nükleotitler hakkında bilgi,nükleotitler nedir


Biyoloji dersi enzimler, hormonlar gibi vücudun yapı taşları olan unsurların biyoloji dersi lise müfredatına uygun olarak hazırlanmış olan ders notları çalışmaları.

Nükleotitler

Nükleotitler çok çeşitli biyokimyasal süreçlerde yer alan, düşük moleküler ağırlıklı hücre içi moleküllerdir. Bilinen en önemli özellikleri pürin ve pirimidin nükleotitle-rinin hücresel DNA ve RNA moleküllerini oluşturmalarıdır.

Pürin ribonükleotitlerinin yine yaşam aktivitesi açısından büyük önem taşıyan yüksek enerjili ATP moleküllerinin kaynağı olduğunu da belirtmek gerekir. Adenin nükleotidi aynı zamanda Önemli koenzimlerin yapısında da yer alır.

Pirimidin nükleotitleriyse nükleikasitlerin monomer üniteleri olmalarının yanı sıra karbonhidrat metabolizmasında ve lipidbiyosentezlerindeyer alan yüksek enerjili ara moleküller oluştururlar.

Nük-leozitler, pürin ya da primidin bazlarının bir şeker molekülüyle friboz ya da deoksiriboz) birleşmesiyle oluşan yapıdır. Örneğin adenozin nükleozidi, adenin ve D-ribozun birleşmesinden oluşur. Nükleotitlerse nükleozitîerin şeker yapısındaki bir ya da daha fazla serbest hidroksil grubunun fosforillenmesiyle oluşan yapılardır.

Örneğin adenozin monofosfat (AMP) nükleotidi adenozin ve fosfattan oluşur.Pürin ve pirimidinlerin doğada oluşan serbest baz biçimleri nükleozit ve nükleotit olarak bulunan biçimlerinden daha fazla oranda bulunurlar.