soru sor

Yeni Konu aç

Konu: Canlılarda enerji dönüşümü ile ilgili sorular

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İLE İLGİLİ SORULAR
  XII. SINIFLAR

  1-Kloroplastlarda granaların lamelli bir yapıda olmasının faydası nedir?
  a)Enzim faliyetleri için yüzeyi artırır.
  b)Fazla ışıktan zarar görülmesini önler.
  c)Işığın ekonomik olarak kullanılmasını sağlar.
  d)CO2 indirgenmesini hızlandırır
  e)Glikozun depolanmasını hızlandırır.

  2-Fotosentezin karanlık safha reaksiyonları nerede gerçekleşir?
  a)Stromada b)Granalarda c)Sitoplazmada d)Mitokondride e)Ribozomlarda

  3-I-Sarı II-Yeşil III-Kırmızı IV-Mavi V-Mor
  Fotosentez hızının en fazla olduğu ışık yukardakilerden hangisidir?
  a)I-II b)II-III c)I-III d)II-IV e)III-IV-V

  4- IŞIK
  H2O
  Işık safhasında ATP ve NADPH2 üretilir

  ?  Karanlık evre
  Yukarda verilen tabloda ? yerine aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?

  a)O2 b)O2 c)C6H12O6 d)H2 e)N2

  5-Aşağıdaki verilen olaylardan hangisinde mutlaka ışığa ihtiyaç vardır?

  I-Glikozun sentezlenmesinde II-Klorofilden e – koparmak için III-NADPH2 oluşumunda

  IV-CO2 a)I-II b)I-IV c)III-IV d)II-IV e)II-III

  6-Devirli olmayan Fotofosforilasyonda PS-I kaybettiği elektronu aşağıdakilerden hangisinden temin eder
  a)O2 b)CO2 c)PS-II d)ATP e)Sitokromdan

  7-Fotosentez sonucu atmosfer’e verilen oksijenin kaynağı hangisidir?

  a)Su b)CO2 c)NADPH2 d)PS-I e)PS-II

  8-Fotosentezin ışık safhasında sentezlenen 36 NADPH2 molekülünden karanlık safhada kaç mol glikoz sentezlenir?
  a)1 b)2 c)3 d)4 e)5

  9-Fotosentez için en elverişli sıcaklık hangisinde verilmiştir?
  I-100C II-200C III-250C IV-350C V-400C
  a)I-II b)I-III c)II-III-IV d)III e)IV
  10-Fotosentezin fosforilasyon reaksiyonları sırasında ;
  I-ATP’nin sentezlenmesi II-Işık kullanılması III-NADPH2 oluşması IV-Suyun oluşması
  Gibi olaylardan hangileri devirli ve devirsiz fosforilasyonreaksiyonlarında ortaktır?
  a)I-II b)I-III c)III-IV d)II-IV e)I-IV

  11-Besleyici bir çözeltide yetiştirilen bir bitkiyeşil renk meydana getiremiyorsa çözeltiye hangi maddelerin ilave edilmesi gerekir?
  a)N ve K b)Fe ve Mg c)Ca ve Mg d)K e)S ve N

  12-Aşağıdakilerden hangisi sadece fotosentezde gerçekleşir?
  a)Birden fazla enzimin rol oynaması b)CO2 kullanılması c)ATP’nin sentezlenmesi
  d)Organik moleküllerin sentezlenmesi e)Işık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşümü

  13-Devirli ve devirsiz fosforilasyonda rol oynayan etmenler şunlardır.
  I-Klorofil II-H2O III-Işık IV-NADPH2 Bu faktörlerden hangisi devirli ve devirsiz fosforilasyonda elektron kaynağı olarak görev alır?

  a)I-II b)II-III c)III-IV d)IV-V e)III-V

  14-Devirsiz fotofosforilasyonda PS-I’in elektronları …………………………’dan kaynaklanırken ,PS-II’nin elektronları………………’den kaynaklanır
  15-ışık reaksiyonlarında görevli ETS elemanları nelerdir?
  16-C tut ma reaksiyonlarında sentezlenen ilk ürün hangisidir?

  17-Işık safhasında ETS’nin sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  a)NAD-FAD-Sitokromlar
  b)Ferrodoksin-Plastikinon-Sitokrom
  c)Sitokrom-Ferrodoksin-Flavoprotein
  d)Ferrodoksin-Sitokrom-Flavoprotein
  e)Plastikinon-Stokrom-Ferrodoksin

  18-Fotosentezde sentezlenen 8 mol glikozun oluşumöu için kaçATP harcanır?
  a)140 b)144 c)172 d)304 e)320

  19-Bira mayası hücrelerinin bulundukları ortama besin olarak 4 mol Maltoz verildiğinde Oksijensiz solunum sonucu net ATP miktarı nedir
  a)4 b)6 c)10 d)12 e)16

  20-hangisi Fotosentezi etkileyen çevresel faktörlerden değildir?
  a)Enzim miktarı b)Işık şiddeti c)Sıcaklık CO2 miktarı e)Mineral

  21-Üzüm suyu içine maya olarak konulan bir bakterinin yaptığı fermentasyon sırasında 10 mol glikoz kullanıldığında ne kadar etil alkol oluşur?
  a)10 b)20 c)25 d)30 e)40

  22-Bir yeşil bitkinin yaptığı Fotosentez sonunda 10 mol glikoz kullanılmıştır.Bu olay sırasında dışarıya kaç mol O2 verilmiştir?
  a)20 b)30 c)50 d)60 e)70

  23-I-Glikoliz II-Krebs çemberi III-Oksidatif fosforilasyon
  Yukardaki olaylardan hangisinde ATP sentezi gerçekleşir
  a)Sadece I b)I-II c)II-III d)I-III e)I-II-III

  24-Aşağıdakilerden hangisi solunum olayını fermentasyondan ayıran özelliktir?
  a)H2O çıkması b)Enzim kullnılması c)ATP sentezi d)Glikozun parçalanmasıe)CO2 açığa çıkması

  25-Oksijenli solunum glikoz Monofosfattan başlasaydı hücrede net kaç ATP oluşurdu?
  a)37 b)38 c)39 d)40 e)41

  26-Oksijenli solunumdaki ETS’deki elektronları en son alan hangisidir?
  a)NAD b)FAD c)ATP d)O2 e)CO2

  27-6 mol H2 ETS’ye FAD yoluyla girdiğinde ne kadar ATP sentezlenir?
  a)12 b)10 c)8 d)6 e)4

  28-ETS’ye 2 mol H2 NAD yoluyla 3mol FAD yoluyla girdiğinde kaç ATP oluşur
  a)8 b)10 c)12 d)14 e)16

  29-Oksijenli solunum yapan bir hücrede bir müddet sonra hangisi azalır?
  a)Enzim miktarı b)CO2 miktarı c)ATP d)Glikoz miktarı e)Mitokondri sayısı

  30-Kreps döngüsünün gerçekleştiğpi yerneresidir?
  a)Ribozomlar b)kloroplatlar c)Sitoplazma d)Çekşrdek e)mitokondriler

  31-Oksijenli solunumda 30 mol glikoz çıktığına göre kaç mol glikoz kullanılmıştır?
  a)2 mol b)3 mol c)5 mol d)7 mol e)9 mol

  32-bir insan koşarken bacak kaslarında 10 mol glikoz kullanarak enerji üretiyor.Bu insan koşarken yaptığı oksijenli solunumda kaç ATP sentezlemiştir?
  a)380 b)400 c)200 d)250 e)450

  33-Oksijenli solunumda 2 mol maltoz kullanılıyorsa sadece oksidatif fosforilasyonda kaç ATP elde edilir?
  a)136 b)100 c)150 d)144 e)160
  34-Oksijenli ve oksijensiz solunumları karşılaştırınız.

  35-Solunum olayında oksijenin görevi nedir?
  36-Oksidatif fosforilasyonu açıklayınız.
  37-Oksijenli solunum kaç safhada gerçekleşir*
  38-Oksijenli solunumda 2 mol Maltoz yıkılırsa oksidatif fosforilasyonla kaç ATP elde edilir.Hesaplayınız.
  39-Hidrolizi için 149 molekül su kullaılan nişasta molekülünün tamamı oksijenli solunumda yıkılırsa net ATP miktarı nedir?
  40-Oksijenli solunumun Kreps devri tepkimelerinde çıkan H2lerin 4 çifti NAD+,2 çifti FAD tarafından tutulup ETS’ye iletilirse kaç ATP sentezlenir?Hesaplayınız.
  41-Aşağıdakilerden hangisi bir hücrede Laktikasit fermentasyonu ve Oksijenli solunumun ortak olmayan özelliğidir?
  a)2 mol pirüvikasit oluşumu
  b)PGAL’in oluşumu
  c)CO2’in oluşumu
  d)ATP kullanımı
  e)PGA’nın


  Bir önceki «Hücre Yaprak Test» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  burach - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  bu testin cevaplarını göndere bilirmisiniz acaba tsk...

 3. #3
  alim66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İLE İLGİLİ SORULAR
  XII. SINIFLAR

  1-Kloroplastlarda granaların lamelli bir yapıda olmasının faydası nedir?
  a)Enzim faliyetleri için yüzeyi artırır.
  b)Fazla ışıktan zarar görülmesini önler.
  c)Işığın ekonomik olarak kullanılmasını sağlar.
  d)CO2 indirgenmesini hızlandırır
  e)Glikozun depolanmasını hızlandırır.

  2-Fotosentezin karanlık safha reaksiyonları nerede gerçekleşir?
  a)Stromada b)Granalarda c)Sitoplazmada d)Mitokondride e)Ribozomlarda

  3-I-Sarı II-Yeşil III-Kırmızı IV-Mavi V-Mor
  Fotosentez hızının en fazla olduğu ışık yukardakilerden hangisidir?
  a)I-II b)II-III c)I-III d)II-IV e)III-IV-V

  4- IŞIK
  H2O
  Işık safhasında ATP ve NADPH2 üretilir

  ?  Karanlık evre
  Yukarda verilen tabloda ? yerine aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?

  a)O2 b)O2 c)C6H12O6 d)H2 e)N2

  5-Aşağıdaki verilen olaylardan hangisinde mutlaka ışığa ihtiyaç vardır?

  I-Glikozun sentezlenmesinde II-Klorofilden e – koparmak için III-NADPH2 oluşumunda

  IV-CO2 a)I-II b)I-IV c)III-IV d)II-IV e)II-III

  6-Devirli olmayan Fotofosforilasyonda PS-I kaybettiği elektronu aşağıdakilerden hangisinden temin eder
  a)O2 b)CO2 c)PS-II d)ATP e)Sitokromdan

  7-Fotosentez sonucu atmosfer’e verilen oksijenin kaynağı hangisidir?

  a)Su b)CO2 c)NADPH2 d)PS-I e)PS-II

  8-Fotosentezin ışık safhasında sentezlenen 36 NADPH2 molekülünden karanlık safhada kaç mol glikoz sentezlenir?
  a)1 b)2 c)3 d)4 e)5

  9-Fotosentez için en elverişli sıcaklık hangisinde verilmiştir?
  I-100C II-200C III-250C IV-350C V-400C
  a)I-II b)I-III c)II-III-IV d)III e)IV
  10-Fotosentezin fosforilasyon reaksiyonları sırasında ;
  I-ATP’nin sentezlenmesi II-Işık kullanılması III-NADPH2 oluşması IV-Suyun oluşması
  Gibi olaylardan hangileri devirli ve devirsiz fosforilasyonreaksiyonlarında ortaktır?
  a)I-II b)I-III c)III-IV d)II-IV e)I-IV

  11-Besleyici bir çözeltide yetiştirilen bir bitkiyeşil renk meydana getiremiyorsa çözeltiye hangi maddelerin ilave edilmesi gerekir?
  a)N ve K b)Fe ve Mg c)Ca ve Mg d)K e)S ve N

  12-Aşağıdakilerden hangisi sadece fotosentezde gerçekleşir?
  a)Birden fazla enzimin rol oynaması b)CO2 kullanılması c)ATP’nin sentezlenmesi
  d)Organik moleküllerin sentezlenmesi e)Işık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşümü

  13-Devirli ve devirsiz fosforilasyonda rol oynayan etmenler şunlardır.
  I-Klorofil II-H2O III-Işık IV-NADPH2 Bu faktörlerden hangisi devirli ve devirsiz fosforilasyonda elektron kaynağı olarak görev alır?

  a)I-II b)II-III c)III-IV d)IV-V e)III-V

  14-Devirsiz fotofosforilasyonda PS-I’in elektronları …………………………’dan kaynaklanırken ,PS-II’nin elektronları………………’den kaynaklanır
  15-ışık reaksiyonlarında görevli ETS elemanları nelerdir?
  16-C tut ma reaksiyonlarında sentezlenen ilk ürün hangisidir?

  17-Işık safhasında ETS’nin sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  a)NAD-FAD-Sitokromlar
  b)Ferrodoksin-Plastikinon-Sitokrom
  c)Sitokrom-Ferrodoksin-Flavoprotein
  d)Ferrodoksin-Sitokrom-Flavoprotein
  e)Plastikinon-Stokrom-Ferrodoksin

  18-Fotosentezde sentezlenen 8 mol glikozun oluşumöu için kaçATP harcanır?
  a)140 b)144 c)172 d)304 e)320

  19-Bira mayası hücrelerinin bulundukları ortama besin olarak 4 mol Maltoz verildiğinde Oksijensiz solunum sonucu net ATP miktarı nedir
  a)4 b)6 c)10 d)12 e)16

  20-hangisi Fotosentezi etkileyen çevresel faktörlerden değildir?
  a)Enzim miktarı b)Işık şiddeti c)Sıcaklık CO2 miktarı e)Mineral

  21-Üzüm suyu içine maya olarak konulan bir bakterinin yaptığı fermentasyon sırasında 10 mol glikoz kullanıldığında ne kadar etil alkol oluşur?
  a)10 b)20 c)25 d)30 e)40

  22-Bir yeşil bitkinin yaptığı Fotosentez sonunda 10 mol glikoz kullanılmıştır.Bu olay sırasında dışarıya kaç mol O2 verilmiştir?
  a)20 b)30 c)50 d)60 e)70

  23-I-Glikoliz II-Krebs çemberi III-Oksidatif fosforilasyon
  Yukardaki olaylardan hangisinde ATP sentezi gerçekleşir
  a)Sadece I b)I-II c)II-III d)I-III e)I-II-III

  24-Aşağıdakilerden hangisi solunum olayını fermentasyondan ayıran özelliktir?
  a)H2O çıkması b)Enzim kullnılması c)ATP sentezi d)Glikozun parçalanmasıe)CO2 açığa çıkması

  25-Oksijenli solunum glikoz Monofosfattan başlasaydı hücrede net kaç ATP oluşurdu?
  a)37 b)38 c)39 d)40 e)41

  26-Oksijenli solunumdaki ETS’deki elektronları en son alan hangisidir?
  a)NAD b)FAD c)ATP d)O2 e)CO2

  27-6 mol H2 ETS’ye FAD yoluyla girdiğinde ne kadar ATP sentezlenir?
  a)12 b)10 c)8 d)6 e)4

  28-ETS’ye 2 mol H2 NAD yoluyla 3mol FAD yoluyla girdiğinde kaç ATP oluşur
  a)8 b)10 c)12 d)14 e)16

  29-Oksijenli solunum yapan bir hücrede bir müddet sonra hangisi azalır?
  a)Enzim miktarı b)CO2 miktarı c)ATP d)Glikoz miktarı e)Mitokondri sayısı

  30-Kreps döngüsünün gerçekleştiğpi yerneresidir?
  a)Ribozomlar b)kloroplatlar c)Sitoplazma d)Çekşrdek e)mitokondriler

  31-Oksijenli solunumda 30 mol glikoz çıktığına göre kaç mol glikoz kullanılmıştır?
  a)2 mol b)3 mol c)5 mol d)7 mol e)9 mol

  32-bir insan koşarken bacak kaslarında 10 mol glikoz kullanarak enerji üretiyor.Bu insan koşarken yaptığı oksijenli solunumda kaç ATP sentezlemiştir?
  a)380 b)400 c)200 d)250 e)450

  33-Oksijenli solunumda 2 mol maltoz kullanılıyorsa sadece oksidatif fosforilasyonda kaç ATP elde edilir?
  a)136 b)100 c)150 d)144 e)160
  34-Oksijenli ve oksijensiz solunumları karşılaştırınız.

  35-Solunum olayında oksijenin görevi nedir?
  36-Oksidatif fosforilasyonu açıklayınız.
  37-Oksijenli solunum kaç safhada gerçekleşir*
  38-Oksijenli solunumda 2 mol Maltoz yıkılırsa oksidatif fosforilasyonla kaç ATP elde edilir.Hesaplayınız.
  39-Hidrolizi için 149 molekül su kullaılan nişasta molekülünün tamamı oksijenli solunumda yıkılırsa net ATP miktarı nedir?
  40-Oksijenli solunumun Kreps devri tepkimelerinde çıkan H2lerin 4 çifti NAD+,2 çifti FAD tarafından tutulup ETS’ye iletilirse kaç ATP sentezlenir?Hesaplayınız.
  41-Aşağıdakilerden hangisi bir hücrede Laktikasit fermentasyonu ve Oksijenli solunumun ortak olmayan özelliğidir?
  a)2 mol pirüvikasit oluşumu
  b)PGAL’in oluşumu
  c)CO2’in oluşumu
  d)ATP kullanımı
  e)PGA’nın .reklam_pcc_ads4063_4c5827e56f5d859ebcb163d2847484 a7_561_1323803003 { BORDER-BOTTOM: red 0px solid; POSITION: relative; BORDER-LEFT: red 0px solid; WIDTH: 468px; HEIGHT: 60px; BORDER-TOP: red 0px solid; BORDER-RIGHT: red 0px solid; TOP: 0px; LEFT: 0px}.reklam_pcc_ads4063_4c5827e56f5d859ebcb163d284 7484a7_561_1323803003 A { COLOR: #000; TEXT-DECORATION: none}.reklam_pcc_ads4063_4c5827e56f5d859ebcb163d28 47484a7_561_1323803003 A:hover { COLOR: #000}.ressim4063_4c5827e56f5d859ebcb163d2847484a7_ 561_1323803003 { Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; DISPLAY: block; TOP: 0px; LEFT: 0px}.power4063_4c5827e56f5d859ebcb163d2847484a7_56 1_1323803003 { POSITION: relative; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; DISPLAY: none; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; MARGIN-LEFT: 25px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; TOP: 3px}.icon4063_4c5827e56f5d859ebcb163d2847484a7_561 _1323803003 { POSITION: relative; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; FLOAT: left; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; MARGIN-LEFT: 10px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; TOP: 3px}.ads4063_4c5827e56f5d859ebcb163d2847484a7_561_ 1323803003 { BACKGROUND-IMAGE: url(http://www.bingomingoreklam.com/ads/images/arka.png); Z-INDEX: 2147483647; POSITION: absolute; WIDTH: 27px; BOTTOM: 0px; HEIGHT: 18px; CURSOR: pointer; RIGHT: 0px}

 4. #4
  alim66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İLE İLGİLİ SORULAR
  XII. SINIFLAR

  1-Kloroplastlarda granaların lamelli bir yapıda olmasının faydası nedir?
  a)Enzim faliyetleri için yüzeyi artırır.
  b)Fazla ışıktan zarar görülmesini önler.
  c)Işığın ekonomik olarak kullanılmasını sağlar.
  d)CO2 indirgenmesini hızlandırır
  e)Glikozun depolanmasını hızlandırır.

  2-Fotosentezin karanlık safha reaksiyonları nerede gerçekleşir?
  a)Stromada b)Granalarda c)Sitoplazmada d)Mitokondride e)Ribozomlarda

  3-I-Sarı II-Yeşil III-Kırmızı IV-Mavi V-Mor
  Fotosentez hızının en fazla olduğu ışık yukardakilerden hangisidir?
  a)I-II b)II-III c)I-III d)II-IV e)III-IV-V

  4- IŞIK
  H2O
  Işık safhasında ATP ve NADPH2 üretilir

  ?  Karanlık evre
  Yukarda verilen tabloda ? yerine aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?

  a)O2 b)O2 c)C6H12O6 d)H2 e)N2

  5-Aşağıdaki verilen olaylardan hangisinde mutlaka ışığa ihtiyaç vardır?

  I-Glikozun sentezlenmesinde II-Klorofilden e – koparmak için III-NADPH2 oluşumunda

  IV-CO2 a)I-II b)I-IV c)III-IV d)II-IV e)II-III

  6-Devirli olmayan Fotofosforilasyonda PS-I kaybettiği elektronu aşağıdakilerden hangisinden temin eder
  a)O2 b)CO2 c)PS-II d)ATP e)Sitokromdan

  7-Fotosentez sonucu atmosfer’e verilen oksijenin kaynağı hangisidir?

  a)Su b)CO2 c)NADPH2 d)PS-I e)PS-II

  8-Fotosentezin ışık safhasında sentezlenen 36 NADPH2 molekülünden karanlık safhada kaç mol glikoz sentezlenir?
  a)1 b)2 c)3 d)4 e)5

  9-Fotosentez için en elverişli sıcaklık hangisinde verilmiştir?
  I-100C II-200C III-250C IV-350C V-400C
  a)I-II b)I-III c)II-III-IV d)III e)IV
  10-Fotosentezin fosforilasyon reaksiyonları sırasında ;
  I-ATP’nin sentezlenmesi II-Işık kullanılması III-NADPH2 oluşması IV-Suyun oluşması
  Gibi olaylardan hangileri devirli ve devirsiz fosforilasyonreaksiyonlarında ortaktır?
  a)I-II b)I-III c)III-IV d)II-IV e)I-IV

  11-Besleyici bir çözeltide yetiştirilen bir bitkiyeşil renk meydana getiremiyorsa çözeltiye hangi maddelerin ilave edilmesi gerekir?
  a)N ve K b)Fe ve Mg c)Ca ve Mg d)K e)S ve N

  12-Aşağıdakilerden hangisi sadece fotosentezde gerçekleşir?
  a)Birden fazla enzimin rol oynaması b)CO2 kullanılması c)ATP’nin sentezlenmesi
  d)Organik moleküllerin sentezlenmesi e)Işık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşümü

  13-Devirli ve devirsiz fosforilasyonda rol oynayan etmenler şunlardır.
  I-Klorofil II-H2O III-Işık IV-NADPH2 Bu faktörlerden hangisi devirli ve devirsiz fosforilasyonda elektron kaynağı olarak görev alır?

  a)I-II b)II-III c)III-IV d)IV-V e)III-V

  14-Devirsiz fotofosforilasyonda PS-I’in elektronları …………………………’dan kaynaklanırken ,PS-II’nin elektronları………………’den kaynaklanır
  15-ışık reaksiyonlarında görevli ETS elemanları nelerdir?
  16-C tut ma reaksiyonlarında sentezlenen ilk ürün hangisidir?

  17-Işık safhasında ETS’nin sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  a)NAD-FAD-Sitokromlar
  b)Ferrodoksin-Plastikinon-Sitokrom
  c)Sitokrom-Ferrodoksin-Flavoprotein
  d)Ferrodoksin-Sitokrom-Flavoprotein
  e)Plastikinon-Stokrom-Ferrodoksin

  18-Fotosentezde sentezlenen 8 mol glikozun oluşumöu için kaçATP harcanır?
  a)140 b)144 c)172 d)304 e)320

  19-Bira mayası hücrelerinin bulundukları ortama besin olarak 4 mol Maltoz verildiğinde Oksijensiz solunum sonucu net ATP miktarı nedir
  a)4 b)6 c)10 d)12 e)16

  20-hangisi Fotosentezi etkileyen çevresel faktörlerden değildir?
  a)Enzim miktarı b)Işık şiddeti c)Sıcaklık CO2 miktarı e)Mineral

  21-Üzüm suyu içine maya olarak konulan bir bakterinin yaptığı fermentasyon sırasında 10 mol glikoz kullanıldığında ne kadar etil alkol oluşur?
  a)10 b)20 c)25 d)30 e)40

  22-Bir yeşil bitkinin yaptığı Fotosentez sonunda 10 mol glikoz kullanılmıştır.Bu olay sırasında dışarıya kaç mol O2 verilmiştir?
  a)20 b)30 c)50 d)60 e)70

  23-I-Glikoliz II-Krebs çemberi III-Oksidatif fosforilasyon
  Yukardaki olaylardan hangisinde ATP sentezi gerçekleşir
  a)Sadece I b)I-II c)II-III d)I-III e)I-II-III

  24-Aşağıdakilerden hangisi solunum olayını fermentasyondan ayıran özelliktir?
  a)H2O çıkması b)Enzim kullnılması c)ATP sentezi d)Glikozun parçalanmasıe)CO2 açığa çıkması

  25-Oksijenli solunum glikoz Monofosfattan başlasaydı hücrede net kaç ATP oluşurdu?
  a)37 b)38 c)39 d)40 e)41

  26-Oksijenli solunumdaki ETS’deki elektronları en son alan hangisidir?
  a)NAD b)FAD c)ATP d)O2 e)CO2

  27-6 mol H2 ETS’ye FAD yoluyla girdiğinde ne kadar ATP sentezlenir?
  a)12 b)10 c)8 d)6 e)4

  28-ETS’ye 2 mol H2 NAD yoluyla 3mol FAD yoluyla girdiğinde kaç ATP oluşur
  a)8 b)10 c)12 d)14 e)16

  29-Oksijenli solunum yapan bir hücrede bir müddet sonra hangisi azalır?
  a)Enzim miktarı b)CO2 miktarı c)ATP d)Glikoz miktarı e)Mitokondri sayısı

  30-Kreps döngüsünün gerçekleştiğpi yerneresidir?
  a)Ribozomlar b)kloroplatlar c)Sitoplazma d)Çekşrdek e)mitokondriler

  31-Oksijenli solunumda 30 mol glikoz çıktığına göre kaç mol glikoz kullanılmıştır?
  a)2 mol b)3 mol c)5 mol d)7 mol e)9 mol

  32-bir insan koşarken bacak kaslarında 10 mol glikoz kullanarak enerji üretiyor.Bu insan koşarken yaptığı oksijenli solunumda kaç ATP sentezlemiştir?
  a)380 b)400 c)200 d)250 e)450

  33-Oksijenli solunumda 2 mol maltoz kullanılıyorsa sadece oksidatif fosforilasyonda kaç ATP elde edilir?
  a)136 b)100 c)150 d)144 e)160
  34-Oksijenli ve oksijensiz solunumları karşılaştırınız.

  35-Solunum olayında oksijenin görevi nedir?
  36-Oksidatif fosforilasyonu açıklayınız.
  37-Oksijenli solunum kaç safhada gerçekleşir*
  38-Oksijenli solunumda 2 mol Maltoz yıkılırsa oksidatif fosforilasyonla kaç ATP elde edilir.Hesaplayınız.
  39-Hidrolizi için 149 molekül su kullaılan nişasta molekülünün tamamı oksijenli solunumda yıkılırsa net ATP miktarı nedir?
  40-Oksijenli solunumun Kreps devri tepkimelerinde çıkan H2lerin 4 çifti NAD+,2 çifti FAD tarafından tutulup ETS’ye iletilirse kaç ATP sentezlenir?Hesaplayınız.
  41-Aşağıdakilerden hangisi bir hücrede Laktikasit fermentasyonu ve Oksijenli solunumun ortak olmayan özelliğidir?
  a)2 mol pirüvikasit oluşumu
  b)PGAL’in oluşumu
  c)CO2’in oluşumu
  d)ATP kullanımı
  e)PGA’nın .reklam_pcc_ads4063_4c5827e56f5d859ebcb163d2847484 a7_561_1323803003 { BORDER-BOTTOM: red 0px solid; POSITION: relative; BORDER-LEFT: red 0px solid; WIDTH: 468px; HEIGHT: 60px; BORDER-TOP: red 0px solid; BORDER-RIGHT: red 0px solid; TOP: 0px; LEFT: 0px}.reklam_pcc_ads4063_4c5827e56f5d859ebcb163d284 7484a7_561_1323803003 A { COLOR: #000; TEXT-DECORATION: none}.reklam_pcc_ads4063_4c5827e56f5d859ebcb163d28 47484a7_561_1323803003 A:hover { COLOR: #000}.ressim4063_4c5827e56f5d859ebcb163d2847484a7_ 561_1323803003 { Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; DISPLAY: block; TOP: 0px; LEFT: 0px}.power4063_4c5827e56f5d859ebcb163d2847484a7_56 1_1323803003 { POSITION: relative; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; DISPLAY: none; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; MARGIN-LEFT: 25px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; TOP: 3px}.icon4063_4c5827e56f5d859ebcb163d2847484a7_561 _1323803003 { POSITION: relative; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; FLOAT: left; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; MARGIN-LEFT: 10px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; TOP: 3px}.ads4063_4c5827e56f5d859ebcb163d2847484a7_561_ 1323803003 { BACKGROUND-IMAGE: url(http://www.bingomingoreklam.com/ads/images/arka.png); Z-INDEX: 2147483647; POSITION: absolute; WIDTH: 27px; BOTTOM: 0px; HEIGHT: 18px; CURSOR: pointer; RIGHT: 0px}


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0