1. Yarıçapı 30 cm olan çemberin çevresi kaç cm.dir? (Pi sayısı=3)
30 160 90 180

2. Yarı çapının uzunluğu 2 cm olan çemberin çevresi kaç cm olur? (Pi sayısı=3)
9 12 15 18

3. Alanı 75 metrekare olan dairenin yarıçapı kaç m'dir? (Pi sayısı=3)
3 4 5 6

4. Bir el arabasının tekerinin çevresi 120 cm dir.Bu tekerin 6 m yol alabilmesi için kaç tur atması gerekir?
2 3 4 5

5. Uzunluğu 30 cm olan bir ipin iki ucu birleştirilerek çember yapılıyor.Meydana gelen çemberin yarı çapı kaç cm.dir? (Pi sayısı=3)
5 6 10 180

6. Yarıçapı 4 cm olan çemberin alanı kaç santimetrekaredir? (pi=3)
40 48 52 64

7. Alanı 108 cm kare olan dairenin çevresi kaç cm'dir?(pi=3)
36 38 40 42

8. Ali kuzusunu otlatmak için ağılın dışına bağlıyor. Kuzunun ipinin uzunluğu 8 m dir. Kuzunun otlayabileceği en büyük alanın çevre uzunluğu kaç m dir? (pi=3)
36 40 44 48

9. Çevresi 24 cm olan karenin içine yarıçapı 3 cm olan çember çizersek çemberin dışında kalan alan kaç santimetre kare olur? (pi=3)
4 9 12 16

10. Yarıçapı 4 cm olan dairenin alanı kaç cm karedir? (pi=3)
42 46 48 50

11. Çapı 24 cm olan çemberin yarı çapı kaç mm' dir?
100 120 240 720

12. Yarı çapının uzunluğu 4 cm olan çemberin çevresi kaç cm'dir?( pi= 3)
8 12 20 24

13. Yarı çapı 8 cm olan çemberin çevresi kaç cm.dir? ( pi= 3)
24 36 44 48

14. Ali kuzusunu otlaması için ip ile bağlamıştır . İpin uzunluğu 10 metre ise kuzunun otlayabileceği bölgenin çevresi kaç metredir?
20 30 56 60

15. Babam çevresi 50 metre olan bahçemizin etrafına 7 sıra tel çekmek istiyor. Babamın kaç santimetre tel alması gerekir?
350 3500 5000 35000

16. Yarıçapı 10 cm olan tekerleğin çevre uzunluğu kaç cm' dir? ( pi= 3)
30 60 90 180

17. Uzunluğu 624 desimetre olan bir telin iki ucu birleştirilerek çember yapılıyor. Meydana gelen çemberin yarıçapı kaç desimetredir? ( pi= 3)
102 104 106 108

18. Çapı 60cm olan bir tekerlek 5 kez tam döndüğünde kaç cm yol almış olur.(Pi=3)
90 300 900 1800

19. Bir traktörün arka tekeri 2640 m yol katettiğinde 400 defa dönüyor. Tekerin çapı kaç cm' dir?
100 110 170 220

20. Tekerleklerinin yarıçapı 60 cm olan bir arabanın 360 m yolu alabilmesi için bir tekerleğinin kaç defa dönmesi gerekir? (Pi=3 alınacak)
100 150 200 360

21. Çevresi 48 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin içine çizilebilecek en büyük çemberin yarıçap uzunluğu kaç santimetre olur? (Pi=3 alınacak)
48 300 600 1200

22. Çevresinin uzunluğu 48 cm olan dairenin alanı kaç cm karedir? (Pi=3 alınacak)
628 314 282 192

23. Çevre uzunluğunun 2/7 si 6 cm olan çemberin çapı kaç cm dir? ( Pi = 3 alınacak)
2,4 3,5 6 7

24.
Yarıçapı 7 cm olan çemberin çevresi kaç cm'dir? (Pi=3)
49 42 21 14

25. Çapı 12 cm olan bir tabağın çevresiyle kağıda çizilen çemberin çapı kaç cm olur?
12 24 36 72