total bilirubin düşüklüğü,bilirubin yüksekliği,bilirubin nedirBiyoloji dersinde ğrencilerin gördüğü katekolamin, Kortikoit, Bilirubin ve eksikliğinin neticileri, Morfoloji, Sentrozom gibi konuların geniş konu anlatımına dayalı ders notları.

Bilirubin Eksikliği Nedir ?

Bilirubin düzeyleri normalde beklenen düzeylerin üstünde olan bebeklerde olan sarılık hiperbilirubinemi olarak adlandırılır. Hiperbilirubinemi nedeni anne ile bebek arasında kan grubu uyuşmazlığı ve buna bağlı olarak kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkılması olabileceği gibi, sepsis, beslenme bozuklukları ve bazı metabolik hastalıklar da olabilir.

Ancak bazen hiperbilirubinemili bebeklerde neden tam olarak belirlenemeyebilir. Bu bebekler sarığa neden olan bir hastalık olup olmadığı konusunda araştırılmalı ayrıca çok yüksek bilirubin düzeyleri beyin zedelenmesine neden olabileceğinden belli aralarla bilirubin kan düzeyleri izlenmeli ve tedavi edilmelidir.

Bilirubinin beyinde zedelenme yaptığı hastalığa Kernikterus denir. Kernikterus kalıcı beyin zedelenmesine neden olur.

Tanı:

Bebeğin renginin sarı olması tanı koydurucudur. Ancak bilirubin değerlerini bebeğin deri rengine bakarak belirlemek güçtür. Bu nedenle fizyolojik sarılık ile hiperbilirubineminin ayırt edilmesi için yeni-doğan bebeklerin ilk 48-72 saat içinde sağlık personeli tarafından değerlendirilmesi uygun olur.

Özellikle sarılığı olan bir bebekte emme güçlüğü, az ağlama, bebeğin hareketlerinde azalma varsa hemen doktora götürülmelidir. Her bebek için zedelenme yapabilecek bilirubin düzeyi gebelik yaşı, doğum ağırlığı ve doğum sonrası yaşına göre farklı olduğundan bilirubin düzeylerinin yakın takibi gerekir.

Tedavi:

Fototerapi (Işık tedavisi) ile bilirubin düzeylerinde azalma sağlanabilir. Fototerapiye rağmen bilirubin düzeyleri yükselen hastalarda veya hastaneye geldiğinde bilirubin düzeyleri çok yüksek olanlarda kan değişimi yapılması gerekir. Kan değişimi yapılırken bebeğinizin hesaplanan miktarda kanı göbekten konan bir kateter aracılığı ile belirli aralıklarla alınır yerine vericiden alınan kan verilir. Sarııkları yönünden uygun

yapılan ve gerektiğinde fototerapi başlanan bebeklerin pek azında kan değişimi gerekir.

Fototerapi; floresan lambalar, fîberoptik blanketler ve flberoptik battaniyeler gibi çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Tedavi sırasında bebeğin gözlerinin ışıktan korunması gerekir.

Seyir:

Fototerapinin önemli bir yan etkisi yoktur. Kan değişimi yapılması sırasında ve sonrasında nadir olmakla birlikte kan şekeri düşüklüğü, kalsiyum düzeyinde düşme, enfeksiyonlar, kanamalar, göbek damarlarında zedelenme, tıkanma gibi komplikas-yonlar ortaya çıkabilir. Bilirubin düzeyi kernikterus oluşumuna neden olacak kadar yükselmiş ise ileri dönemde öğrenme güçlükleri, korea atetoz denilen nörolojik bulgular, işitme kayıpları ortaya çıkabilir.