Hızla artan dünya nüfusu, plansız sanayileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler,
bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla kullanılan tarım ilaçları, yapay gübreler ve artan
deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımı giderek çevre kirliliğine neden olarak çevre
sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak kirlenen hava, su ve
toprak canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyecek boyutlara ulaşmıştır.
Genel olarak çevre sorunları, insanların yaşadıkları hayat ortamının doğal yapısını tahrip
etmektedir. Bu tahribat yaşamın yoğun olduğu alanlarda daha hızlı, yaşam ve yerleşimin
olduğu bölgelerde daha yavaş olmaktadır. Bozulan bu doğal hayat çevre üzerinde yaşayan
tüm canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanlar kendilerine daha rahat ve
ferah yaşam koşulları sağlamak için doğal olarak çevreye zarar vermektedirler.

Nüfusun az olduğu dönemlerde, insanlar tarafından kirletilen çevre, doğa tarafından zararsız
hale getirilmiştir. Bugün de aynı özellikte olan doğa, aşırı kirlenme karşısında çaresiz
kalmıştır.

Doğadaki bu aşırı kirlenmeyle birlikte, çevre bilimci ve ekolojik denge kavramı da ön plana
çıkmıştır. Latince kökenli olan “Ekoloji” sözcüğü ilk kez alman Ernest Haeckei tarafından
kullanılmıştır. (canlılarla çevre arasındaki ilişkiler anlamında)

Teknik alanda hızlı değişme ve gelişme anlamına gelen “Sanayi Devrimi” nüfusun artmasına
neden olmuş, artan nüfusun kentlerde toplanması ise problemlerin çözümünü zorlaştırmıştır.
Sanayi devriminin doğa üzerindeki baskısı, doğayı yıkıcı yaralayıcı olmuştur. Bu dönemde
hiçbir engel tanımadan, gelecekteki zararlı sonuçların düşünülmeden doğadan koparılabilinen
her şeyi almak, tüketmek felsefesi ülkelere hakim olmuş; su, toprak ve hava kirlenmesi
başta petrol olmak üzere enerji kaynaklarının tüketilmesiyle ortaya çıkmıştır.

Güncel çevre sorunlarının bazıları:

a-) Hava Kirliliği
b-) Su Kirliliği
c-) Toprak Kirliliği
d-) Ses Kirliliği
e-) Işık Kirliliği
f-) Besin Kirliliği
g-) Radyasyon Kirliliği
h-) Erozyon
ı-) Yaban Hayatının Tahribi ve Doğal Yaşam Alanları Üzerindeki Tehditler
i-) Orman Yangınları
j-) Ekolojik Ayak İzi