interferon fiyatı,interferon tedavisi,interferon nedirBiyoloji dersi insan vücudunun en temel yapı taşı omurga ve insanoğlunun kimliği olan DNA hakkında öğrencilerin bilmesi gereken en temel ve önemli hususlar hakkında öze olarak hazırlanmış ders notları.

İnterferon

İnterferon (İFN), vücut hücrelerinin çoğunluğunca sentezlenen ve bakterilere, parazitlere, virüslere ve urlara karşı etki gösteren bir proteindir. Sitokin olarak bilinen, glikoproteinlerin en büyük sınıfı altında incelenirler. Dört çeşit interferon vardır;

İFN alfa - Akyuvarların ürettiği,
İFN beta - Vücudun diğer hücrelerince üretilen,
İFN gama - T lenfositlerce üretilen.
İFN tau - Trophoblast hücrelerince üretilen.

İnterferon belirli bir türe özgü olduğundan, insanların tedavisinde kullanımı için gene insan hücrelerinden elde edilme zorunluluğu vardır. Başlangıçta interferon yarı sınai ölçekte akyuvarlardan veya ***üt fibroblastı kültüründen üretilmişti. Bugün İFN (İFN alfa) genetik mühendisleri tarafından bir bakteri üzerinden (kolibasili Escherichia coli) üretilmektedir. Bu amaçla söz konusu bakterinin genetik hazinesi, yeni bir düzenleme yapılarak (İFN alfa için şifreli insan DNA'sı parçası sokulmak suretiyle) değiştirilir. Kültür, bakterinin önceden dirençli hale getirdiği güçlü bir antibiyotik olan tetraksilinin bulunduğu ortamda geliştirilmektedir. Sınai ölçeğindeki üretimde kültürler 3500 litrelik mayalandırma kaplarında yapılmakta ve ürün art arda birkaç kere saflaştırılmaktadır.

MS (Multipl skleroz) hastaları için değişik interferonlar kullnılmaktadır. Çoğunlukla kullanılan beta interferondur.