1. bölünme;öglena,amip
tomurcuklanma;bira mayası
sporlanma; plazmodyum(sivrisinek)
vejetatif üreme; çilek, patates

2. 5 tanedir.
*izogami
*heterogami; anizogami ve oogami
*konjgasyon
*partenogenez
*hermafrodizm

3. ana canlının vücudunda bir çıkıntı oluşur ve gelişerek yeni bir birey oluşturur. bunlar koloni halinde yaşayabildiği gibi tek başınada yaşayabilir.

4.farklı iki ataya ait genetik birleşimlerin yeni bireyde ortaya çıkmasıdır(çeşitlilik).

6. polenleri korur.

7.yeni bir bitki oluşumu için ***lenme gerekir. tozlaşmada çiçek tozlarını dişi orgna taşıyarak ***lenmeye yardım eder.

8.polen tüpü ******il açıklığına geldiğinde patlar. vegetatif çekirdek kaybolur, sperm çekirdekleri embriyo kesesine girer ve çift ***lenme gerçekleşir.

9.çünkü yumurtaların bir kısmı hayvanlar tarafından yenebilir, gametlerin birbirini bulma şansları az olabilir ya da çevre şartarında ölebilirler.

10. bazı hayvanlar çiftleşme organları olmadığı için sperm ve yumurtalarını dış ortama bırakırlar ve ***lenme organizma dışında gerçekleşir.

11.sperm yapma için.

12.spermler bu sıvınn içindedir ve spermlerin bu sıvıyla dışarı atılmasını sağlar.

13.bunlar; folikül,ovulasyon, korpus luteum ve menstrüasyon evreleridir.

14. FSH,LH,LTH, östrojen ve progesteron.

15.mitoz bölünme yaparak iki tane sperm çekirdeği oluşturur.

16.östrojen ve progesteron.

17.ovulasyon görülür.

18.FSH; seminifer tüpçüklerin gelişimini uyarır ve sperm oluşumunu başlatır.
LH;testosteron üretimini sağlar.

19.oksitosin.


83.sayfa

Ö.lçme Cevapları

1.bu görüşe göre canlı, cansız maddelerden kendiliğinen türmektedir. yani canlılar kendinden farklı cir canlı yada cansız dan meydana gelebilir.

2. ***lenmiş yumurta gibi bazı maddeler aktif öz taşır. aristo'ya göre uygun koşullar altında bu aktif özden canlı meydna gelebilir.

3. van helmont yaptığı deneyle cansız maddelerden canlı oluşacağını kanıtlamaya çalışmıştır. ama deneyin sonuzu olumsuzdur.

4. abiyogenezde ilk canlının nasıl oluştuğu hakkında bir bilgi yoktur. buda bilim insanlarını yanılgıya düşürmüştür.

5. canlı dan canlı oluşmuştur.

6. çünkü , hayatın başka bir gezegenden geldiği kabul edilse bile o gezegende hayatın nasıl başladığı ile igili bir bili yoktur.

8. bu görüşe göre , bütün canlı çeşitleri ayrı ayrı yaratılmıştır.bu canlılar bazı değişmeler geçirmiş olmalarına rağmen başka türlere dönüşmemeişlerdir.

9.ilk canlınıni basit ortam koşullarında karmaşık yapılı ototrof olduğu savunulur. bu canlıdan diğer canlılar meydana elmiştir.

10. bir canlının cansız öaddelerden, çok uzun bir süre sonr özel çevre koşulllarında oluştuğunu ve kendi besinini kendi üretemeyen bir canlı olduğu savunulur.

12. adaptasyon ile canlı çevreye uyum sağlayarak yaş***** devam eder.

13. lamarck'a göre kullanılan organlar gelişir, kullanılmayanlar ise küçülür ve körelir. ve kazanılan bu özellikler ***den ***e aktarılır.

14. yaptığı deneyin sonucu, modifikasyonun ***den ***e aktarılmadığıdır.

15.
*populasyondaki biret sayısı besine göre daha hızlı çaoğalır.
*bireyler arasında farklılıklar vardır.bunlar yavru ***lere aktarılır.
*ortam koşulları değiştiğinde bu ortamda yaşama şansı olanlar yaşar, diğerleri yok olur(doğal seleksiyon).
*yaşam savaşını kazananlar ortama uyum sağlar. böylece türler değişir yeni türler oluşur.