soru sor

Yeni Konu aç

Konu: 6.Sınıf 1. Ünite Testi Fen Bilgisi

 1. #1
  Stalkers - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Gelişmiş Üye

  1.Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevlerinden değildir?
  A) Çoğalmayı sağlar
  B) Hücreye şekil verir
  C) Madde alışverişini düzenler
  D) Hücreyi dış etkilerden korur

  2. I. Kloroplast bitkiye yeşil renk
  veren organeldir
  II.Kofullar bitkilerde daha az ve
  daha küçük keseciklerdir
  III.Hücre duvarı selülozdan
  yapılmış cansız yapıdır
  Yukarıda bitki hücresi ile ilgili verilen
  bilgilerden hangileri doğrudur?
  A)Yalnız I B) Yalnız II
  C)I ve III D)II ve III

  3.Aşağıdaki yapılardan hangisi tüm hücrelerde bulunur?
  A)Çekirdek B)Mitokondri
  C)Kloroplast D)Ribozom

  5. I. Renk verici plastitlerin bulunması
  II. Selülozdan yapılmış hücre
  çeperine sahip olması
  III.Sentrozom bulundurması
  IV.Yuvarlak yapıda olması
  Yukarıda verilenlerden hangileri bitki hücresinin özelliklerindendir?
  A)I-II B)I-III C)II-IV D)I-II-III

  6. I. Çekirdek tüm hücrelerde bulunur
  II. Canlılar hücrelerden oluşmuştur
  III. Kloroplast bütün üretici
  canlılarda bulunur
  Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?
  A)Yalnız I B) II ve III
  C) I ve III D) I,II ve III

  7.Mikroskopta incelediğimiz bir hücrede hangi organel çiftine birarada rastlanmaz?
  A) Ribozom---- golgi aygıtı
  B) Koful ---- sentrozom
  C) Lizozom ---- mitokondri
  D) Kloroplast--- sentrozom

  8.Gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinin ikisinde de bulunan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Sentrozom B)Hücre duvarı
  C)Mitokondri D)Plastit

  9. Zarla çevrilmiş bir çekirdeği bulunmayan hücrelerde yönetici moleküller, aşağıdaki yapılardan hangisinde bulunur?
  A) Ribozomlarda
  B) Mitokondrinin dış zarında
  C) Sitoplazmada dağılmış halde
  D) Endoplazmik retikulum üzerinde

  10. I. Hücreyi korumak
  II. Hücreyi biçimlendirmek
  III. Hücrenin madde alışverişini
  denetlemek
  Yukarıda verilen özellikler hücrede bulunan hangi organelin görevlerindendir?
  A)Sitoplazma B)Hücre çeperi
  C)Çekirdek D)Hücre zarı

  11.Aşağıdakilerden hangisi hücre çekirdeğinin görevlerinden değildir?
  A) Madde depolama
  B) Bölünme
  C) Kalıtsal bilgileri aktarma
  D) Hücreyi yönetme

  12.Aşağıdakilerden hangisinde hücre organelinin görevi yanlış verilmiştir?
  A) Plastit....................renk verme
  B) Lizozom................protein sentezleme
  C) Golgi cisimciği......salgı maddeleri üretme
  D) Mitokondri.............enerji sağlama

  13. I. Sentrozom bulundurması
  II. Mitokondri bulundurması
  III.Golgi aygıtı bulundurma
  IV.Hücre çeperi ile çevrili olma
  Yukarıda verilenlerden hangileri bitki ve hayvan hücreleri için ortak değildir?
  A) II-III B) I-IV
  C) II-III-IV D) I-II-III

  14.Aşağıdakilerden hangisi yalnız bitki hücresinde bulunur?
  A)Mitokondri B)Sentrozom
  C)Hücre çeperi D)Hücre zarı

  15.Çekirdeği alınan bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisi geçekleşmez?
  A)Çoğalma B)Beslenme
  C)Boşaltım yapma D)Hareket etme

  16.Hücre yaşlandıkça büyüyüp çoğalan organel hangisidir?
  A)Koful B)Golgi cisimciği
  C)Mitokondri D)Ribozom

  17.Bir hayvan hücresinde oksijen tüketimi giderek artıyorsa bu hücrede hangi organelin faaaliyetinin arttığı söylenebilir?
  A)Mitokondri B)Ribozom
  C)Sentrozom D)Lizozom

  18.Yapıları ve görevleri aynı olan hücre topluluğuna ne ad verilir?
  A)Doku B)Organ C)Sistem D)Organizma

  19. I. Hücreyi korumak
  II. Hücreyi biçimlendirmek
  III.Hücrenin madde alışverişini
  denetlemek
  Yukarıda verilenler hücrede bulunan hangi yapının görevleridir?
  A)Hücre zarı B)Hücre çeperi
  C)Çekirdek D)Sitoplazma

  20.Hücre ile ilgili;
  I.Hücre, canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.
  II.Yeni hücreler daima kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle oluşurlar.
  III.Her hücrede çekirdek bulunmayabilir.
  açıklamalarından hangisi doğrudur?
  A)yalnız I B) I-II
  C)II-III D)I-II-III

  21.Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklardan değildir?
  A) Bitki hücreleri yuvarlak, hayvan hücreleri köşeli yapıdadır.
  B) Bitki hücresinin sitoplazmasında plastitler bulunur.
  C) Bitki hücresinde, hücre zarı dışında, hücre çeperi bulunur.
  D) Hayvan hücresinde sentrozom vardır

  22.Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir?
  A) Hücreye şekil verir.
  B) Tam geçirgendir.
  C) Madde alışverişinde görevlidir.
  D) Protein, yağ ve karbonhidrattan oluşur.

  23.Hücrelerinde nişasta depolayan bir canlının, sitoplazmasında aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?
  A)Sentrozom B)Kloroplast
  C)Mitokondri D)Ribozom

  24.Aşağıdakilerden hangisi kofulun görevlerinden biri değildir?
  A)Sindirim B)Madde taşınması
  C)Boşaltım D)Madde depolanması

  25.Hayvansal bir hücrenin çekirdek özelliklerini görmek isteyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini inceleyemez?
  A)Kalça kemiği hücreleri
  B)Olgun alyuvar hücresini
  C)Beyindeki sinir hücrelerini
  D)Olgun deri hücresi

  26.Hücre bölünmesinde görev alan organel aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Koful B)Sentrozon
  C)Lizozom D)Mitokondri

  27.Aşağıdaki organellerden hangisi karşısındaki görevi yapamaz?
  A) Kromoplast...... Meyvelere renk verme
  B) Koful................ Boşaltım
  C) Lizozom............Besin sindirimi
  D) Sentrozom.........Nişasta depolanması

  28.Aşağıdaki yapılardan hangileri hem bitki hem hayvan hücresinde bulunur?
  I.Çekirdek II.Sentrozom
  III.Sitoplazma IV.Kloroplast
  A)I-II B)I-III C)II-III D)II-IV

  29.Bir hayvan hücresinde oksijen tüketimi giderek artıyorsa bu hücrede hangi organelin faaliyetinin arttığı söylenebilir?
  A)Mitokondri B)Lizozom
  C)Ribozom D)Sentrozom

  30.
  I. Hücreyi dış etkilerden korur
  II.Hücreye belli bir biçim verir
  III.Canlı ve tam geçirgendir
  IV.Hücre ile dış ortam arasında madde alışverişi sağlar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri hücre zarının özelliklerindendir?
  A)II-III B)I-II-IV
  C)II-III-IV D)I-III-IV


  Bir önceki «8.sınıf madde konusu test soruları word belgesini indir» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  tahir_tekbaş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  ben tahir merhaba.

 3. #3
  zeynep1999 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  çok güzel sorular

 4. #4
  aliasbekler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  Click here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlarge

 5. #5
  Şevo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  teşekkür ederiz


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0