1) Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayı nelere dikkat etmelidir?

2) 600 metrelik parkuru 2 dakikada tamamlıyor Mert’in süratini hesaplayınız.
Yol-Zaman ve Sürat-Zaman grafiklerini çiziniz.
3) Aşağıdaki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu bulup işaretleyiniz.

a) Çok hücreli canlılarda bulunan organlar bir araya gelerek organizmayı oluşturur.
(Doğru) (Yanlış)

b) Erkek üreme organlarından biri olan penis, spermin üretildiği yerdir.
(Doğru) (Yanlış)

c) Kuşlar, sürüngenler ve balıklar yumurta ile ürerler.
(Doğru) (Yanlış)

d) 0-2 yaş çocukluk dönemidir.
(Doğru) (Yanlış)

e) ***lenmiş yumurtaya zigot denir.
(Doğru) (Yanlış)


4) Aşağıdaki ifadeleri uygun şekilde eşleştiriniz.

a) Kloroplast ( ) Hücreye şekil verir.
b) Hücre zarı ( ) Hücrede enerji üretilen merkezdir.

c) Mitokondri ( ) Sperm ve yumurtanın birleşmesidir.
d) Ergenlik ( ) Fotosentezin gerçekleştiği organeldir.
e) ***lenme ( ) Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir.5) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

Erkek ve kadın ……….. sistemleri birbirinden farklıdır. Kadınlardaki üreme
organları………………………. , …………………….... , …………………... ve …………………….... dır.
Erkek üreme organları ise ………………..……… , ………………..……….. , ……………....…….. ve
……………….….. dır. Kadın üreme hücrelerine …………….…. , erkek üreme hücrelerine
………….…. denir.


6) Aşağıdaki ifadelerden yararlanarak soruları yanıtlayınız.(1’er puan)

A)Ter bezlerinin çalışması artar ve buna bağlı olarak vücut kokusu belirginleşir.
B)Adet kanaması başlar.
C)Omuzlar yuvarlaklaşır, göğüs ve kalça bölgesinde yağ birikir.
D)Kol ve bacak kasları gelişir, göğüs kafesi ve omuzlar genişler.
E)Ses değişir kalınlaşır.
F)Yüzde sakal ve bıyık çıkmaya başlar.
G)Gırtlağın üst kısmındaki kıkırdak gelişir.
H)Testislerde sperm üretimi başlar.
İ)Üreme sisteminde yumurta hücresi üretimi başlar.
J)Bazı geceler kendiliğinden sperm boşalmaları meydana gelir.
K)Üreme organlarının çevresi, bacak, koltukaltı bölgelerinde kıllanma görülür.


a)Yukarıdakilerden hangileri ergenlik döneminde yalnız erkeklerde
görülen değişikliklerdendir……………….

b)Yukarıdaki değişikliklerden hangileri ergenlik döneminde yalnız
kızlarda görülen değişikliklerdendir………………..

c)Yukarıdaki ifadelerden hangileri ergenlik döneminde hem kızlarda
hem erkeklerde görülen değişikliklerdendir…………..


7) Aşağıdaki canlılardan hangisi yumurtayla çoğalamaz?

A) Alabalık B) Kurbağa C) Yarasa D) Yılan8) I.Tüm dokular aynı tip hücrelerden oluşur.
II.Sistemler, birlikte çalışan gruplardan oluşur.
III.Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur.

Yukarıda hücre- doku- organ- sistem- organizma iliksisi ile ilgili verilen ifadelerden
hangisi veya hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B)I ve III C) II ve III D) I,II,III