2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÜLENT ....................... SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7 / ......SINIFI 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI
Adı / Soyadı:
Sınıfı / Nu: A GRUBU SORULARI
1.I.Dünya Savaşı’nın başlamasının temel sebebini yazınız.İttifâk devletlerinin adlarını yazınız?
2.Yunan isyanı hakkında bilgi vererek,isyanın nasıl bastırıldığını yazınız?
3.Mısır sorunu nasıl başlamıştır ve nasıl sonuçlandırılmıştır?
4.Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı tarih boyunca izlediği politika hakkında bilgi veriniz?
5.Kırım Savaşı’nın çıkış sebebi hakkında bilgi veriniz?
6.1878 Berlin Antlaşmasını Osmanlı Devleti açısından değerlendiriniz?
7.II.Mahmut dönemindeki ‘’Yeniçeri Ocağının’’ kaldırılması ve askeri alandaki yenilikler hakkında bilgi veriniz?
8.Islahat Fermanı’nı Osmanlı Devlet’i açısından olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendiriniz?
9.Osmanlı Devleti’nin rejimini yani yönetim şeklini değiştirmek için yapılan ilk isyanın adını yazınız?
10.II.Balkan Savaşı hakkında bilgi veriniz?
Ek soru:Sosyal Bilgiler Öğretmeniz tarafından size önerilen kitaplardan,okuduğunuz kitabın adını,yazarını ve içeriğini yazınız?
Not:Her soru 10 puandır.İsimsiz sınav kağıdından 10 puan kırılır.