Go Back   Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları > İlköğretim 2.Kademe Yazılı ve Sınav Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi Yazılı ve Sınav Soruları > 8.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yazılı ve Sınav Soruları

8.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yazılı ve Sınav Soruları Sizler İçin Hazırladığımız Soruların Tamamen Birbirinden Farklı Olmasına Ve Soruların Hatasız Olmasında Dikkat Ettik. Sınavınıza Hazırlanırken, Konu Çalıştıktan Sonra Bu Soruları Çözerseniz Ezberlediğiniz Formülleri Ve Denklemleri Daha İyi Öğreneceksiniz. Ayrıca Bu Yazılı Testlerini Çözmeniz, Sorular Birbirinden Farklı Olduğundan Dolayı Yeni Soru Tipleri Öğrenmenizi Sağlayacak, Yazılıda Bilmediğiniz Soru Çıkma İhtimali Azalacaktır. Bundan Dolayı Burada Yer Alan Tüm Yazılıları İndirip İncelemeniz, Öğrenci Üyelerimize Son Derece Yararlı Olacaktır.

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 1.Yazılı Soruları

8.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yazılı ve Sınav Soruları
8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 1.Yazılı Soruları Konusunu Görüntülemektesiniz.->8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 1.Yazılı Soruları 1-Tanım: Milliyetçilik milleti sevme, milleti yüceltme amacını benimsemek ve bu yolda yürümektir. Olay:1931 yılında Türk tarihinin araştırılması ve gün ışığına çıkarılması için Türk Tarih ...

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack LinkBack Seçenekler Stil
Alt 02-12-2010, 09:21 PM   #1 (permalink)
Kullanıcı Adı
Administrator
Standart 8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 1.Yazılı Soruları

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 1.Yazılı Soruları
1-Tanım: Milliyetçilik milleti sevme, milleti yüceltme amacını benimsemek ve bu yolda yürümektir.
Olay:1931 yılında Türk tarihinin araştırılması ve gün ışığına çıkarılması için Türk Tarih Kurumu, 1932 yılında ise Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması ve dilin zenginliklerinin araştırılması amacıyla Türk Dil Kurumu kuruldu.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a)Türk Dil Kurumu, Türk dilini yabancı dillerin etkisinden
kurtarmayı amaçlamıştır.
b)Türk tarihine verilen önem cumhuriyet döneminde artmıştır.
c)Türk Dil ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması Milliyetçilik
yolunda atılan bir adımdır.
d)Türk Tarih Kurumu’na verilen önem, Türk Dil Kurumuna
verilen önemden fazladır.

2-Türk toplumunda 1930 yılına kadar soyadı kullanılmıyordu. 21 Haziran 1934 tarihinde Soyadı Kanunu çıkarılarak herkesin bir soyadı olması zorunlu hale getirildi.
Yukarıda verilen bu kanunla;
I. Hukuk alanındaki birliğin sağlanması
II. Kişilerin devletle olan ilişkilerinde karışıklığın
önlenmesi
III. Türkçe’ nin kullanım alanının genişletilmesi
IV. Toplumda sınıf farkına yol açabilecek durumların engellenmesi
yargılarından hangisinin amaçlandığı söylenebilir?
a) I-II b) I-III c) II-IV d) III-IV

3- 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilatı Esasi Kanunu’na göre;
- Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
- Yasama ve yürütme gücünü TBMM kullanır.
-Türkiye Devleti TBMM tarafından yönetilir ve hükümet
“TBMM Hükümeti” adını alır.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
a) Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.
b) Temsil Heyeti’nin görev ve yetkileri genişletilmiştir.
c) Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir.
d) Millet egemenliğine dayalı bir yönetim kurulacağı
belirtilmiştir.

4- Mustafa Kemal “ Türkiye şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz. En doğru yol medeniyet yoludur.”demiştir.

Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?
a)Kılık-kıyafetin değiştirilmesini
b)Medreselerin kapatılmasını
c)Tekke ve zaviyelerin kapatılmasını
d)Saltanatın kaldırılmasını

5-Atatürk, yaptığı inkılaplarda kadınlara verdiği değeri göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
a) Halkçılık ilkesinin benimsenmesi
b) Medeni Kanun’un Kabulü
c) Soyadı Kanunun çıkarılması
d) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

6-1921 yılında kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunda “Yasama, yargı ve yürütme gücü TBMM’ye aittir.”denilmektedir.
Güçler birliği denilen bu uygulamanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)Değişik görüşteki kişilerin mecliste bulunması
b)Çoğunluk kararının bu yönde olması
c)Halkın yönetime katılmasını sağlaması
d)İşlerin daha çabuk ve daha rahat yürütmek istenmesi

7-Atatürk “Siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça ömürleri çok kısa olacaktır. Zaferlerimizin başarısını sürdürmek istiyorsak ekonomik egemenliğimizin sağlanması ve geliştirilmesi gerekir.”demiştir.
Atatürk’ün yukarıda verilen sözüyle aşağıdakilerden hangisi çelişmektedir?
a)Ulusal bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlık da sağlanmalıdır.
b)Ulusal bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlıkta sağlanmalıdır.
c)Küçük atölyelerden fabrikalaşmaya geçilmelidir.
d)Hammaddesi yurt dışında olan sanayi dalları kurulmalıdır.

8-Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılaplardan;
-Kılık kıyafet kanunun kabul edilmesi
-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
-Cumhuriyetin ilan edilmesi
aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ilgili değildir?
a)Siyasal alanda eşitliğin sağlanmasıyla
b)Halkın kendi kendini yönetmesiyle
c)Hukuk birliğinin sağlanmasıyla
d)Çağdaşlaşmanın amaçlanmasıyla

9-Atatürk 1937 yılında Fransız bir gazeteci ile yaptığı söyleşide “Yeni Türk mimarisi elbette ki eski cami, medrese ve eski Türk evlerinin tekrarlanması şeklinde olamaz.Çünkü zaman geçmiş, görüş ve gereksinimler değişmiştir.” demiştir.
Atatürk’ün bu söyleşideki düşüncesi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile bağdaştırılabilir?
a) Devletçilik b) İnkılapçılık c) Laiklik d) Cumhuriyetçilik

10- Atatürk’ün Türk toplumunu çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmak için yaptığı inkılaplardan biriside 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen “Medeni Kanun”dur.
Buna göre Atatürk bu kanunla aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olamaz?
a)Aile hayatının kanunlarla yeni baştan düzenlenmesini
b)Miras paylaşımında kadınların daha fazla pay almasını
c)Evlenme-boşanmanın kanunlara göre yapılmasını
d)Aile hayatında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını

11-Atatürk “Yolda yürüyen bir kimsenin sadece ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözü O’nun hangi özelliğine kanıt olarak gösterilebilir?
a)Vatan severliğine b)İleri görüşlülüğüne
c)Barışçılığına d)İdealistliğine

12-I- I. İnönü Muharebesi
II- Ankara Antlaşması(1921)
III-Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
IV-Mudanya Ateşkes Antlaşması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Türkiye’nin iç ve dış politikadaki etkinliğini artırdığı söylenebilir?

a)Yalnız I b)II ve III c)I-II-IV d)II-III-IV

13-I- Tevhidi Tedrisat Kanunu
II-Ankara’nın başkent olması
III-Soyadı Kanunun kabulü
IV-Kabotaj Kanunun kabulü
Yukarıda verilen inkılaplar sırasıyla hangi alanlarda gerçekleştirilmiştir?
a)Siyasal-Hukuk-Kültür-Sağlık
b)Eğitim-Sağlık-Ticaret-Toplumsal
c)Eğitim-Siyasal-Sosyal-Ticaret
d)Dini-Yönetimsel-Toplumsal-Ekonomi

14-’’ Mustafa Kemal 1881 yılında doğdu. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım’dır.Mustafa Kemal sağlam karakterli, planlı,ileri görüşlü ve çok yönlü bir devlet adamıydı’’
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden;
1-Doğum tarihi, 2- Doğum yeri , 3-Kişiliği, 4-Ailesi,
5-Eserlerinden hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir?
a) 1-2-4 b)2-3-4 c)1-3-4 d)3-4-5

15- Mustafa Kemal bir konuşmasında “Milletin efendisi köylüdür” demiştir.
Mustafa Kemal köylüye vermiş olduğu önemi göstermek ve ekonomik refahını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
a) Teşvik-i Sanayi Kanunu
b) İzmir İktisat Kongresi
c) Aşar vergisinin kaldırılması
d) Kılık kıyafetin düzenlenmesi

16- Ülkemizde çok partili rejim denemelerine hangi olayla ara verilmiştir?
a) Menemen olayı b) Şeyh Sait olayı
c) Mustafa Kemal’e Suikast girişimi d) Musul sorunu

17-Cumhuriyet aşağıdaki tarihlerin hangisinde ilan edilmiştir?
a)29 Ekim 1920 b)23 Nisan 1923
c)29 Ekim 1923 d)19 Mayıs 1919

18-Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkenin adı, yönetim şekli belirlenmiştir. Ülkemizin ilk cumhurbaşkanı da Mustafa Kemal’dir.
Buna göre günümüzde ülkemizin cumhurbaşkanlığı görevini aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?
a)Abdullah GÜL b)Ahmet Nejdet SEZER
c)Süleyman DEMİREL d)Recep Tayyip ERDOĞAN

19-Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’na göre savaş yapılmadan kurtarılan yerlerden biri değildir?
a) Boğazlar b) Doğu Trakya c) İzmir d) İstanbul

20- Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması için söylenemez?
a)TBMM’nin resmen tanınmasını sağlayan ilk siyasi antlaşmadır.
b)Sovyet Rusya ile olan sınırımız belirlenmiştir.
c)Doğu Cephesindeki çarpışmalar son bulmuştur.
d)Batı Cephesinin güçlenmesinde etkili olmuştur.
admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsor Reklam
Alt 01-17-2011, 11:22 PM   #2 (permalink)
Kullanıcı Adı
Yeni Üye
Standart

Yazılı soruları için çok sağolun
lilia isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
1yazili, 2donem, 8sinif, sorulari, tarihi, İnkilap

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
8.Sınıf (2012) T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (1) admin 8.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 0 11-29-2011 12:41 AM
11.Sınıf İnkılap Tarihi 2010-2011 1.Dönem 2.Yazılı Soruları -2 admin 11.Sınıf Tarih ve İnkilap Tarihi Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 0 01-04-2011 10:07 PM
2010-2011 11.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları -1 admin 11.Sınıf Tarih ve İnkilap Tarihi Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 1 01-04-2011 08:16 PM
8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 3.Yazılı Soruları ozanca66 8.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 0 02-21-2010 01:54 AM
8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.Yazılı Soruları ozanca66 8.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 0 02-21-2010 01:53 AM


Yazılı Soruları-Soru Bankası-Yaprak Test-Ders Notu-Konu Anlatımı-Proje Ödevi- Performans Görevi-Zümre Tutanakları-Yıllık Plan-Etkinlikler, Çalışma Yaprakları Tüm Zamanlar GMT +6 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:31 AM.


Eğitim ve Ögretim