ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [ Coğrafya > Sayfa 9 ve 11 ,Oluyor... ]

1. .............. , .............. , ............ ve .............. doğayı oLuşturan dört temel ortamı meydana getirir.

2. Yer altı zenginlikleri , dört temel ortamdan birisi olan ........................... de yer alır.

3. İnsanın karalar üzerindeki yaşayışve dağılışını etkileyen önemli faktörlerden biride .......... ' dir

4. ................... , ..................... , .................. gibi olaylar atmosferde oluşur.

5. Yeryüzü şekilllerini inceleyen bilim dalı .............................. . ' dir.

6. Coğrafyanın dallarından biri olan ........................ su küreyi inceler.

7. Coğrafyanın dallarından biri olan biyocoğrafya ..................... küresini inceler.

8. Klimatoloji ............................. bilimi demektir.

9. Coğrafyanın dallarından biri olan .............................. .. meteroloji verilerinden faydalanır.

10. Biyocoğrafya , ........... ve .......... bilimlerinden yararlanan coğrafyanın bir dalıdır.

11. Jeoloji ve jeofizik bilimleri coğrafyanın dallarından vbiri olan .................... yardımcı olur.

-----------------------------------------------------------------------

1. Canlıların bulunduğu doğal ortama ne ad verilir ?

2. Denizlerde hangi olaylar meydana gelir ?

----------------------------------------------------------------------

1. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir ?

A) Kayaçlar
B)Çam ağacı
C)Konut
D)yağmur
E)Akarsu


2. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur ?

A)Cam
B)Çimento
C)Kum
D)Eldiven
E)Kağıt


3. Aşağıdakilerden doğal unsurlardan hangisi insan yaşantısına daha az etki eder ?

A)Akarsu
B)Sıcaklık
C)Yağış
D)Rüzgar
E)Doğal bitki örtüsü
========CEVAPLAR========

1)atmosfer,lİtosfer,bİyosfer,h İdrosfer
2)bİyosfer
3)İklİm
4)yağmur,kar,rÜzgar
5)jeomorfolojİ
6)hİdrografya
7)canlilar
8)İklİm bİlİmİ
9)klİmolotolojİ
10)bİyolojİ ve tip
11)jeomorfolojİye


Canlilarin bulunduğu doğal ortama atmosfer adi verİlİr.
Denİzlerde dalga gİbİ olaylar meydana gelİr.

Şıklı sorular:
1c
2c
3d