TÜRÇE DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI (2)
… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU TÜRKÇE DERSİ 7/… SINIFI

2. DÖNEM 1. YAZILISIAdınız-SOYADINIZ:Numaranız: …/…/20....AÇIKLAMALAR:

1.Her sorunun değeri sorunun sonundaki ayracın içinde verilmiştir.

2.Noktalama,yazım ve kağıt düzeni toplam 10 puandır.

3.Sınav süresi 40 dakikadır.

4.Başarılar dilerim.

SORULAR:“Teknolojinin yanlış ve kötü kullanımı doğal yaşamı kökünden sarsmaktadır. Hızla birçok canlının soyu tükenmekte, birçok ağaç ve bitki türü yok olmakta, otlaklar ve meralar korunmamaktadır. İnsanoğlu nerede küçük bir canlı görse onu korumak yerine, yok etmeye çalışmaktadır.”

1. Yukarıdaki metne bağlı kalarak neler öğrendiğinizi aşağıya 5 madde ile yazınız? (20)

2. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili kelimelerin hangi anlamlarıyla kullanıldıklarını karşılarındaki boşluklardan uygun olanının içine (√) işareti ile işaretleyiniz? (20)


Cümleler
Temel

Anlam
Mecaz

Anlam
Yan

Anlam
Terim

Anlam

Alıcı bu malı pek tutmadı.

Demire bağlı duran karabaş, huysuzlanıyordu.

Sınıf kapısının kolu iki de bir bozuluyor.

Gitarımın akordu bozuk.

Ne dedim de darıldın?

Kırmızı seni çok açtı.

Onun nota bilmediğini söylüyorlar.

Sandalyenin ayağını niye kırdın?

Hırsızlar kilidin dilini bozdukları için kapıyı açamadık.
3. Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerin türlerini altlarına yazınız? (20)

Yemekten bana hiç bırakmamışlar. Ben seni asla unutmayacağım. Esiyor rüzgar.Başımın ağrısı bugünlerde daha da arttı. Yolcularımız durumdan çok memnun.Yıllardır bu işi tamamlamaya çalışıyorum. ……………………………………

Bahçedeki çiçekleri koparmışlar. ………………………………………… ……..

Onu görünce sana haber verecek. ………………………………………… ……..

Bu gece bize gelecek misiniz?............. ..................... ..................... ......

Hiçbir zaman karşı çıkmazdık……………………………… ……………………..

4. Yukarıdaki altı çizili eylemlerin kişilerini ve zamanlarını karşılarındaki yazınız? (5)kuvvetli: mutluluk: rastlantı: ihtiyar:

hızlı: sadece: bazen:seyretmek: sebep: heyecan:5. Yukarıdaki sözcüklerin karşılarına eş anlamlarını yazınız? (10)

6. Aşağıdaki cümleleri öğelerine ayırınız? (20)Sonunda gönlüne göre bir ev aldı. Elinde kalan son parasını kumarda kaptırmış.

Üzerinde yeşil bir kazak vardı. Dün geceki olanları anlattık bir bir.

Aniden bastıran sıcaklar, bunaltmıştı hepimizi. Adam kalın sesiyle çocukları korkuttu.

Yemeğin acısını fazla kaçırınca ağzı yandı. Çantanın bütün gözlerine baktın mı?

Ne zaman görüşeceğiz? “Adın ne?” dedi