BİLGİSAYARDA KLAVYE DERSİ
BİRİNCİ DÖNEM 3. UYGULAMA SINAV SORULARI
CEP TELEFONLARI
İnsanlığın varlığı ile birlikte iletişim kurma ihtiyacı ortaya
Çıkmıştır çünkü duygu düşünce ve fikirlerin karşı tarafa
Aktarılması için iletişime ihtiyaç vardır bu nedenle doğduğumuz
Andan itibaren etrafımızdaki insanlara belirli bir konuda mesaj
Vermek için çeşitli iletişim yolları ve araçları kullanmaktayız
Kullandığımız bu iletişim araçları aktarmak istedikleri mesajları
Karşı tarafa aktarmada kanal görevi görmektedir bu iletişim
Araçlarından birisi de cep telefonlarıdır

Cep telefonları iletişim kurmak için kullandığımız araçlardan en
Çok kullanılanlarından birisidir özellikle bu yılların
Sonlarına doğru yaygınlaşan cep telefonları bugün toplumun her
Kesimi tarafından kullanılmaktadır yaşlılar gençler çalışanlar
Öğrenciler ev hanımları ve çocuklar iletişim teknolojisinin bu
Aracını kullanma konusunda son derece istekli ve heveslidir

NOT BAREMİ:
a) 3.sınavda her yanlış 10 vuruş ceza puanı olarak değerlendirilir.
b) Sürat testi 5 dakika üzerinden yapılmalıdır.

Yukarıdaki esaslara göre hesaplanan bir dakikalık net vuruşlara aşağıdaki puanlar takdir edilir.
Dakikada 0 net vuruştan 20 net vuruşa kadar 10 puan
Dakikada 21 net vuruştan 35 net vuruşa kadar 20 puan
Dakikada 36 net vuruştan 50 net vuruşa kadar 30 puan
Dakikada 51 net vuruştan 65 net vuruşa kadar 40 puan
Dakikada 66 net vuruştan 80 net vuruşa kadar 50 puan
Dakikada 81 net vuruştan 95 net vuruşa kadar 60 puan
Dakikada 96 net vuruştan 110 net vuruşa kadar 70 puan
Dakikada 111 net vuruştan 125 net vuruşa kadar 80 puan
Dakikada 126 net vuruştan 140 net vuruşa kadar 90 puan
Dakikada 141 net vuruş ve fazlası 100 puan