ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 10.SINIF ERKEN ÇOCUKLUK
ÖZEL EĞİTİM İLKE VE KURUMLARI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
1. Hizmet ve yaş gruplarına göre erken çocukluk eğitim kurumları nelerdir?
2. Erken çocukluk eğitim kurumlarından anaokulu ve anasınıfı arasındaki farkları yazınız.
3. Kreşlerin kurulma amacı nedir? Neye hizmet eder açıklayınız.
4. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı erken çocukluk eğitim kurumları nelerdir?
5. Erken çocukluk eğitim kurumlarında binanın yeri hangi özelliklere sahip olmalıdır?4 tanesini yazınız.
6. Erken çocukluk eğitim kurumlarının yapı özelliklerinden 4 tanesini yazınız.
7. Erken çocukluk eğitim kurumlarında bulunan gözlem odalarında kimler bulunabilir? Yazınız.
8. Erken çocukluk eğitim kurumunda binanın iç mekanında bulunması gereken bölümlerden 5 tanesini yazınız.
9. Erken çocukluk eğitim kurumunda revirde neler bulunmalıdır?5 tanesini yazınız.
10. Erken çocukluk eğitim kurumunda yemek odasında kullanılan masa ve sandalyelerin boyları ne kadar olmalıdır?
NOT: Her soru 10 puandır. Sınav süresi 40 dakikadır.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 10.SINIF ERKEN ÇOCUKLUK
ÖZEL EĞİTİM İLKE VE KURUMLARI DERSİ
1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI CEVAP ANAHTARI
1.Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Yuva

2. Anaokulu 37–60 ay ( 4–5 yaş ) çocuklarının devam ettiği erken çocukluk eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlarda, uyarıcı çevre düzenlemeleri yapılarak yaratıcı etkinlikler ve grup oyunları aracılıyla çocukların gelişimlerine yönelik öğrenme yaşantıları gerçekleştirilmektedir. Anaokullarında, çocuğun bakımı ve korunmasına olduğu kadar, sosyal ve zihinsel gelişimlerine de ağırlık verilmektedir. Anaokulu etkinlikleri sabah ve öğleden sonra değişik çocuk gruplarına ya da tek bir gruba tam gün boyunca hizmet verilecek şekilde planlanarak verilebilir. Böylece daha çok çocuğun hizmet alması ve eğitimden yararlanması sağlanabilir.
Anasınıfları 61–72 ay ( 6 yaş ) çocukların eğitimlerini kapsayan kurumlardır. Anasınıfları diğer erken çocukluk eğitimi kurumlarından farklı olarak ilkokulların bünyesinde ya da onlara bağlı olarak özellikle geri sosyoekonomik çevre koşullarından gelen çocukları, okul yaşamının beklentilerine ayak uydurabilecek bir gelişim düzeyine ulaştırmak üzere uygulanmaktadır. Bu yönüyle anasınıfları elverişsiz çevre koşullarından gelen çocukların erken çocukluk eğitiminden yararlanmalarına olanak tanımaktadır.

3. Kreş 0-36 ( 0-3 yaş) çocuklarının bakım, beslenme, bedensel ve ruhsal gelişimlerine uygun olarak hazırlanmış programların uygulandığı, çalışan annelere hizmet götüren erken çocukluk eğitimi kurumlarıdır. Çocuklar yaşamlarının ilk iki yılında temel güven duygusunu kazanırlar. Bu nedenle bu yaşlar kritik bir dönem olma özelliği taşıdığından kreşler, yalnızca bakım yeri olarak değil, bakım ve eğitimin bir arada verildiği yerler olarak değerlendirilmelidir.

4. Bağımsız anaokulları, İlköğretim bünyesindeki anasınıfları, Kız meslek lisesi bünyesindeki uygulama anaokulları ve anasınıfları

5.-Erken çocukluk dönemi eğitim kurumu ve ev arasındaki uzaklık fazla olmamalıdır. Kurum mümkün olduğunca konutların yakın çevresinde düzenlenmeli ve çevreyi tamamlayıcı rolü olmalıdır.
-Kurum anne ve babaların işe gidip gelirken çocuklarını kolayca bırakabilecekleri, alabilecekleri şekilde bölgeye yerleştirilmelidir.
-Tepe, yokuş vb. zorlukları olmayan düzlük alanlar tercih edilmelidir.Okul için seçilen mekan hem dış hem iç eğitim mekanının gerektirdiklerine cevap vermelidir.
-Okul alanı trafiği emniyetli olan yerlerde olmalıdır.
-Gürültüden uzak mümkün olduğunca sessiz alanlar tercih edilmelidir.
-Güneş ışınlarını rahatlıkla alabilecek ferah alanlar seçilmelidir.
-Yüksek gerilim hattı, baz istasyonları, fabrikalar vb. tesislerin uzağında olmalıdır.
-Etrafında kuyu, çukur vb. tehlikeli alanlar bulunmamalıdır.
-Zemin olarak sert zeminli yerlerde inşa edilmeli, yumuşak zeminler(doldurma zemin vb) tercih edilmemelidir. Arazi sağlık, teknik ve manzara yönünden uygun olmalıdır.
-Okulun çevresinde geziye çıkılabilecek park, patika, spor sahası vb. gibi alanlar olmalıdır.
-Pencereler ve kapılar uzun süre bakım onarım gerektirmeyen ekonomik, kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.

6.-Merdiven sorunu olmayan tek katlı, enine doğru geniş binalar eğitim kurumu için uygundur.
-Bina sese ve ısıya karşı iyi izole edilmiş olmalıdır.
-Bina bulunduğu bölgenin iklim koşullarına uygun yapılmalıdır. Duvar, pencere, kapı, tavan, çatı yapıları sağlık ve güvenlik koşullarına uygun olmalıdır.
-Binanın çevresi duvar veya parmaklıklarla çevrili olmalıdır.
-Duvarları kolayca temizlenebilen ve terleme yapmayan boyayla boyanmış olmalıdır.
-Kapı ve pencereler kesinlikle çocuğun boyutunda olmalı, kolaylıkla açılıp kapanmalı ve havalandırma sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir.
-Pencereler ve kapılar uzun süre bakım onarım gerektirmeyen ekonomik, kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.
-Havalandırma için kullanılan pencere kasanın en üst kısmında olmalı ve pencerenin sık kullanılan kanadı çok yönlü ve emniyetli olarak açılıp kapatılabilmelidir.
-Okul yapısı küçük ve sevimli olmalıdır. Çocukların ilgisini çekmek amacıyla bine gemi,şato,çizme vb şekillerde de yapılabilir.
-Havalandırma toplu yaşanılan kurumlarda temel bir ihtiyaçtır. Bu nedenle kurumda mutlaka havalandırma sistemi bulunmalıdır.
-Havalandırma kanalları kurumun içten ve dıştan estetik görünüşünü bozmayacak şekilde duvar içinde yapılmalı ve gizlenmelidir.
-Kurum için en iyi ısıtma sistemi kaloriferdir. Duvardan veya yerden döşenen kanallarla ortam yeterince ısıtılabilir.
-Mümkün olduğunca düz merdivenler veya rampa tasarlanmalı, merdivenler iyi aydınlatılmalı, iniş ve çıkış yerleri yeterli genişlikte (1,5-2 m) olmalı, kenarlarda trabzanlar sağlam olmalı ve merdiven basamak aralıkları 18-20cmyi geçmemelidir.
-Dar ve çok koridor çocuklar için tehlikelidir, kontrolü zorlaştırır.Koridor genişlikleri 2-2,5 m olmalıdır.
7.Ebeveynler, öğretmenler ve staj öğrencileri.
8.Veli bekleme salonu, idari kısım, gözlem odası, vestiyer, dinlenme odası ,yemek odası, mutfak,revir,lavabo ve tuvaletler,hizmetli odası,depo.
9.Muayene masası, masa, sandalye, muayene aletleri ve dolabı,soyunmak için bir paravan, baskül, boy ölçmek için metre,ilk yardım için gerekli araç gereç ve ecza dolabı bulunmalıdır.
10.Masanın yerden yüksekliği 60cm, sandalyenin yerden yüksekliği 35 cm olmalıdır.
NOT: Her soru 10 puandır.Sınav süresi 40 dakikadır.