2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAKUBİYE İLKÖĞRETİM OKULU
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6.Sınıf II.Dönem II.Yazılı


1 -Halk Egemenliği
-Zümre Egemenliği
-Kişi Egemenliği
-Halk Egemenliği
Yukarıdaki yönetim şekillerini doğru olarak karşılarına yazınız
-Teokrasi ……………………..
-Oligarşi ……………………..
-Monarşi ……………………..
-Demokrasi ………………………
2-Demokrasinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Halk kendini yöneten kişiyi seçer
b)Milletvekilleri halk adına karar verirler
c)Ülke din kurallarına yönetilir
d)Hak ve Özgürlükler kanunlarla güvence altına alınmıştır

3-Ülkemizde en çok orman alanlarının Karadeniz bölgesinde görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Halkın ormanları koruması b)Sıcaklığın yıl boyu düşük olması
c)Bölgenin dağlık olması
d)Yıllık yağış miktarının fazla olması

4-Hangisi Türk Cumhuriyetlerin biri değildir?
a- Türkmenistan b- Gürcistan
c- Azerbaycan d- Kazakistan

5-Dünyanın gelecekteki enerji kaynağı kabul edilen ve dünyada en çok rezervi bizim ülkemizde bulunun maden aşağıdakilerden hangisidir?
a-Demir b-Civa c-Bor d-Taş Kömürü

6-Aşağıdaki illerden hangisi çay fabrikası kurmak daha ekonomik olur?
a-Ankara b-Şanlıurfa c-Rize d-Kars


7-Yukarıda ekim alanları verilen tarım ürünleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Buğday- Çay B) Çay- Fındık
C) Çay- Turunçgil D) Muz-İncir

8- Bir ülkenin ihracatında sanayi ürünleri en önemli paya sahip ise bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Ekonomik bakımından geri kalmış bir ülkedir.
B) Sanayileşmiş ,gelişmiş bir ülkedir.
C)Tarım kesiminde çalışan nüfus fazladır.
D) Nüfus artış hızının fazla olduğu bir ülkedir.

9-Kaynaklar yenilenebilir yenilenemez
diye ikiye ayrılmaktadır.buna göre aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir kaynaklardandır?
a)Kömür b)Petrol c)Doğalgaz d)Rüzgar

10-Bir mesleği seçerken aşağıdakilerden hangisine en az dikkat edilir?
a) İlgi ve yeteneklere b) Kişisel becerilere
c) Mesleğe duyulan sevgi d) Arkadaş tavsiyesine

Hicret, Petrol, Nevruz,
Almanya, İhracat, İthalat
Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki boşluklara doğru bir şekilde yerleştiriniz
1-Ülkemizin en fazla ticaret yaptığı ülke…………dır

2- Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesine………………..denir.

3-Türkiye’nin en fazla ithal ettiği ürün……………dür

4-Tüm Türk dünyasında baharın gelişini kutlamak için her yıl 21 martta kutlanan bayram ……………….dur.

5-Bir ülkenin dışarıya mal satmasına…………. denir

6- Bir ülkenin dışarıdan mal almasına………. denir

Aşağıdaki cümleler doğru ise D yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız
( ) Türkler Talas savaşından sonra İslamiyet’i kabul etmeye başlamıştır
( ) İslamiyetten önceki Arap yarım adasındaki döneme cahiliye dönemi denir
( ) Türk adını kullanan ilk devlet Türkiye cumhuriyetidir
( ) Kutuplar dünyada nüfusun yoğun olduğu yerlerdendir.
( ) Türkiye Asya,Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği dünyanın önemli bir yerinde bulunmaktadır.

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz
1-Ülkemizde en fazla pamuk…………………….bölgesinde yetişir
2-Ülkemizde en fazla büyükbaş hayvan……………………
…………………yetişir
3-Ülkemizde Taşkömürünü………………………..da çıkarılır.
4-Tarihteki ilk Türk-İslam devleti………………………..
Devletidir
NOT: (HER SORU 4 PUAN)
Mustafa DEMİR
Sos.Bil.Öğrt