KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ
2. DÖNEM ORTAK YAZILI SINAVI SORULARI
1. Hukuk düzeninin temel fonksiyonlarını maddeleyiniz.(8p)
2. Ünlü psikoloji uzmanı Carl Jung, insanları psikolojik tipler olarak kategoriler ayırmıştır. Bu kategorileri maddeleyiniz.(8p)
3. Sosyal sınıf kategorilerini maddeleyiniz.(12p)

4. Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkileri için yanlış bir yargıdır?(6p)
a) İnsan ilişkileri, etkinlik, denge ve doyum gibi temellere dayanır
b) İnsan ilişkilerinde kurulan gelişigüzel iletişi, yaşamı anlamlı kılar.
c) İnsan ilişkileri bilimle sanatın sentezi şeklinde olmalıdır.
d) İnsan ilişkilerinde davranışlar, mantıklı akla uygun olmalıdır.
e) İnsan ilişkileri iş birliği yapabilmeyi, iş hayatında ve günlük hayatında verimli olabilmeyi temel alır.

5. Aşağıdakilerden hangisinde insan ilişkilerini düzenleyen kurallar bir arada verilmiştir?(6p)
a) Belirsizliği, dengesizliği azaltır özgür kılar.
b) Bireyi özgür kılar, insan hayatına denetim ve sınırlama getirir.
c) Bireyi özgür kılar, davranışlara istikrar ve denetim getirir.
d) Bireyi değerli kılar, insan ilişkilerine denetim ve sınırlama getirir.
e) Bireyi özgür kılar, belirsizliği azaltır, davranışlara denetim ve sınırlama getirir.

6. Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerini düzenleyen kurallardan olma özelliği taşımaz?(6p)
a) Aile içi kurallar
b) Hukuk kuralları
c) Ahlak kuralları
d) Örf ve adetler
e) Gelenek ve görenekler

7. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden değildir?(6p)
a) Kültürde dil önemli bir yere sahiptir. Bu sayede kültürü açıklayarak gelecek nesillere aktarabilir.
b) İnsanlar kültür sayesinde çevreye uyum sağlar.
c) Kültür miras bırakılabilecek bir yapı değildir.
d) Kültür toplumsal bir ürün olup, insanlar arası etkileşim sonucu doğup gelişir.
e) Her toplumun kültürü kendine özgüdür.

8. Aşağıdakilerden hangisi, insan ilişkilerini düzenleyen kurallardan biri olan dini kuralların, diğer kurallardan farkını ortaya koyar.(6p)
a) Hak ve adaleti savunur.
b) Toplumun düzenine ve devamına yardımcı olur.
c) Toplum dayanışmasını kuvvetlendirir.
d) İnsan ve toplum dışında bir varlık tarafından konmuştur.
e) İnsanın, insanla ve toplumla olan ilişkisini düzenler.

9. İyi niyet, sevgi, saygı, hoşgörü, ön yargı, ve fedakarlık gibi alt kategorilerden oluşan başlık aşağıdakilerden hangisidir?(6p)
a) İletişimin duygusal yönü
b) Kişilerin etkileşimi
c) Konuşmada duyguların önemi
d) Etkileşimin duygusal boyutu
e) İş hayatında insan ilişkileri kuralları

10. Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında uyulması gereken kurallar içerisinde yer almaz?(6p)
a) Yaptığı işi sevmek
b) Başarılı olmak
c) Hoşgörü sahibi olmak
d) Temizlik kurallarını bilmek ve uygulamak
e) Fedakar olmak

11. Aşağıdaki hangi durumlar iletişim engellerini ortadan kaldıracak önlemler arasında yer almaz?(6p)
a) Yanlışlıkların, eksiklerin giderilmesinde rehber olunmalıdır.
b) Çalışanlarla yüz yüze iletişime girilmelidir.
c) Yöneticinin olumlu girişimlerde bulunması gerekir.
d) Başarılar ödüllendirilmelidir.
e) Sevilen sayılan bir yöneticiliğin yanında daha çok korkulan bir yönetici olunmalıdır.

12. Toplumu düzenleyen kurallardan en önemlisi ve en etkilisi……………………….. dır.(6p)
a) Hukuk kuralları
b) Örf ve adetler
c) Din kuralları
d) Ahlak kuralları
e) Gelenek ve görenekler

13. Eski çağlardan beri yerleşmiş olup, kuşaktan kuşağa geçerek gelen vew toplumun üyeleri arassında ortak bir ruh, dolayısıyla sağlam bir bağ oluşturan her türlü alışkanlığa………………………. denir.(6p)
a) Örf
b) Gelenek
c) Ahlak
d) Adet
e) Görenek

14. …………………………aynı toplumsal saygınlığa sahip, birbirleriyla ilişkileri kuvvetli olan, benzer davranışsal beklentilere sahip olan kişilerin oluşturduğu bir sosyal yapıdır.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?(6p)
a) Toplumsal tabaka
b) Statü birliği
c) Sosyal sınıf
d) Kültür birliği
e) Sosyal hiyerarşi

15. Aşağıdaki yargılardan doğru olana (D) yanlış olana ( Y) yazınız.(6p)
( ) gelenek ve göreneklere uymamanın sonucunda hukuki bir ceza uygulanmaz.
( ) hitap etme, karşı tarafı etkileme, topluluğa etkileyici konuşma anlamını taşımaz.
( ) her toplumun popüler kültürü kendine özgüdür.
( ) dostluklar, konuşmanın sonucu değil, dinlemenin sonucu oluşur.
( ) kuralların hazırlanmasında olumlu ifadeler kullanılmamalıdır.
( ) aşırı hoşgörülü annelerin çocukları ömür boyu mutlu olurlar. Yetişkinlik dönemini de rahat geçirirler.