GAZİ MUSTAFA KEMAL İ.Ö.OKULU 5/C SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ
2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIDIR.

1)Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir?
a-Yeşilay b-Kızılay c-Anayasa Mahkemesi d-Türk Kalp Vakfı
2)Ülkemizde lösemi hastalığına yakalanan çocukların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kuruluş hangisidir?
a-TÜBİTAK b-LÖSEV C-TEMA d-ÇEV
3)Türk Diyabet Vakfı ülkemizdeki hangi hastalığın tedavi edilmesi için çalışmalar yapar?
a-kanser b-lösemi c-sara d-şeker
4)Temel amacı toplumda aileye,bireye zararlı olan içki ,sigara.uyuşturucu ,kumar vb.gibi kötü alışkanlıkları eğitim yoluyla önlemek olan kuruluş hangisidir?
a-Yeşilay b-Türk Kalp Vakfı c-Kızılay d-Arama Kurtarma Timi
5) Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın görevi değildir?
a-Depremde felakete uğrayanlara yardım etmek b-Kan merkezleri açmak
c-Yaşlı ve kimsesizlere yardım etmek d-Okullar için spor salonları açmak
6)Kızılay’ ın kurulurken ilk adı neydi?
a-Tekalifi Milliye b-Şeb-i Arus c-Hilal-i Ahmer d-Kızıl Bayrak
7) Ülkemizde maddi durumu iyi olmayan ve zeki çocukların eğitim görmesi için çalışmalar
yapan kuruluş hangisidir?
a-Sivil Savunma Kurumu b-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
c-Kızılay d-Türk Kalp Vakfı
8) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi çevre sorunlarıyla ilgilenen kuruluşlardan biri değildir?
a-AKUT B-ÇEKÜL C-TEMA D-Doğal Hayatı Koruma Derneği
9) “TEMA” Sözcüğünün anlattığı kuruluşun adı nedir?
a-Türkiye Yardım Kurumu b-Çevre ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği
c-Türk Böbrek Vakfı d-Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı
10) Ülkemizde eskiden kalma tarihi eserlerin ve kültürel varlıkların korunduğu ve sergilendiği yerlere ne denir?
a-külliye b- müze c-okul d- dispanser
11) Truva (Troya) Antik kenti hangi ilimizdedir?
a-Bursa b-Çorum d-Denizli d-Çanakkale
12) Aşağıdakilerden hangisi ülkemize eğitim, spor,sanat,çevre ve sağlık gibi konularda hizmet eden hayırsever iş adamları veya kuruluşlarından biri değildir?
a- Koç Vakfı b-Eczacıbaşı Topluluğu c-Sabancı Vakfı d- Mevlana Vakfı
13) Ülkemizin dış tehlikelerden ve tehditlerden korunmasını sağlayan kurum hangisidir?
a-Türk Dil Kurumu b-Türk Denizcilik Kurumu c-Türk Silahlı Kuvvetleri Kurumu
d-Türk Maden İşletme Kurumu
14) Sivil Toplum Kuruluşları yaptığı çalışmalar ve verdiği emekler karşısında devletten ne kadar ücret almaktadır?
a-Aylık 500 YTL B-Aylık 1000 YTL c-Yaptığı harcamanın yarısı kadar devletten alır
d-Ücret almazlar , gönüllü çalışırlar
15) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi sadece Türkiye’ye değil yurt dışına da yardım eder ?
a-Anne Çocuk Eğitimi Vakfı b-Mehmetçik Vakfı c-Kızılay d-TEMA Vakfı
16) Türkiye’ de Rüzgar Erozyonunun en çok görüldüğü yer neresidir?
a-Ankara-Polatlı b-Rize- Ardeşen c-Konya-Karapınar d- Aydın –Nazilli
17) Aşağıdaki Müzelerden hangisi İstanbul’ da bulunur?
a-Mevlana Müzesi b-Hacı Bektaş Müzesi c-Efes Müzesi d-Ayasofya Müzesi
18) Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı değildir?
a- Kara Kuvvetleri Komutanlığı b-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
c-Demir yolu Kuvvetleri Komutanlığı d-Jandarma Genel Kuvvetleri Komutanlığı

Aşağıdaki ifadelerin karşısına Doğru ise (D), Yanlış ise( Y) harfi koyunuz.

19) Ülkemizde 20 yaşına gelmiş her Türk Genci askere gider …… ( )
20) “ 7 Çok Geç” sloganıyla çalışmalar yapan kuruluş AÇEV’ dir. …… ( )
21) Mahkemeler yardım kuruluşlarından biridir…………………. ( )
22) Ülkemizde zorunlu ilköğretim süresi 5 yıldır ………… ………….. ( )
23) TEMA Vakfını “Toprak Dede” lakaplı Hayrettin Karaca kurmuştur ( )NOT BAREMİ: 1-18. Sorular 5 Puan.
19-23. Sorular 2 Puandır