ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 9.SINIF
ANATOMİ FİZYOLOJİ DERSİ
1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI
S-1- Önkolun kol üzerinde bükülme hareketine…………………..………. denir.
S-2-Pleksus sacralisin oluşumuna katılan vücudun en uzun ve en kalın sinirine ……………………………. denir.
S-3–Uzun kemiklerin gövde kısmına……………….uç kısmına ise……………………………denir.
S-4-Yenidoğan iskeletinde ………………….. ,yetişkinlerde ise ……………… kemik bulunur.
S-5-Os unlaenın üst ucununun arka çıkıntısına …………………………………………… denir.
S-6- D/Y Her bir el iskeletinde 26 kemik , parmaklarda toplam 14 kemik vardır.
S -7- D/Y Erkek ve dişi üreme hücrelerinde mitoz bölünme görülür.
S-8- D/Y Kas hücresinde kasılabilen en küçük birim sarkolemmadır.
S-9- D/Y Cerebrumun gri cevherden oluşan en dış tabakasına cerebral korteks denir.
S-10- D/Y Nervus olfactarius koku duyusunu alan sinirdir.
S-11- Aldıkları iletiyi merkezi sinir sistemine getiren nöronlara ne ad verilir?
a) Afferent sinirler b) Efferent sinirler c) Ara nörön d) Nöroglia e) Hiçbiri

S-12-Beyin omirilik sıvısını üreten ve beyin boşluklarının iç yüzeyini kaplayan nöroglia hücresi hangisidir?
a) Satellit hücreleri b) Schwann hücreleri c) Ependim hücreleri d) Mikroglia hücreleri e)Astrositler

S-13- Hangi özellik iskelet kasına ait değildir?
a) Çizgili görünümlüdür b) Pembe renklidir c) Bantlaşma gösterir d) İstemli çalışır e)Motor sinirler tarafından kontrol edilir

S-14-Mitoz bölünme evreleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Profaz,metafaz,telofaz,anafaz B) Anafaz, profaz,metafaz,telofaz
C) Profaz,metafaz,anafaz,telofaz D) Anafaz, metafaz,profaz,telofaz
E) Anafaz, telofaz,metafaz,profaz

S-15-Yaşamın devamı için iç ortamın değişmez tutulmasına ne ad verilir?
a)[IMG]file:///C:/Users/MERFUR%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] anatomik duruş b)[IMG]file:///C:/Users/MERFUR%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]sagittal c)[IMG]file:///C:/Users/MERFUR%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] cranium d)[IMG]file:///C:/Users/MERFUR%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] plevra e)[IMG]file:///C:/Users/MERFUR%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] homeostazis

S-16- Aşağıdakilerden hangisi göz kapaklarının açılp kapanmasını sağlayan kastır?
a)M.Bussinatör b)M.Orbicularis Oris c)M.Orbicularis Oculi d)M.Frontalis

S-17- Aşağıdakilerden hangisi MSS de myelin oluşturan nöroglia hücresidir?
a) Satellit hücreleri b) Schwann hücreleri c) Ependim hücreleri d) Oliga-Dendroglia hücreleri e)Astrosit hücreleri

S-18-Aşağıdakilerden hangisi BOS’un yapıldığı yerdir?
a)Pleksus sacralis b)Canter centralis c) Pleksus choroidea d)Corpus cerebri

S-19-Karın kaslarının fonksiyonlarını yazınız?

S-20-Kol kaslarından aşı yapılan kaslar hangileridir, adlarını yazınız?

S-21-Diyafragmanın komşuluklarını ve üzerinde bulunan açıklıkları yazınız?

S-22-Başın tek oynar eklemi hangisidir yazınız?

S-23- Alt ekstremite kemiklerini resim üzerinde göstererek yazınız?

S-24-Beyin loblarını ve görevlerini yazınız?

S-25-Epifiz bezi nerede bulunur ve salgıladığı hormonu yazınız?

S-26-Üst ekstremite kaslarının isimlerini yazınız?

S-27- Hipatulamusun işlevlerini yazınız

S-28-Beyin ve omiriliği saran zarlara ne ad verilir ve içten dışa doğru yazınız?

S-29-Parasempatik Sistemin Organlar üzerine etkisini yazınız?

S-30-X. Kafa çifti sinirinin adını yazarak dal verdiği yerleri açıklayınız?
NOT:1.-18. Sorular 2 puan,26.-27. Sorular 7 puan,diğer sorular 5 puandır.
BAŞARILAR DİLERİM. Yeşim SÖYLİYEN
Mes.Ders.Öğretmeni