AD-SOYAD:
NO:
YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 8.B SINIFI 2. YARIYIL 1. YAZILI SORULARIDIR.

• BOŞLUKLARI UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ. 30 puan ( 15X2 )

1. Bazlar turnusol kağıdının rengini …………………………..… renge çevirir.
2. Asit ve bazların tepkimesi sonucu ……………………………. ve su oluşur.
3. Metal-ametal atomları arasında ………………………. bağ oluşur.
4. Aynı cins ametal atomlarının bir araya gelerek oluşturduğu bağa …………………………………………………. bağ denir.
5. 1A grubunun özel adı ……………………………….. metalleridir.
6. Demirin paslanması ……………………………. tepkimesidir.
7. Bir çözeltinin pH değeri 1’e yaklaştıkça çözeltinin asitliği ………………………….
8. Asitlerin sulu çözeltilerinin tatları …………………………………dir.
9. Maddelerin tepkimeye girerek yeni madde oluşmasına …………………………………………… tepkime denir.
10. …………………………………………., kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçer.
11. Bir cismin yoğunluğu sıvıdan küçükse cisim sıvıda ………………………………….
12. DNA’ da bulunan organik bazlar adenin, timin,…………………………………………… ve sitozindir.
13. ……………………………… , kanama durumunda kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır.
14. Mayoz bölünme sonucu …………. yeni hücre oluşur.
15. RNA da Adenin ………………………… ile eş yapar.


• DOĞRU CÜMLELER İÇİN (D), YANLIŞ CÜMLELER İÇİN (Y) YAZINIZ. 10 puan ( 10X1 )

1. …….. Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe elementlerin proton sayıları artar.
2. …….. Asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
3. …….. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur.
4. …….. Elmanın kararması fiziksel değişmedir.
5. …….. Kuvvet birimi pascal’dır.
6. …….. Sıvı basıncı; konulduğu kabın şekline bağlıdır.
7. …….. Ekmek bıçaklarının bilenmesinin nedeni basıncı artırmaktır.
8. …….. İnsanlarda çocuğun cinsiyetini baba tayin eder.
9. …….. Elektron alışverişi sırasında elektron verenler + yük, elektron alanlar ise – yük kazanırlar.
10. ……… Fazla miktarda fosfor ve klor iyonu içeren sular ‘’sert su’’olarak adlandırılır.• DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ. 60 puan ( 12X5 )

1. Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya çevirmez ?
a) H2SO4 b) HCI C) HNO3 d) NaOH

2. pH değeri 8-11 arası olan madde aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
a) Limon suyu b) sirke c) amonyak d) elma suyu

3. 10 Ne, 19K, 20Ca, 9F elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangi ikisi arasında bileşik oluşur ?
a) K ile Ne b) K ile Ca c) Ca ile F d) Ne ile F


4. 2CXHY + zO2  8CO2 + 10 H2O denklemi denkleştirilmiş olduğuna göre x, y ve z sayıları kaçtır ?

X Y Z
a) 3 13 10
b) 2 5 7
c) 4 10 13
d) 4 5 10

5. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?
a) mumun yanması b) suyun donması c) demirin paslanması d) sütün ekşimesi

6. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet basınçtır. Küçük bir kuvvetin etkisiyle büyük basınçlar elde edilebilir.
Bu durum pek çok alanda işimizi kolaylaştırır. Aşağıdakilerden hangisinde bu durum söz konusu değildir ?
a) İğne ile dikiş dikme b) bıçak ile ekmek kesme
c) Geniş tekerlekli iş makineleri ile arazi gezme d) çekiç ile çivi çakma

7. Bir telin frekansı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
a) Boyuna b) Kalınlığına c) Cinsine d) Sayısına

8. Bir hücrenin bölünerek yeni hücreler oluşturabilmesi için öncelikle gerçekleştirmesi gereken olay hangisidir ?
a) DNA nın kendini eşlemesi c) DNA dan RNA sentezlenmesi
b) Kardeş kromatidlerin ayrılması d) Homolog kromozomların ayrılması

9. Bir canlı türünün farklı ortamlarda yaşayan bireyleri arasında bazı fiziksel farklılıklar gözlenmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir ?
a) Martının ayaklarındaki perdenin leyleğinkinden geniş olması
b) Kutup ayısının daha çok deniz ürünleri ile beslenmesi
c) Balinalarda ön üyelerin yerini yüzgeçlerin alması
d) Sıcak bölge tilkilerinin, soğuk bölge tilkilerinden daha büyük kulaklı olması.

10. Titreşen bir telin;
I. Boyu kısaldıkça ses incelir.
II. Gerginliği arttıkça ses incelir.
III. Kalınlığı azaldıkça ses kalınlaşır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur ?
a) I ve II b) Yalnız II c) I , II ve III d) Yalnız III