soru sor

Yeni Konu aç

Konu: 9.Sınıf Dil ve Anlatımı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  Her nağmede sestir her ışıkta nar
  Katmer katmer açan çiçeğe benzer
  Umuda perdedir gönlüme tanbur
  Oğulbalı veren peteğe benzer

  1-Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Dizelerde geçen ses olaylarını bularak (yanlarına yazınız) açıklayınız.(15p)

  A) ünlü düşmesi B) ünsüz düşmesi

  C) ünsüz yumuşaması D) ulama

  E) ünsüz benzeşmesi


  2-Aşağıdaki cümlelerde dilin işlevlerini yazınız.(5p)
  *A,kız öyle kapı çaldığın yoktu! ………………………………………………………….
  *Şiir,darası alınmış sözdür. ………………………………………………………….
  *Öğretmenin verdiği ödev yapıldı mı? …………………………………………………
  *Yüklem ,bir cümlenin en önemli ögesidir……………………………………………

  3- Aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarını- varsa- bularak (yanlarına) düzeltiniz.(10p)

  - İTÜ’ne girmek için çalışıyor.

  - Türkler müslümanlığı 10.yüzyılda kabul etti.

  - Siz ikiniz niçin hiç konuş muyorsunuz?

  - Sınıfda kırküç öğrenci vardı.

  - Ahmet beyin sağlığı bozuldu.

  - Toplantı 2 haziran çarşamba günü yapılacak.

  - Adam, kuzeyafrikadan gelmişti.


  4- Aşağıdaki sözcüklerin köklerini ve kök türlerini karşılarına örnekteki gibi yazınız.(10p)
  örnek*sinirli(sinir:isim kökü)
  *sabırsızlık……………………/ …………………….. * biletçinin …………………/…………………..
  *büyüklerinize ……………./……………………… * kesilecek …………………/……………………
  *bataklık………………………/ ……………………..

  5- Aşağıdaki cümlelerde geçen ses olaylarını bularak (yanlarına) açıklayınız.(10p)

   Bahçenin alçacık duvarından atladık.

   Devrik cümleler kurmayınız.

   Babasının sertçe bağırmasına aldırış etmedi.

   Bu yazarın hiçbir eserini hatırlamıyorum.  6-18( )11( )2007 bizim için çok önemli bir gündü ( ) çünkü o gün yetenek yarışmasının sonuçları açıklanacaktı( )Nurcan( ) ( ) Ben okula gidip notlarımıza bakmaya karar verdim( ) ( ) dedi( ).Ben de Nurcan( )la birlikte gitmeyi istiyordum( )

  Yukarıdaki cümlenin noktalama işaretlerini bulunuz.(10p)

  7. Burununa,Kazakca, terketmek,Karabüğe ,23’de kelimelerindeki yazım yanlışlarını düzeltiniz.(10p)


  8-*Halk arasında böyle bir efsanenin dolaştığını ilk kez duyuyormuş…………………
  *Bugün derste zamir konusunu işledik………………………
  *Her akşam yatmadan önce ilacını alıyor. ………………
  *Çimenlere bastıkları için çocuklara çok kızdı. ………..
  Altı çizili sözcükleri anlamlarına göre inceleyerek karşılarına yazınız.(10p)


  9. Aşağıdaki sözcüklerin kök ve ek incelemelerini örnekteki gibi gösteriniz.(10p)
  Örnek:* düşkün—düş- kün
  Fiil.k f.i.y.e

  *indirim— *yağışlı –- * tanıtıl-


  10-Aşağıdaki sözcükleri yapılarına göre (basit ,türemiş, bileşik) inceleyiniz.(10p)
  *karaladı------------------ *insanlara---------------- *ölçü--------------
  *cankurtaran------------- * hazırlık -----------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.Türkçe’nin Dünya dilleri içindeki yerini yazınız.10p.  2. Dağ serpildi
  Atıldı yeniden yer tuttu
  İlk kez yılanlar kıpırdanmadı
  Altı çizili kelimeleri tahlil ediniz.( Kök ve aldığı ekleri inceleyiniz.)10p.
  3. Atatürk( ) “Yurtta sulh ( ) cihanda sulh( )” derken ( ) böyle bir dünyayı kastetmemişti( )
  Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere gerekli noktalama işaretlerini yerleştiriniz.15p.

  4- Türkçenin tarihi gelişimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?5P.(Üzerine işaretleyiniz)
  A. IX. yy’da yerleşik hayata geçmesiyle, Türkçeye yerleşik hayatla ilgili terimler girmiştir.
  B. İslamiyetin kabulü ile Türkçeye çok sayıda Arapça-Farsça sözcük girmiştir.
  C. Cumhuriyetin ilanından sora latin alfabesi kabul edilmiştir.
  D. XIX. yy’dan sonra Türkçe Batılı dillerin etkisinde kalmıştır.
  E. Osmanlı Devleti döneminde Öz Türkçe kullanılmıştır.

  5.“ Annesinin bağrı yanmıştı çocuğuna vurunca.” Cümlesindeki ses olaylarını gösteriniz.10p.


  6. Aşağıdaki fiilleri verilen kip ve şahsa (kişiye) göre çekimleyiniz! (10 p)

  gör- + şart kipi + 1. çoğul şahıs(olumsuz)-------------------

  iste- + görülen geçmiş zaman kipi + 1. çoğul şahıs(olumlu)---------------

  7. “Görmek, bilinçdışı bir hal ya da harekettir. Göz açık bulunduğu zaman dıştaki nesneler, ister istemez, ona çarpar. Hiçbir şey düşünmeyerek gezdiğimiz zaman, gökyüzünü, ağaçları, akarsuyu görürüz. Bunların izleri birbiri peşisıra gelir, birbirini silerek geçer. Biraz sonra görmüş olduklarımızı zar zor, eksik gedik hatırlarız. (M.Nihat ÖZÜN)
  Yukarıdaki metinden yararlanarak cevaplayınız ve yapılarını inceleyiniz:
  a) Türemiş kelimelere beş örnek10p.:


  b) Birleşik kelimelere üç örnek10p. :
  c) “bakmak ile görmek” arasındaki farkı örneklendirerek bir paragraf yazınız10p.
  Arka sayfayı kullanınız.

  8. Aşağıda verilen cümleler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız! (10 p)
  Türkçe yapı bakımından sondan eklemeli bir dil değildir.( )
  Ünlü daralması bir ses olayıdır.( )
  Belli bir tarihi gösteren ay ve gün adları büyük harfle yazılmaz.( )
  “İnsanlara karşı benide zor durumda bıraktınız” cümlesinde yazım yanlışı yoktur.( )
  “ Başarılı olmak için düzenli ve sürekli çalışmak gerekir.” Cümlesinde beş türemiş kelime vardır.( )

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  S.1- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
  “Dillerdeki gelişme .............tan .............a doğrudur, denilmektedir.”
  “Türkçede sözcüklerin kökünde aynı iki ................ ve ‘..............’ ünsüzleri bulunmaz”
  S.2- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde geçen ses olaylarını inceleyiniz.
  a)Müdür gencecik bir adamdı.
  b)Küçücük bir evleri vardı.
  c) Bildiklerini içten bir dille anlatırdı.
  d) Gözlerini nemlendiren bu hissi, çok iyi bilirim.

  S.3- Fiilden ad türeten yapım eklerinden üç tanesini yazıp bu eklerle türetilmiş birer sözcük yazınız.

  S.4-“Dinledikçe baharı gönlün güzelleşir.”cümlesindeki vurgunun nesnede olabilmesi için cümleyi nasıl düzenlemeliyiz? Yazarak gösteriniz.

  S.5-“OSMANLICA” sözcüğünü büyük ve küçük ünlü uyumuna göre inceleyiniz ve uyup uymadığını belirtiniz.

  S.6-“Aşağıdaki sözcüklerin “yapılışlarına göre” ne tür birleşik sözcükler olduğunu yazınız.
  “GÖKYÜZÜ, YANARDAĞ, OLDUBİTTİ”

  S.7- Aşağıdaki cümlelerde parantezlerle belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
  Sokrates hapse götürülürken karısı ( ) ( )Seni haksız yere götürüyorlar( ) ( ) diye ağlayıp söylenince karısına ( ) ( )Haklı yere götürseler daha mı iyiydi( ) ( ) demiş( )

  S.8- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi gövdeden türemiş sözcüğe örnek gösterilemez? Niçin?
  "ÖĞRENCİLİK, OKUTTURMAK, YEMEKTE, ÇEKİNGEN”

  S.9- “SONUÇLANAMAMIŞ” sözcüğünün yapısı nedir? Sözcüğün kök ve eklerini göstererek bu eklerin çeşidini ayrıntılı olarak yazınız.

  S.10- “DAL-” fiilinin kurallı birleşik fiillerin her birine göre kurallı birleşik fiil şekillerini sırasıyla yazınız. (Karşılarına hangi kurallı birleşik fiil olduğu belirtilecek.)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.(10 puan)
  (onların) Anneleri: Evde:
  Düştü: Sızlar:
  Dallar:
  2. Aşağıdaki sözcüklere fiil yapım eki getiriniz. (10 puan)
  Böl- Tuz-
  3. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız. (10 puan)
  Tekne: Tahta:
  Patlayıcı: Toprak:
  Tatlıcı:
  4. Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
  Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
  İçimize çevirip nemli gözlerimizi
  Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.
  Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi yoktur? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.) (15 puan)
  A) Ünsüz benzeşmesi
  B) Ünlü daralması
  C) Ünlü düşmesi
  D) Ünsüz yumuşaması
  E) Ses türemesi
  5. “Kitap” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız. (5 puan)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
  Bir önceki «Dil ve Anlatım 9.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Ortak Sınavı 2013 Örnek Dosyayı Download» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  erkansanal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  Çok teşkler ediyorum saol

 3. #3
  dogan4432 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  saolasın teşekkür ederim allahın izniyle senin sayende sınıfı geçicem Click here to enlarge

 4. #4
  DieForme - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  Teşekkürler adminim Click here to enlarge

 5. #5
  mert07007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  eline sağlık admin çok teşekkürler . . ! :=)

 6. #6
  enemy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  ArkdaşLAR Bunların cevapLarı nerde admin ?

 7. #7
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  cevaplarını kendiniz yapacaksınız internetten araştırarak

  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...

   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0