idrarda epitel görülmesi,lökosit,idrarda epitel


Biyoloji dersinin yeni eğitim sistemin göre düzenenmiş olan konu anlatımları, bol örnekli konu özeltleri gibi biyoloji dersine ait çeşitli materyal.

Tek Katlı Kübik Epitel

Tek katlı kübik epitele, üstten bakıldığında hücreler mozaik şeklinde görünür. Genelikle altıgen veya çokgen şeklinde olan hücreler, dikine kesitlerinde kare şeklinde görülürler. Bu epiteli oluşturan hücrelerin boyutları birbirine yakın olduğu için izoprizmatik epitel olarak da adlandırılır. Kesitlerde tek sıralı, santral konumlu, yuvarlak çekirdekleri ile tanınırlar. Salgılama ve emme işlevinin gerçekleştiği birçok dokuda yeralır. Böbrek proksimal tubulusları, tükrük bezlerinin intralobüler kanallarında bu doku örtü görevinin yanı sıra iyon transportu yapan hücrelerin yapı özelliğini de gösterir. Bunun dışında, tiroitte, ovaryumun serbest yüzeyinde, koroit pleksusda, göz merceği kapsülünde, pankreas ve karaciğer salgı kanallarında ve retinanın pigmentli epitelinde bulunur.