BALABANCIK İLKÖĞRETİM OKULU
2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ANASINIFI I.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ: 16.09.2008
TOPLANTI YERİ: ANASINIFI
A: GÜNDEM MADDELERİ
1.Açılış
2.Yıllık ve günlük planların hazırlanması.
3.Başarıyı arttırmak ve birlik-beraberliği sağlamak için alınacak kararlar.
4.Eğitimde uygulanacak yöntem ve teknikler.
5.Deney, gezi-gözlem ve kutlanacak belirli gün ve haftalar.
6. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle ilgili yapılacak çalışmaların görüşülmesi.
7.Ölçme ve değerlendirme ile ilgili alınacak kararlar.
8.Öğretmen-veli iş birliği ile aile katılımını sağlamak için alınacak kararlar.
9.Sınıf eksiklerinin giderilmesi.
10.Dilek ve temenniler.


ALINAN KARARLAR
1. 2008-2009 eğitim-öğretim yılı I.dönem zümre öğretmenler kurulu toplantısı anasınıfında anasınıfı öğretmeni GÜLŞAH ALTAY ve Balabancık İlköğretim okul müdürü MUZAFFER BİLGİN’İN katılımı ile yapıldı.
2. Yıllık ve günlük planlar yeni program doğrultusunda hazırlanmasına amaç ve kazanımlara ulaşmak için konular seçilmesine,bu konular belirlenirken çocuğu araştırmaya,düşünmeye sevk eden,çevresel ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilen konular tercih edilmesine,
3-4. Çocukların başarısını arttırmak için çocukların sorumluluk almasına, aldıkları sorumlulukları yerine getirmesi konusuna desteklenmesine,kurallar çocuklarla beraber oluşturulup,günlük program kapsamında etkinlikleri seçme şansı çocuklara verilmesine,çocukların bol bol konuşmalarına ve kendilerini ifade etme fırsatı verilmesine,
5. Günlük plan doğrultusundaki fen ve doğa çalışmalarında deney ve inceleme gezilerine sık sık yer verilmesine, çocukların çevrelerini tanımalarına , araştırmalarına, denemeler yapmalarına,sorular sormalarına, yeni çözüm yolları bulmalarına olanak sağlamasına, çocukların incelemelerini sağlamak için kitaplık köşesine; deney,fen ve doğa kitapları,ansiklopediler,fen ve doğa köşesine; büyüteçler ve maketler temin edilmesi için çalışılacaktır.Belirli gün ve haftalar sınıf içi etkinliklerle kutlanmasına,
6. Sınıfta tek öğrenme güçlüğü olan kişi Beyza Kurubaş’ın olduğuna,
• Fiziksel engeli yürüyemediğinden dolayı sabah okula geliş-gidişleri annesinin yapacağına,
• Sınıf içerisinde her etkinliği kendi yapıp, sadece hareketli oyun etkinliklerinde annesinin yardımcı olacağına,
• Bu engelin yavaş yavaş ortadan kalkması için sınıf içinde kendi adım atarak yürüme çalışması, küçük kaslarının gelişmesi için evde oyun hamurlarla oynaması, kesme-katlama, boyama çalışmaların,parmak oyunlarına yer verilmesine,
• Konuştuklarının daha anlaşılır bir şekilde olması içinde,evde hikaye anlatma,şiir okuma,şarkı söyleme çalışmalarına yer verilmesine.
Karar varildi.


7. Ölçme ve değerlendirme için davranış değerlendirme formu her ay uygulanmasına, gelişim raporları ve gözlem formları sene sonunda yapılacağına,
8. Çocuklarda istenen davranışların geliştirilmesi için ailelerle sık sık görüşülüp olumlu davranışların da evde devam ettirilmesine ,ailenin okul içi ve okul dışında etkinliklere katılımının sağlanmasına.
9. Köşelerdeki eksik olan oyuncak, araç-gereçlerin tespit edip tamamlanmasına,
karar verildi.


GÜLŞAH ALTAY MUZAFFER BİLGİN
ANA SINIFI ÖĞRETMENİ OKUL MÜDÜRÜ