Haklarımız ve Sorumluluklarımız Var İsimli Yazı Dizisi

Bir günümüzü nasıl geçiririz?

Her günümüz bir olmasada genellikle birbirine benzer. Sabahleyin kalkar kahvaltımızı yapar okula gideriz. Okulda derslerimizi dinler, çeşitli etkinliklere katılırız. Okuldan eve geldiğimizde biraz dinleniriz. Ödev, proje veya sunumumuz varsa öncelikle bunları yaparız. Aile içinde bize düşen görevleri istekle ve özenle yerine getiririz. Akşam yemeğini yeriz. Yatmadan önce son kez okul hazırlıklarımızı tamamlarız.
Aile büyüklerimiz bir günlerini nasıl geçirirler? Büyüklerimiz bizlerden farklı olarak işe giderler. Ailemiz,., geçimini sağlamak ;çın çalışırlar. Ev işlerinde ve bizlerin eğitiminde iş birliği içinde gereken sorumluluğu yerine getirirler. Hafta sonu veya tatillerde çeşitli etkinliklerin içinde bulunurlar.
Hangi grupların içinde bulunuruz?

Gün içinde bir çok etkinlikte bulunuruz. Pek çok kişi iletişim kurduğumuz grupların başında gelir. Okulumuzdaki öğrenci kulüpleri ve etkinlik grupları da gün boyunca
içinde bulunduğumuz gruplardır.


Etkileşim içinde bulunduğumuz kurumlar nelerdir? Gün içinde etkileşimde bulunduğumuz gruplar olduğu gibi kurumlar da vardır. Bu kurumların başında okulumuz gelir. Hastaneler, belediyeler, muhtarlık, kaymakamlık, valilik belli başlı kurumları oluşturur.
İçinde bulunduğumuz grup veya kurumlardaki
görevlerimiz hep aynı mıdır?
Birey olarak değişik zamanlarda, değişik gruplar içerisinde farklı görevler alırız. Evde
ailenin bir çocufu iker. oku'da bir öğrenci, sosyal kulüpte başkan olabiliriz. Devlet karşısında bir yurttaşkenbir alışveriş mağazasında müşteri oluruz. Üstlendiğimiz görevler bizim o grup içindeki rolümüzü de belirler. Rol, içinde bulunduğumuz duruma göre üstlendiğimiz veya sergilediğimiz davranışlar bütünüdür.
"Birey ve grup" sözcüklerini nasıl tanımlayabiliriz?

Toplumun içindeki her bir kişiye birey deriz. Hepimiz bir bireyiz. Aralarında ilgi veya benzerlik bulunan topluluğa ise grup deriz, örneğin; aile, takım, bölük, okul kulüpleri birer gruptur.

Sahip olduğumuz roller bize sorumluluk yükler mi?
Sahip olduğumuz her rol üzerimize mutlaka bir sorumluluk yükler. Biz eğer bir rolü

sahipleniyorsak o rolün sorumluluğunu da üstleniyoruz
demektir. Örneğin; evdeki çocuk rolümüz, odamızı
toplamak, annemize ve babamıza evin temizliğinde
yardımcı olmak, evdeki kaynakları tutumlu kullanmak
gibi sorumluluklar yükler. Öğrenci rolünün de bizlere
yüklediği sorumluluklar vardır. Derslerimize çalışmak,
öğretmenlerimizi dinlemek, okul ve sınıf kurallarına
uymak sorumluluklarımızdan bazılarıdır.


Bütün insanların sorumlulukları var mıdır? İnsan kendini bildiği günden itibaren çeşitli rollere sahip olur. Bu rollerin gereği olarak da belirli sorumluluklar üstlenir. Bu nedenle bebekler hariç bütün insanların sorumlulukları vardır. İçinde bulunduğumuz bir etkinlik kulübüne karşı sorumluluğumuz olduğu gibi bu kulüpte bulunan diğer arkadaşlarımıza karşı da sorumluluklarımız vardır Yalnızca bizim değil, diğer arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin, okul çalışanlarının ve aile bireylerimizin de yerine getirrr, ^si gereke ı sorumlulukları vai dır.
Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde nelerle karşılaşabiliriz? Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde insanların bize karşı güveni kalmaz. Kendimizi toplumun dışına itmiş oluruz. Diğer insanlar tarafından pasif, başarısız, yalancı, güvensiz olarak değerlendirilebiliriz. Ayrıca sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde diğer insanlar da bundan etkilenir. Örneğin: bir futbol maçında kaleci olarak sorumluluğumuzu yerine getirmezsek takımımızın yenilmesine sebep oluruz. Bir çalışma grubunda bize verilen görevleri yerine getirmezsek bütün grubun başarısız olmasına neden oluruz. Bizim gibi diğer insanlar da sorumluluklarını yerine getirmezse toplumda kargaşa ve huzursuzluk görülür. Saygı, sevgi ve hoşgörüden uzak kavgacı bir toplum hâline geliriz.Aile bireyleri birbirlerine karşı nasıl davranmalıdır?

Aile bireyleri sabah uyanınca birbirlerine güler yüzle "günaydın" demelidir.
İşe ya da okula giderken birbirlerine iyi dileklerde bulunmalıdır.
Akşam eve döndüklerinde birbirlerini güler yüzle karşılamalıdır.
Akşam yatınca birbirlerine"iyi geceler" demelidir.
Aile içinde hoş sohbet, güler yüz, mutlu bir ilişki günün her saatinde hissedilmelidir.
Aile birliğinin sürekli ve sağlam olması için neler yapılmalıdır?
Aile içinde herkes yaşına ve yeteneğine uygun işleri yapmalıdır. Anne ve baba aile sorumluluğunu birlikte paylaşmalıdır. Atatürk'ün getirdiği kadın erkek eşitliği aile içinde görülmelidir. Ailede kadın¬ların ezilmemesi, erkek üstünlüğü sergilenmemesi gerekir. Çocukların bakımı, evin temizliği, yemeklerin hazırlanması, sofranın toplanması gibi işlerde kadın erkek ayrımı yapılmamalıdır. Herkesin bu tür işlere katkı vermesi gerekir. Çocukların eğitiminden anne ve baba eşit şekilde sorumlu olmalıdır.
Birinin bu sorumluluğu diğerinin üzerine atmaması gerekir.Aile içinde çocukların da görevleri var mıdır?

Çocuk, ailenin bir bireyidir. Nasıl anne babanın aile içinde görev ve sorumlulukları
varsa çocuğun da bir takım görev ve sorumlulukları vardır. Bunlar;
Odasını kendisinin toplaması,
Ev işlerine yardım etmesi,
Giysilerini kendisinin giyinmesi,
Okul eşyalarını koruması,
Derslerine düzenli çalışması
Parasını ve eşyalarını tutumlu kullanmasıdır. Okulda çalışan görevlilere karşı sorumluluklarımız var mıdır?
Okullar; bilgi, görgü ve kültür merkezleridir. Okulda okuma yazma öğreniriz. İçinde yaşadığımız toplum ve dünyamız hakkında bilgi ediniriz. Doğayı sevmeyi ve korumayı öğreni¬
riz. Kısacası; topluma yararlı birey olarak yetişiriz. Burada çalışan görevliler; okul müdürü müdür yardımcıları, öğretmen ve hizmetlilerdir. Bu kişilerin tümü bizlere hak ve sorumluluklarımızı öğretir, bizim için çalışırlar. Öğretmenlerimiz;

Hak ve sorumluluklarımızı öğrenmede rehberlik ederler.
Güzel konuşma ve güzel yazmayı öğretirler.
Yaşamımız boyunca gerekli olacak temel bilgileri kazandırırlar.
Çocuk haklarının korunması amacıyla kurulmuş uluslararası bir kurum var mıdır?

Çocuk haklarının korunması amacıyla 1927 yılında, "Uluslararası Çocukları Koruma Birliği" kurulmuştur. Bu kurumun ismi daha sonra UNICEF (Unisef) (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) olarak değiştirilmiştir.
UNlCEF'in amacı nedir?
Unıcef, dil, din, ırk, soy ve millet ayrımı yapmadan dünyadaki tüm çocuklara yardım
etmektedir. Dünyadaki çocuklara iyi bir gelecek hazırlamak için çalışmalar yapmaktadır
Dünya'nın çeşitli ülkelerinde hakları korunmayan çocuklar var. Bunlar için sizce ne yapılabilir? Öncelikle böyle ülkelerde çocuklara haklarını öğretmemiz gerekir. Daha sonra bu çocuklar ile ilgili kampanyalar başlatılabilir.
unıcef


Okulumuzdaki hak ve sorumluluklarımız nelerdir?

Hak ve sorumluluklara hem sahip çıkmak hem korumak hem de onları uygulamak
hepimiz için gereklidir. Sonuçta bundan birey olarak biz kazançlı çıkarız. Bizim
kazancımız ise toplumun kazancıdır. Bu sorumluluklar şunlardır;
Okulda çalışanlara saygılı olmak,
Arkadaşlarla uyumlu ilişki içinde
bulunmak. Onların üzüntü ve sevinçlerini paylaşmak,
Okul düzenine uymak,

Doğru sözlü olmak, yalan söylemek¬ten kaçınmak,
Okul eşyalarına zarar vermemek,
Okulu ve okul bahçesini temiz tutmak,
Koridorlarda yüksek sesle konuşma¬mak,
Okulun bölümlerinden; kitaplığından,
laboratuvarından, spor salonundan
ve bilgisayar odasından gerektiği
ölçüde yararlanmak.