1.Sentromenin önemi nedir?
2.Haploit hücre nasıl oluşur örnek veriniz?
3.Otozom ne kromozomudur?Tanım.
4.Hücre zarı sayesinde neyler hücre zarından kolay geçer?
5.Rna molekülünün yapısı.
6.Diyaliz nedir.
7.Aktif taşıma özellkleri.
8.Salgılar nasıl dışarı atılır örnek.
9.Mezozom nedir.


cevaplar.......


1)Sentromerin önemi hücre bölünmesi sırasında kromozomlar sentromerleriyle iğ ipliklerine bağlanır.Bu bağlanma olmadan kromozomlar hücrenin farklı kutuplarına taşınamaz.

2)Haploit hücreler mayoz bölünme geçirmesiyle oluşur.Üreme hücreleri haploittir.


3)Otozom vücut kromozomudur.Vücut özelliklerinden sorumlu genleri taşıyan kromozomdur.

4. Hücre zarı sayesinde,
-Küçük moleküller büyük moleküllere göre,
-Nötr maddeler iyonlara göre,
-Negatif iyonlar pozitif iyonlara göre,
-Yağda çözünenler çözünmeyenlere göre daha koley geçerler.


5)RNa molekülünün yapısı;

-RNA molekülü çok sayıda nükleotidin tek sıra halinde yan yana dizilmesi sonucu oluşur.
-RNA yapısında; Riboz + Fosfat Grubu + Organik Baz vardır.
-Bulunan bazLar Adenin,Guanin,Sitozin ve UrasiLdir.


6)Çözünen madde miktarının çok olduğu ortamdan az olduğu ortama doğru geçişidir.


7)Aktif Taşımanın ÖzeLLikLeri;
-Hücrede ATP harcanır,
-Canlı hücreLerde görüLür,
-Tepkime gerçekleşirken enzimLer kuLLanıLır,
-Madde derişimi çok oLduğu ortamdan az oLduğu ortama doğrudur.


8)Hücrede üretiLen saLgıLarda egzosiyoz yoLuyLa dışarı atılır.Örnek;Tükrük ve reçine saLgısıdır.


9)Mezozom organeL deniLmeyen fakat mitokondri görevini üstLenen yapıdır.