…………………… TİCARET MESLEK LİSESİ

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ

MUHASEBE ve FİNANSMAN ALANI 10/…… SINIFI

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA


A) Aşağıda yer alan ifadelerden doğru olanların başına ‘D’, yanlış olanların başına ‘Y’ koyunuz ve yanlış olan ifadenin üzerini çizip, doğrusunu cümlenin yanına yazınız. (Her soru 2 puandır.)

1. (…….) Belgedeki nesneleri ölçmek ve hizalamak için kullanılan cetvel ve kılavuz çizgileri ile ilgili işlemlerin yapılacağı bölüme Görünüm/Göster-Gizle grubundan ulaşılır.

2. (…….) Sayfamıza arka plan rengi eklemek için Görünüm/Sayfa Arka Planı/Sayfa Rengi adımlarını izleriz.

3.(…….) Belgemizdeki bir yazıya bağlantı oluşturmak için yapılacak işlemlere Ekle/Bağlantılar grubundan ulaşılır.


4. (…….) Belgede sıklıkla kullandığımız başlık ve paragraf biçimleri için stil oluşturma işlemlerini Ekle/Yazı Tipi /Yeni Stil adımlarını izleyerek yaparız.

5.(…….) Belge üzerinde yapılan tüm değişikleri izlemek için Sayfa Düzeni/İzleme/Değişiklikleri İzle sekmelerini kullanırız.B) Aşağıda yer alan cümlelerde boş bırakılan kısımları uygun ifadelerle tamamlayınız. (Birinci ve ikinci sorular 2’şer puan, 3. soru 16 puandır.)

1. Bir metine üst bilgi ve altbilgi ekleme işlemlerini …………………./……………………………. grubundan yaparız.

2. Numaralandırılmış metin yazmamız gerektiğinde …………………………../……………………./Numaralandırma sekmesini kullanırız.

3. Aşağıda yer alan kısayol tuş komutlarının anlamlarını yazınız.

a) CTRL+V:………………………….

b) CTRL+A:……………………………

c) CTRL+Z:………………………….

d) CTRL+F:……………………………

e) SHIFT+YÖN TUŞLARI:……………….

f) CTRL+O:……………………………

g) CTRL+N:………………………….

h) ALT+CTRL+G:…………………….


C) Aşağıda yer alan soruları uygun cevaplarla açıklayınız.

1. Bir metni kopyalayıp taşımak için yapılması gereken işlemleri sırasıyla yazınız. (20 puan)

2. Bir belgedeki metnin yazım ve dilbilgisi denetimini yapmak için kaç farklı yol kullanırız? Bu yollar nelerdir yazınız. (10 puan)

3. Bir metni kaydetmenin 3 farklı yolunu yazınız. (15 puan)

4. Bir metni taşıma işleminin ilk adımlarından biri olan kesme işleminin 3 farklı yolunu yazınız. (15 puan)

5. Bir metni iki veya daha fazla sütuna bölme işleminin adımlarını yazınız. (10 puan)
Süre 40 dakikadır.