PARMAKSIZ İ.Ö.O 2007/2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIFLAR II.DÖNEM II.YAZILI SINAVIDIR1. I-İsteğimiz dışında çalışır
II-Hızlı kasılır, çabuk yorulur.
III-İskelet sistemimizde bulunur
Yukarıdaki ifadelerden hangileri çizgili kas için doğrudur?
A) Çizgili kas B) Düz kas
C) Kalp kası D) Karın kası

2.Temiz kanı kalpten alıp vücuda gönderen damar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akciğer atardamarı B) Akciğer toplardamarı
C) Aort D) Vücut toplardamarı

3. Kandaki oksijen ile karbondioksitin değişmesi solunum sisteminin hangi bölümünde gerçekleşir?
A) Bronşlar
B) Bronşçuk
C) Alveol
D) Diyafram.

4. Aşağıdakilerden hangisi insan iskeletinin görevlerinden biri değildir?
A) Harekete yardımcı olmak
B) Kan hücrelerini oluşturmak
C) Su kaybını önlemek
D) Mineral depolamak

5. I. Plastik elektrik enerjisini iyi iletir.
II. Tüm sıvılar elektrik enerjisini iyi iletir.
III. Metaller maddeler elektrik enerjisini iletmez.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) I, II ve III B) I ve III C) Yalnız II D) II ve III

6.Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A)iletkenin şekli B)iletkenin cinsi
C)iletkenin uzunluğu D)iletkenin kesiti

7.Bir elektrik devresinde paralel bağlı pillerin sayısını arttırırsak ampullerin parlaklığı nasıl olur?
A) Artar B)Azalır C) Önce artar sonra azalır D) Değişmez

8.Aşağıdakilerden hangisi hücrenin temel bölümlerinden değildir?
A) Çekirdek B) Kromozom C) Hücre zarı D) Sitoplazma

8.) I.Cam II.Tahta kaşık III.Demir çubuk
Yukarıda verilenlerden hangileri yalıtkandır?

A) yalnız I B) yalnız III C) yalnızI ve II D) II ve III


9. X,Y,Z, saf bir maddenin üç fiziksel halini göstermektedir.
-X maddenin en düzenli halidir.
-Y halinde taneciklerin enerjisi en fazladır.
Buna göre X,Y,Z aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sınıflandırılmıştır?
X Y Z
A) Katı Sıvı Gaz
B) Katı Gaz Sıvı
C) Gaz Sıvı Katı
D) Gaz Katı Sıvı

10. Aşağıdaki durumlardan hangisinde elektrik çarpma riski yüksektir?
A) Elektrik deneylerinde pil kullanma
B) Islak elle elektrik anahtarını açıp kapama
C) Kablosu sıyrılmış elektrikli araçları kullanmama
D) Elektrik direklerinden uzak durma

11. Kasların kemiklere bağlandığı yerlere______ denir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Eklem B) Kıkırdak C) Tendon D)İlik

12.Kuvvet ile ilgili olarak verilenlerden hangisi her zaman doğru değildir?
A) Her kuvvetin bir yönü vardır.
B) Her kuvvetin bir doğrultusu vardır.
C) Kuvvet dinamometre denilen alet ile ölçülür.
D) Kuvvet cismin şeklini değiştirir.

13.Her yöne hareket edebilen eklemler “Oynar Eklem” olarak adlandırılırlar.Aşağıdakilerden hangisi oynar eklem değildir? A) Kalça eklemi B) Omur eklemi C) Omuz eklemi D) Dirsek eklemi

14.Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı iletkenine örnek verilebilir?
A) Plastik köpük B) Cam yünü C) Asbest D) Bakır


15. Aşağıda verilen ısının yayılmasıyla ilgili açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) ısı katılarda madde akımı (konveksiyon) yoluyla yayılır
B) ısı gazlarda konveksiyon yoluyla yayılır
C) ısı sıvılarda konveksiyon yoluyla ile yayılır
D) ısı tüm maddelerde ışıma yoluyla yayılır16. Aşağıda verilenlerden hangisi ısı yalıtımı için gerekli değildir?
A) pencerelerde çift cam kullanılması
B) pencere ve kapı çerçevelerine sünger çekilmesi
C) binalardaki su borularının etrafının sarılması
D) yerlerin karolarla kaplanması

17. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşantımızda yemek pişirme amacıyla kullandığımız kaplardan aranan özelliklerden değildir?
A) ısıyı iyi iletme B) yüksek ısıya dayanma
C) metal saplı olma D) ısıyı yavaş ve düzgün yansıtma

18. Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtkanı bir maddeye örnek olarak verilemez?
A) tahta B) çelik C) hava D) bakalit

19. Soluklanma anında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
A) diyafram kasılır, göğüs boşluğunun hacmi artar.
B) diyafram gevşer, göğüs boşluğunun hacmi artar.
C) diyafram kasılır, göğüs boşluğunun hacmi azalır.
D) diyafram ve göğüs boşluğunda bir değişiklik olmaz.

20. Kan grubu A Rh (-) olan bir kişi aşağıdaki kan gruplarından hangisinden kan alabilir?
A) AB Rh (+) B) O Rh (+) C) A Rh (-) D) B Rh (-)

21. I. Akciğerlerden aldığı oksijeni hücrelere iletir
II. Hücrelerden aldığı karbon dioksiti akciğerlere taşır
III. Kanda çok miktarda bulunur
IV. Başlangıçta çekirdekli olan bu hücreler olgunlaşmaları sırasında çekirdeklerini kaybederler.

Yukarıda verilen ifadeler, kanda hangi yapının özelliğidir?
A) akyuvarlar B) alyuvarlar
C) kan pulcukları D) plazma

22. Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletir?
A) bakır bıçak B) plastik tarak
C) cam bardak D) yünlü kumaş

23. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişmedir?
A) odunun yanması. B) mumun erimesi
C) gümüşün kararması D) ekmeğin küflenmesi

24. Aşağıdakilerden hangisi, sıvıların ve gazların ortak özelliğidir?
A) belirli bir hacimleri yoktur . B) belirli bir kütleleri vardır.
C) bulunduğu kabı tamamen doldururlar.
D) belirli bir şekilleri vardır.

25.Aşağıda verilen kan gruplarından hangisi genel verici olarak adlandırılır?
A) A grubu kan B) B grubu kan
C) O grubu kan D) AB grubu kan

28. Aşağıda verilenler hangisi ısının yayılma yollarından biri yollarında biri değildir?
A) iletim yolu ile B) konveksiyon yolu ile
C) parıldama yolu ile D) ışıma yolu ile

29. Aşağıda verilen damar çeşitlerinden hangisi temiz kanı kalpten vücuda taşır?
A) atardamarlar B) toplardamarlar
C) kılcaldamarlar D) ince damarlar

30.Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişmedir?
A) tuzun suda çözünmesi
B) suyun buharlaşması
C) sütün ekşimesi
D) telden elektrik akımı geçmesi


Aşağıda verilen sorunun doğru cevabını bulunuz (10 puan )

1. Sevda yapılan yarışta 3 m/sn süratle 60 metrelik yolu koşmuştur. Sevda bu yolu kaç saniyede koşar?Not Baremi: Çoktan seçmeli sorulardan her sorunun doğru seçeneği 3 ( üç ) puandır.

Başarılar dilerim;
Selami AYDIN
Fen ve teknoloji öğretmeni