6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI-3
1) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.(10 p)

1.Farklı cins atom içeren saf maddelere …………. denir.

2.Maddelerin yapılarında meydana gelen değişimlere …………… denir.

3.………… maddeler akma özelliği göstermezler.

4.Demir,bakır gibi maddeler aynı cins atomdan oluşmuş birer ……………...tir.

5.Elektrik enerjisini geçiren maddelere …………….. denir.

6.…………, elektrik enerjisine karşı gösterilen zorluktur. Birimi ……. dır.

7.Vücudumuza desteklik veren kemiklerden oluşan yapıya ……….. denir.

8.………….., kemiklerin birbirine bağlanmasını sağlayan yapılardır.

9.Sıvı maddelerin taneciklerinin arasındaki boşluk gazlara göre daha ………… dır.


1.Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuyunuz. İfade doğru ise karşısına “D” yanlış ise “Y” yazarak ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz. (10 p)

1.Reosta bir iletkenin direncini ölçmeye yarayan alettir. ( )

2.Mumun erimesi kimyasal bir değişmedir. ( )

3.İki ya da daha fazla atomun gruplar halinde bulunmasına molekül denir. ( )

4.Kimyasal değişmelerde maddenin sadece dış görünüşünde bir değişiklik meydana gelir. ( )

5.Seramik, plastik gibi maddelerin direnci, bakır, gümüş gibi maddelerin direncinden fazladır.( )

6.Katı maddeler öteleme hareketi yaparlar. ( )

7.Bir iletkenin direnci iletkenin kesit alanına bağlı olarak değişir. ( )

8.Tuzlu-su birden fazla atom ve molekül içeren bir karışımdır. ( )

9.Kısa kemiklerde kemik boşluğu ve sarı ilik vardır.( )

10.Kırmızı iliklerde kan hücresi üretilir.( )
3) Aşağıda verilen olayların ne tür bir değişime uğradıklarını karşılarına yazınız.(10 p)
1.Sütün ekşimesi ……………… f) Ekmeğin küflenmesi ……………….

2.Etten kıyma yapılması ……………… g) Soğanın doğranması ……………….

3.Demirin paslanması ……………… h) Buzun erimesi ……………….

4.Camın kırılması ……………… i) Elmanın çürümesi ........................

5.Mumun yanması ……………… j) Kumaşın yırtılması ………………
4) Aşağıda verilen maddelerin elektriği iletme yönünden türlerini (iletken veya yalıtkan) yazınız. (10 p)

1.Kurşun kalem içi …………… f) Tuzlu-su ………………..

2.Porselen tabak ....………… g) Cam ……………….

3.Bakır tel ……………. h) Metal kaşık ……………….

4.Silgi …………… i) Saf su ……………….

5.Plastik tarak …………… j) Tahta ……………….
1.Basit bir elektrik devresi çiziniz ve devre elemanlarını sembolik olarak gösteriniz. (10p)

6.Gaz maddelerin özelliklerinden 5 tanesini yazınız. (10p)7. -X maddesi aynı cins atomlardan oluşan saf maddedir.


-Y maddesi farklı moleküllerin yan yana gelmesiyle oluşmuştur.

-Z maddesi farklı atomlar içeren saf maddedir.

Yukarıda verilen bilgilere göre X,Y ve Z maddeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (10 p)
1.X karışım, Y bileşik , Z elementtir.

2.X element,Y bileşik ,Z karışımdır.

3.X bileşik, Y karışım ,Z elementtir.

4.X element,Y karışım, Z bileşiktir.


8. I.Bakır tel II. Nikel tel III. Bakır Tel IV.Nikel telS 2S S S

-----10cm---- -----10cm---- -------------25cm----------- -----10cm----
Yukarıda I,II,III ve IV numaralı iletkenlerin cinsi, kesit alanları ve uzunlukları belirtilmiştir.

Buna göre ;
1.Bir iletkenin direncinin; iletkenin uzunluğuna bağlı olup olmadığını anlamak için, hangi numaralı iletkenleri karşılaştırarak bulabiliriz?(5p) ………..
1.Bir iletkenin direncinin; iletkenin cinsine bağlı olup olmadığını anlamak için, hangi numaralı iletkenleri karşılaştırmamız gerekir? (5p) ………..
1.Bir iletkenin direncinin;iletkenin kesit alanına bağlı olup olmadığını anlamak içiç hangi numaralı iletkenleri karşılaştırmamız gerekir? (5p) ………..


9.Elektrik enerjisinden gelebilecek zararlara karşı alınan tedbirlerden 5 tanesini yazınız.(10 p)

10. Kemik çeşitlerini yazıp herhangi birine bir örnek veriniz. (5p)