Molekül Büyüklüğü: Küçük moleküller, büyük moleküllere göre daha kolay ve hızlı geçerler.
Konsantasyon Farkı: İki ortam arasındaki yoğunluk farkı ne kadar çoksa difüzyonda o kadar hızlı olur.
Por Sayısı: Por sayısının artması, difüzyon hızı ile doğru orantılıdır.
Sıcaklık: Sıcaklık arttıkça, difüzyon hızı da artar.
Elektriksel Yük: Nötr moleküller iyonlara göre daha kolay geçer. Çünkü zarın dış kısmı da iyonik yapıdadır. Negatif iyonlar biraz daha kolay geçer.
Yağda Çözünme: Yağda çözünen maddeler çözünmeyenlere göre daha kolay geçer.(A,D,E,K vitaminleri)
Ortamın Akışkanlığı: Akışkanlığı fazla olan ortamlarda difüzyon hızlı olur.