Monohibrit çaprazlamaİki gametin bir türün tek bir karakterini taşıyan gen lokusları bakımından çaprazlanmasıdır.

Bu şekilde yalnızca bir özellik dikkate alınarak yapılan çaprazlamalara "monohibrit çaprazlama", bu olayın kalıtımına da "monohibrit kalıtım" denir.

Eğer bir canlıda iki gen birbirine tamamen benziyorsa, (SS ya da ss gibi) bunlara "homozigot" ya da "saf kan" denir. Saf kan (homozigot) bireyler elde etmek için kendileşme yapılır yani ***lenme bireyin kardeşi, annesi babası ya da yavrusu ile olmalıdır.

Mendel, bezelyelerle yaptığı çaprazlama deneylerinde bu bitkinin kalıtımını incelemiştir. Bezelye bitkisi kendi kendini ***leyen bir bitki olduğundan Mendel, bu bitkiden saf kan (homozigot) bireyler elde etmiş ve bunlarla çalışmıştır. Bu durumda düz tohum şekline sahip olan bezelyeler, düz tohumlu bitkileri; buruşuk tohum şekline sahip olan bezelyelerde buruşuk tohumlu bezelyeleri vermişlerdir. Buna göre,

D: Düz Tohum
d: Buruşuk Tohum


(anne) DD x dd (baba) çaprazlanırsa,

Genotip: D x dF1: Dd %100 Düzgün , %100 Heterezigot Dd x DdGenotip: 1/2 D, 1/2 D, 1/2 d, 1/2 dF2: 1/4 DD , 1/4 Dd , /4 Dd , 1/4 ddFenotip: 3/4 D , 3/4 d , oran: 3 : 1Genotip: 1/4 DD , 1/2 Dd , 1/4 dd, oran: 1 : 2 : 1Click here to enlarge