borusu D) üzengi kemiği

9. Kulak yoluna gelen ses dalgalarıyla titreşen kulak zarı , aşağıdakilerden hangisinin titreşmesine neden olur ?
A) Salyangozun B) Çekiç, örs, üzengi kemiklerinin
C) Östaki borusunun D) yarım daire kanallarının

10. Kalabalık alanlarda sesin şiddetini artırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?
A) megafon B) diyafon C) diyapazon D) teyp

11. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır ?
A) ateş böceği B) ampul C) flüoresan D) mum

12. Aşağıdakilerden hangisi , kuduz virüsünün insan vücudundaki çoğalma yeridir ?
A) akciğerler B) beyin ve omurilik C)mide D) kalp

13. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin aşısı yoktur ?
A) kuduz B) kızamık C) su çiçeği D) AIDS

14. Aşağıdaki canlılardan hangisi , protistler grubundan değildir ?
A) öglena B) bakteri C) amip D) alg

15.İnsanlarda dizanteri hastalığına neden olan protist hangisidir?
A) plazmodyum B) paramesyum C) amip D) tripanosoma

16. Aşağıdaki canlılardan hangisi üretici canlıdır ?
A) Aslan B)Mantarlar C)yeşil yapraklı bitkiler D) virüsler

17. Aşağıdaki canlılardan hangisi tüketici canlıdır?
A)Elma ağacı B) algler C) hayvanlar D) çürükçül bakteriler18.Aşağıdaki canlılardan hangisi parazit olarak yaşayan canlılardan değildir?
A) algler B)pire C)bit D)kene

19. Mantarlar nasıl ürerler?
A) bölünerek B) Tomurcuklanarak C)sporlarla D) yumurtlayarak

20. Hastalıklardan korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız ?
A)Aşı olmalıyız B)Dengeli beslenmeliyiz.
C)Temizliğimize dikkat etmeliyiz. D)Karanlık ve nemli yerlerde yaşamalıyız.