1.
I. Karbonhidrat ( Nişasta)
II. Protein
III. Yağ
Yukarıda verilen besin maddelerinden hangisinin sindirimi midede başlar?

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) I ve III

2. Aşağıdaki organlardan hangisi ya da hangileri sindirim enzimi salgılar?
I.Pankreas II. Mide
III. Karaciğer IV. Tükrük bezi

a) I ve II b) II ve IV c) I,II, ve III d) I,II, ve IV

3. Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Üre b) Madensel Tuz c) Glikoz d) Ürik asit

4. Aşağıda sindirim sistemi bölümü verilen organ hangisidir?

I. Su ve minarelerin emildiği yer
II. Bakterilerin sentezlendiği ve minarelerin emildiği yer
III. Sindirilmeyen besin atıklarının toplandığı yer

a) Kalın bağırsak b) Karaciğer
c) İnce bağırsak d) Mide

5. Aşağıdakilerden hangisi böbreklerin görevlerinden değildir?

a) Kandaki üreyi süzmek
b) Sindirim atıklarını uzaklaştırmak
c) Nefronlar kanaki atıkları süzer
d) Vücudun ve su ve tuz dengesini sağlamak

6. Böbrekler, kandaki bazı atık maddelerin boşaltılmasını sağlayarak vücudun iç dengesinin korunmasına yardımcı olan organlardır.
Aşağıdakilerden hangisi böbrekler yoluyla vücuttan atılmaz?

a) Fazla Su b) Karbondioksit
c) Üre d) Azotlu atıklar

7. İnsanın sindirim sistemindeki hangi organında kimyasal sindirim gerçekleşmez?

a) Ağız b) Mide d) İnce bağırsak d) Kalınbağırsak

8. Hangi organımızda;

I. Ağız II. Mide III. İncebağırsak

karbonhidratların sindirimi olmaz?

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve III d) II ve IV


9. Sindirim sistemimizde bulunan yapılardan hangisi protein sindiren enzim salgılar?
I. Pankreas II. Safra kesesi III. Mide

a) Yalnız III b) Yalnız I c) I ve III d) II ve IV

10. İnsanda sindirilen besin maddeleri hangi organımızdan emilerek kana geçer?

a) Mide b) İnce bağırsak
c) Kalınbağırsak d) Yutak

11. Sıcak bir cisme elini deydiren birisi,elini hızla çeker.Bu olay aşağıdakilerden hangisi tarafından kontrol edilir.?

a) Omurilik b) Beyin
c) Beyincik d) Omurilik soğanı

12. İnsanda bazı olaylar beyin tarafından öğretildikten sonra bunun kontrolü omuriliğe verilir. Aşağıdaki olaylardan hangisi buna örnektir.

a) Gözlerimizim açılıp kapanması
b) Diz kapağımıza vurulduğu zaman dizin zin bükülmesi
c) Eline toplu iğne batan birinin elini hızla çekmesi
d) Müzik eşliğinde dans etme

13. Aşağıdakilerden hangisi beynimiz tarafından kontrol edilmez?

a) İstemli kas hareketleri
b) Duyu organları
c) Refleksler
d) Konuşma, öğrenme ,zeka

14. Aşağıdakilerden hangisi omurilik soğanı tarafından kontrol edilmez?

a) Yutma b) Öksürme c) Solunum d) Öğrenme

15. Kulağımızda bulunan yarım daire kanalları ile birlikte dengemizi sağlayan yapı hangisidir?

a) Beyin b) Beyincik
d) Omurilik d) Omurilik soğanı

16. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemimizin sağlığını koruma yollarından biri değildir?

a) Günde en az iki litre su içmeliyiz
b) Çok sıcak ve çok soğuk şeyler yememeliyiz
c) Boğaz iltihaplarında tedaviyi tam yaptırmalıyız
d) Böbreklerimizi ve idrar yollarımızı soğuktan korumalıyız.