1- Bir öğrenci eğik düzlemde Eğim- Kuvvet arasındaki ilişkiyi incelemek istiyor. Buna göre
öğrenci aşağıdaki düzeneklerden hangilerini kullanmalıdır ?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) III ve IV

2- Yandaki sistemde elde edilen kuvvet kazancı aşağıdakilerden hangisinde elde edilir ?3- Şekilde görülen üç sistem dengededir. Buna göre, iplerdeki T1, T2 ve T3 gerilme kuvvetleri arasındaki ilişki nasıl olur ?

A) T1 = T3 > T2 B) T1 = T2 = T3 C) T1 > T2 > T3 D) T3 > T2 > T1

4- M kütleli bir cisim, düşey doğrultuda V hızı ile yukarıya fırlatıldıktan sonra tekrar yere düşüyor.
Buna göre cismin hareketi boyunca HIZ – ZAMAN grafiği nasıl olur ?
( Sürtünmeler önemsenmiyor .)

A) B) C) D)

5- I . Sürtünme kuvveti, yüzeyin cinsine bağlıdır.
II . Sürtünme kuvveti cismin ağırlığına bağlıdır.
Yukarıda verilen bilgiler için ne söylenebilir ?
A) Yalnız I DOĞRU B) Yalnız II DOĞRU
C) Her ikiside YANLIŞ D) Her ikiside DOĞRU

6- Sürtünmesiz yatay düzlemde hareket eden bir cismin
Şekilde görülen HIZ – ZAMAN grafiğine göre ;

I – I . bölgede kinetik enerji artar.
II – II .bölgede potansiyel enerji artar.
III – II . bölgede cisim hareketsizdir
IV – III . bölgede cismin mekanik enerjisi artmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur ?
A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) I ve IV

7- t = 0 anında yanyana bulunan K ve L araçlarının HIZ -ZAMAN
grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdaki yargılar için ne
söylenebilir ?

I – t anındaki hızları aynıdır.
II – t süre içerisinde L’ nin aldığı yol K’ nın aldığı yolun iki katıdır.
III – 2t anında K L’den daha hızlıdır.
A) Yalnız I Doğru B) I ve II Doğru, III Yanlış
C) I ve III Doğru, II Yanlış D) Üçü de Doğru

8- Şekildeki cisimler sürtünmesiz eğik düzlemlerin en üst noktasına çıkarılıyor. Bu sırada yapılan W1, W2 ve W3 işleri arasındaki ilişki hangisidir ?

A)W2 = W3 >W1 B)W3 > W1 = W2 C) W3 >W2 >W1 D) W2 > W1 = W3


9- İplere asılmış 3m, 2m ve 6m kütleli cisimlerin potansiyel enerjileri arasındaki ilişki nedir ?


A) II > I = III B) III > I > II C) II > I > III D) I = III > II