soru sor

Yeni Konu aç

Konu: 8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 1.Yazılı Soruları

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 1.Yazılı Soruları
  1-Tanım: Milliyetçilik milleti sevme, milleti yüceltme amacını benimsemek ve bu yolda yürümektir.
  Olay:1931 yılında Türk tarihinin araştırılması ve gün ışığına çıkarılması için Türk Tarih Kurumu, 1932 yılında ise Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması ve dilin zenginliklerinin araştırılması amacıyla Türk Dil Kurumu kuruldu.
  Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  a)Türk Dil Kurumu, Türk dilini yabancı dillerin etkisinden
  kurtarmayı amaçlamıştır.
  b)Türk tarihine verilen önem cumhuriyet döneminde artmıştır.
  c)Türk Dil ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması Milliyetçilik
  yolunda atılan bir adımdır.
  d)Türk Tarih Kurumu’na verilen önem, Türk Dil Kurumuna
  verilen önemden fazladır.

  2-Türk toplumunda 1930 yılına kadar soyadı kullanılmıyordu. 21 Haziran 1934 tarihinde Soyadı Kanunu çıkarılarak herkesin bir soyadı olması zorunlu hale getirildi.
  Yukarıda verilen bu kanunla;
  I. Hukuk alanındaki birliğin sağlanması
  II. Kişilerin devletle olan ilişkilerinde karışıklığın
  önlenmesi
  III. Türkçe’ nin kullanım alanının genişletilmesi
  IV. Toplumda sınıf farkına yol açabilecek durumların engellenmesi
  yargılarından hangisinin amaçlandığı söylenebilir?
  a) I-II b) I-III c) II-IV d) III-IV

  3- 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilatı Esasi Kanunu’na göre;
  - Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  - Yasama ve yürütme gücünü TBMM kullanır.
  -Türkiye Devleti TBMM tarafından yönetilir ve hükümet
  “TBMM Hükümeti” adını alır.
  Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  a) Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.
  b) Temsil Heyeti’nin görev ve yetkileri genişletilmiştir.
  c) Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir.
  d) Millet egemenliğine dayalı bir yönetim kurulacağı
  belirtilmiştir.

  4- Mustafa Kemal “ Türkiye şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz. En doğru yol medeniyet yoludur.”demiştir.
  Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?
  a)Kılık-kıyafetin değiştirilmesini
  b)Medreselerin kapatılmasını
  c)Tekke ve zaviyelerin kapatılmasını
  d)Saltanatın kaldırılmasını

  5-Atatürk, yaptığı inkılaplarda kadınlara verdiği değeri göstermiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
  a) Halkçılık ilkesinin benimsenmesi
  b) Medeni Kanun’un Kabulü
  c) Soyadı Kanunun çıkarılması
  d) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

  6-1921 yılında kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunda “Yasama, yargı ve yürütme gücü TBMM’ye aittir.”denilmektedir.
  Güçler birliği denilen bu uygulamanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  a)Değişik görüşteki kişilerin mecliste bulunması
  b)Çoğunluk kararının bu yönde olması
  c)Halkın yönetime katılmasını sağlaması
  d)İşlerin daha çabuk ve daha rahat yürütmek istenmesi

  7-Atatürk “Siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça ömürleri çok kısa olacaktır. Zaferlerimizin başarısını sürdürmek istiyorsak ekonomik egemenliğimizin sağlanması ve geliştirilmesi gerekir.”demiştir.
  Atatürk’ün yukarıda verilen sözüyle aşağıdakilerden hangisi çelişmektedir?
  a)Ulusal bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlık da sağlanmalıdır.
  b)Ulusal bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlıkta sağlanmalıdır.
  c)Küçük atölyelerden fabrikalaşmaya geçilmelidir.
  d)Hammaddesi yurt dışında olan sanayi dalları kurulmalıdır.

  8-Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılaplardan;
  -Kılık kıyafet kanunun kabul edilmesi
  -Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  -Cumhuriyetin ilan edilmesi
  aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ilgili değildir?
  a)Siyasal alanda eşitliğin sağlanmasıyla
  b)Halkın kendi kendini yönetmesiyle
  c)Hukuk birliğinin sağlanmasıyla
  d)Çağdaşlaşmanın amaçlanmasıyla

  9-Atatürk 1937 yılında Fransız bir gazeteci ile yaptığı söyleşide “Yeni Türk mimarisi elbette ki eski cami, medrese ve eski Türk evlerinin tekrarlanması şeklinde olamaz.Çünkü zaman geçmiş, görüş ve gereksinimler değişmiştir.” demiştir.
  Atatürk’ün bu söyleşideki düşüncesi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile bağdaştırılabilir?
  a) Devletçilik b) İnkılapçılık c) Laiklik d) Cumhuriyetçilik

  10- Atatürk’ün Türk toplumunu çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmak için yaptığı inkılaplardan biriside 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen “Medeni Kanun”dur.
  Buna göre Atatürk bu kanunla aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olamaz?
  a)Aile hayatının kanunlarla yeni baştan düzenlenmesini
  b)Miras paylaşımında kadınların daha fazla pay almasını
  c)Evlenme-boşanmanın kanunlara göre yapılmasını
  d)Aile hayatında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını

  11-Atatürk “Yolda yürüyen bir kimsenin sadece ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir.” demiştir.
  Atatürk’ün bu sözü O’nun hangi özelliğine kanıt olarak gösterilebilir?
  a)Vatan severliğine b)İleri görüşlülüğüne
  c)Barışçılığına d)İdealistliğine

  12-I- I. İnönü Muharebesi
  II- Ankara Antlaşması(1921)
  III-Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
  IV-Mudanya Ateşkes Antlaşması
  Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Türkiye’nin iç ve dış politikadaki etkinliğini artırdığı söylenebilir?
  a)Yalnız I b)II ve III c)I-II-IV d)II-III-IV

  13-I- Tevhidi Tedrisat Kanunu
  II-Ankara’nın başkent olması
  III-Soyadı Kanunun kabulü
  IV-Kabotaj Kanunun kabulü
  Yukarıda verilen inkılaplar sırasıyla hangi alanlarda gerçekleştirilmiştir?
  a)Siyasal-Hukuk-Kültür-Sağlık
  b)Eğitim-Sağlık-Ticaret-Toplumsal
  c)Eğitim-Siyasal-Sosyal-Ticaret
  d)Dini-Yönetimsel-Toplumsal-Ekonomi

  14-’’ Mustafa Kemal 1881 yılında doğdu. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım’dır.Mustafa Kemal sağlam karakterli, planlı,ileri görüşlü ve çok yönlü bir devlet adamıydı’’
  Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden;
  1-Doğum tarihi, 2- Doğum yeri , 3-Kişiliği, 4-Ailesi,
  5-Eserlerinden hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir?
  a) 1-2-4 b)2-3-4 c)1-3-4 d)3-4-5

  15- Mustafa Kemal bir konuşmasında “Milletin efendisi köylüdür” demiştir.
  Mustafa Kemal köylüye vermiş olduğu önemi göstermek ve ekonomik refahını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
  a) Teşvik-i Sanayi Kanunu
  b) İzmir İktisat Kongresi
  c) Aşar vergisinin kaldırılması
  d) Kılık kıyafetin düzenlenmesi

  16- Ülkemizde çok partili rejim denemelerine hangi olayla ara verilmiştir?
  a) Menemen olayı b) Şeyh Sait olayı
  c) Mustafa Kemal’e Suikast girişimi d) Musul sorunu

  17-Cumhuriyet aşağıdaki tarihlerin hangisinde ilan edilmiştir?
  a)29 Ekim 1920 b)23 Nisan 1923
  c)29 Ekim 1923 d)19 Mayıs 1919

  18-Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkenin adı, yönetim şekli belirlenmiştir. Ülkemizin ilk cumhurbaşkanı da Mustafa Kemal’dir.
  Buna göre günümüzde ülkemizin cumhurbaşkanlığı görevini aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?
  a)Abdullah GÜL b)Ahmet Nejdet SEZER
  c)Süleyman DEMİREL d)Recep Tayyip ERDOĞAN

  19-Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’na göre savaş yapılmadan kurtarılan yerlerden biri değildir?
  a) Boğazlar b) Doğu Trakya c) İzmir d) İstanbul

  20- Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması için söylenemez?
  a)TBMM’nin resmen tanınmasını sağlayan ilk siyasi antlaşmadır.
  b)Sovyet Rusya ile olan sınırımız belirlenmiştir.
  c)Doğu Cephesindeki çarpışmalar son bulmuştur.
  d)Batı Cephesinin güçlenmesinde etkili olmuştur.


  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
  Bir önceki «8.Sınıf Sosyal Bilgiler 2010-2011 1.Dönem 3.Yazılı Soruları ve Cevapları -2» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  lilia - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  Yazılı soruları için çok sağolun


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0