1.Aşağıdaki dizelerin hangisinde büyük ün*lü uyumuna aykırı bir sözcük vardır?

A)Kızılırmak parça parça olaydın,
B)Her parçamı bir diyara salaydın,
C)Sen de benim gibi öksüz kalaydın,
D)Kızılırmak n'ittin allı gelini?


2."Leyla Hanımın ikinci damadı, son derece zengin bir ailenin tek oğluydu." cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Ünsüz benzeşmesi
B)Ünsüz yumuşaması
C)Kaynaşma
D)Ünlü düşmesi


3."Bir müddet, bu projenin ortaya çıkaracağı olumsuzluklardan söz ettik ve bütün ihtimal*leri tek tek tartıştık." cümlesinde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçenin ses yapısına uyar?

A)müddet
B)projenin
C)ortaya
D)ihtimalleri4."Tertemiz bir şehir olan Bolu yarın bayramı kutlayacak." cümlesinde geçen altıçizili sözcüklerden hangisinin vurgusu farklı hecededir?

A)tertemiz
B)şehir
C)Bolu
D)yarın
5.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde daha fazla ulama vardır?

A)Bugünün işini yarına bırakma.
B)Al elmaya taş atan çok olur.
C)El üstünde gömlek eskimez.
D)Bir sürçen atın başı kesilmez.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük sesli uyumu kuralına uymayan sözcük vardır?

A)Birinci üniteyi bitirdik.
B)Yarışmacı, kupasını aldı.
C)Çocuğun gözleri deniz mavisi idi
D)Gözlerim uzaklara takılı kaldı.


7."Söyleyeceklerim keyfinizi kaçırabilir." cüm*lesinde geçen altıçizili sözcükteki ses olayının benzeri aşağıdakilerin hangisin*de vardır?

A)Sırrını bir tek bana anlattı.
B)Yıllık izni sadece iki haftaymış.
C)Aradığın dosyayı bulabildin mi?
D)Soruların çoğunu cevaplayamadık.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?

A)Rüzgârda savrulan şapkasını yere düş*meden tuttu.
B)Bizim takım bu maçı da kaybetti.
C)Uzun yıllar memleketimden uzak yaşa*dım.
D)Sonunda arkadaşımın fikrini ben de be*nimsedim.


9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?

A)Çalışmalarında, etrafındakilerden de yardım alıyordu.
B)Pazarda satamadığı malları, akşama evine götürüyordu.
C)Yeni okuluma ve arkadaşlarıma yavaş yavaş alışıyorum.
D)Bizim köyde bu olayı duymayan kimse kalmamıştı.

10.Toprağa sızıyor su
Güneşçıkınca kuruyacak
Zaman ne çabuk geçer
Hayat, göz açıp kapamak

Dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A)Ulama
B)Kaynaşma
C)Ünsüz benzeşmesi
D)Ünsüz yumuşaması


11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?

A)Akşam sisi kısa bir süre sonra dağıldı.
B)Balıkçılar ağlarını yavaş yavaş topluyor*du.
C)Kafiledeki herkes sıcaktan şikâyetçiydi.
D)Biraz ileride yol, iyice daralmıştı.12."Loş ve dar bir dere boyunca, üst üste yuka*rıya doğru tırmanan kara kara evleriyle pek sert ve haşin bir siması vardı o mahallenin." cümlesinde büyük ünlü uyumuna uyma*yan kaç tane sözcük kullanılmıştır?

A)2
B)3
C)4
D)5


13.Artık bir çiçeği düşünürken ürpermek yok
Gülmek, umut etmek, özlemek
Ya da mektup beklemek
Gözleri yatırıp ıraklara.

Yukarıdaki dizelerin kaç yerinde ulama yapılabilir?

A)2
B)3
C)4
D)514.Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yu*muşamasına uğramış bir sözcük vardır?

A)Zambaklar en ıssız yerlerde açar,
B)Ve vardır her vahşi çiçekte gurur.
C)Bir mumun ardını bekleyen rüzgâr,
D)Işıksız ruhumu sallar da durur.


15.
"Birkaç gündür yüzü gülmüyor." cümlesinde geçen altıçizili sözcükteki ses olayıaşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)Doğum gününde kendisine oyuncak alınmasını istiyordu.
B)İki arkadaş, kütüphanede ders çalışıyor*du.
C)Çok çalıştığı için her yıl, sınıfını takdirle geçiyordu.
D)Ayda bir iki defa eski komşularını ziyaret ediyordu.


16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?

A)Ne zaman gelmeyi düşünüyorsunuz?
B)Çiçekleri balkondan içeri alır mısınız?
C)Kapının önünde toplananlara polis mü*dahale etti.
D)Az önce arka odadan sesi geliyordu.17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesine uğramış bir sözcük vardır?

A)Hakkımı almak için savaşacağım.
B)Akıllı bir insan olduğu hemen anlaşılıyor.
C)Söylenenler karşısında fazla sabrede*medi.
D)Olayın anlaşılmayacak bir tarafı yoktu.


18."Yere düşen çocuğun dizi kanıyordu." cüm*lesindeki altıçizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A)Yaz tatilini arkadaşlarıyla birlikte geçir*mek istiyormuş.
A)Yaşadıklarından sonra sahip olduklarının değerini daha iyi biliyordu.
B)Bu makine çok küçük, ama yine de işimize yarıyor.
C)Görüşme yapmak için sıramızın gelmesi*ni bekliyoruz.