Kelime İ Tevhidin Türkçe ve Arapça Yazılışı


Kelime İ Tevhid Arapça Yazılışı,Kelime–i Tevhid Arapca Yazılışı ,Kelime-i Tevhid Türkçe Okunuşu ,Kelime–i Tevhid Anlamı
Kelime-i Tevhid'in Arapça yazılışı
Click here to enlarge

Kelime-i Tevhid'in Türkçe okunuşu
Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Rasûlüllah

Kelime-i Tevhid'in anlamı
Allah’tan başka tanrı yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah’ın Peygamberidir.