nitrifikasyon nedir,nitrifikasyon denklemi,nitrifikasyon denitrifikasyon

Biyoloji dersinin değişen yeni müfredatına göre düzenlenmiş tüm konularına ait konu özetleri arşivi. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin çok olay bir şekilde ücretsiz olarak erişim sağlayabileceği konu özetlerini web sitemiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Nitrifikasyon

Bu gruptaki bakteriler, enerji kaynağı olarak indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar. Bunlar da amonyak (NH3) ve nitrittir (NO2). Bu grubun üyeleri amonyağı nitrite ya da nitriti nitrata (NO3) yükseltgerler (okside ederler). Her iki kaynağı da okside edebilen bir tür yoktur. Bu canlılara kemolitotrof da denir.Birçok nitrifikasyon bakterisinin hücre zarında, NH3 oksidasyonu için gereken amonyak monooksijenaz enzimi bulunur. Bu bakteriler toprakta ve suda bulunurlar. Amonyağın bolca bulunduğu lağımın döküldüğü bölgeler onlar için ideal yaşam alanlarıdır.

Grubun önemli cinsleri: Nitromonas, Nitrobacter

Nitrifikasyon: Nitrifikasyon, amonyak (NH3) veya amonyumun (NH4) önce nitrite (NO2), sonra da nitritten nitrata (NO3) dönüşüm sürecidir. Bu süreçlerden ilki Nitrobacter, ikincisi ise Nitrosomonas tarafından gerçekleştirilir. Bu iki cinse ait bakteriler kemosentetik bakterilerdir. Bu süreçlerde elde ettikleri enerji ile besin üretirler.