biyoloji test soruları,10. sınıf biyoloji soruları,biyoloji soru bankası


Biyoloji dersinin yeni eğitim sistemi müfredatında yer alan insan vücudunun tüm unsurları hakkında geniş anlatımlı ve bol örneklemeli konu anlatım çalışmaları.

Biyoloji Soruları

1:Sinir sisteminin yapı biriminin adı nedir?
• Nöron

2:Nöron gövdesinden ikiden fazla iplik çıkarsa bu nörona ne ad verilir?
• İki kutuplu nöron

3:Sinir telinde impuls hangi yöne doğru ilerler?
• Dentritten aksona doğru

4:Yaygın sinir sistemi hangi canlıda bulunur?
• Hydra

5:Hiç sinir sistemi taşımayan çok hücreli canlı nedir?
• Sünger

6:Genel olarak omurgasız hayvanların yapısında bulunan sinir sisteminin yapısı neye benzer?
• İp merdiven sinir sistemine

7:İmpulsları alıcı organlardan sinir merkezine taşıyan nörona ne denir?
• Duyu nöronu

8:Merkezi sinirden duyu organlarına impuls taşıyan sinir hücresine ne denir?
• Motor nöron

9:Sinir hücresi zarın etrafında bulunan ve impulsun ilerlemesini hızlandıran kılıf nedir_
• Miyelin kılıf

10:Sinir hücresindeki geçici kutup değişikliğine nedenir?
• Depolarizasyon

11:Sinir hücrelerinin dentrit ve akson arasındaki bağlantılara ne denir?
• Sinaps

12:İmpulsun iltilmesi sırasında zardan içeri aktif taşıma ile alınan iyona ne ad verilir?
• NA+ iyonu

13:Şuurlu hareketlerin kontrol merkezi neresidir?
• Beyin
14:Kontrollü kas hareketlerinin yapılmasını sağlayan yapı beynin neresindedir?
• Beynin arka lobu(oksipital lob)

15:Beyinde bulunan dört karıncığın ve omurilik içindeki kanalı dolduran sıvının adı nedir?
• Sereprospinal sıvı

16:Arahnoid zar,duramater zar,plameter zardan oluşan yapıya ne ad verilir?
• Meninges

17:Bir insanın ısı ve susama duygusunun yönetildiği merkez neresidir?
• Hipotalamus

18:Beyinden çıkan 12 kafa siniri çiftinden hangisi iç organlara sinir lifi vererek onların çalışmasını kontrol eder?
• Nervus vagus

19:Organizmanın uyuması esnasında homeostasisin devamını sağlayan ve metobolizmayı bazal seviyesinde devam ettiren yapı nedir?
• Hipotalamus

20:Organizmadanın homeostasisinden sorumlu,otonom sinir merkeziyle dolaylı veya direk bağlantı kuran merkez hangisidir?
• Omurilik soğanı