126. Çiçeğin kısımları dıştan içe doğru sıralandığında ,doğru sıralama hangisi olur?
a) Çanak yaprak-Taç yaprak-Dişi organ-Erkek organ-Çiçek sapı-Çiçek tablası
b) Çiçek sapı-Çiçek tablası-Çanak yaprak-Taç yaprak-Erkek organ-Dişi organ
c) Dişi organ-Çanak yaprak-Taç yaprak-Erkek organ-Çiçek tablası-Çiçek sapı
d) Çiçek tablası-Erkek organ-Çiçek sapı-Taç yaprak-Çanak yaprak-Dişi organ

127) Hücrenin enerji santralı olarak çalışan organeli hangisidir?
a)Kloroplast b)Golgi cisimciği c)Mitokondri d)Ribozom

128. Aşağıda verilen canlılardan hangisi memeliler grubuna girmez?

A)yarasa B)yunus C)balina D)papağan

129. Bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisinin farklı olması üretilen protein miktarını etkiler?
A)çekirdek B)koful C)libozom D)ribozom130. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinin farklı sayıda olması, iki hücrenin farklı miktarda enerji ürettiğini gösterir?

A-Lizozom B-Koful
C-Mitokondri D-Ribozom

131. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinin farklı sayıda olması, iki hücrenin farklı miktarda enerji ürettiğini gösterir?

A-Lizozom B-Koful
C-Mitokondri D-Ribozom

132. Hücrede protein sentezlemekle görevli olan organel aşağıdakilerden hangisidir?
a). Endoplazmik retikulum
b). Mitokondri
c). Ribozom
d). Kloroplast133. Aşağıdaki çiçeğin kısımlarından hangisi çiçeğin tüm elemanlarını taşır.
a). Taç yaprak
b). Erkek organ
c). Çanak yaprak
d). Çiçek tablası

134. Bitki hücresinde besin yapımı ile görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mitokondri b)Koful c)Kloroplast d)sitoplazma

135. Memeli hayvanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Doğurarak ürerler b)Yavru bakımı gözlenemez
c)Embriyo,dişi üreme organında gelişir d)Zigot iç ***lenme ile oluşur

136. Aşağıdakilerden hangisine tohumun çimlenmesinde ihtiyaç yoktur?
A-)Nem B-)Uygun sıcaklık C-)Oksijen D-)Işık

137. Kuşlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-)Yumurtayla çoğalırlar
B-)Yavru bakımı görülmez
C-)Başkalaşım geçirmezler
D-)***lenme olayı ana canlının vücudunda gerçekleşir


138.
Hücreden başlayarak verilen sıralamada numaralandırılmış kutucuklara hangi ifadeler yazılmalıdır?a. Organ Sistem Doku
b. Organ Doku Sistem
c. Sistem Doku Organ
d. Doku Organ Sistem


139. Aşağıda bazı canlılar ve üremelerine ilişkin bilgiler verilmiştir.Hangi bilgi doğrudur?

CANLI ÜREME ŞEKLİ DÖLLENME ŞEKLİ YAVRU BAKIMI
a . Fok Yumurtayla Dış Yok
b . Fare Doğurarak İç Var
c . Yarasa Yumurtayla İç Var
d . Hamsi Doğurarak Dış Yok


140- Aşağıdakilerden hangisi gelişim dönemlerinden değildir?
A) Bebeklik B) Çocukluk C) Yaşlılık D) Zigot

141- Canlının en küçük yapı taşına .................denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur?

A)Organ B)Canlı C)Hücre D)Organizma

142- Aşağıdaki organellerden hangisi veya hangileri sadece bitki hücresinde bulunur?
І-Kloroplast
П-Hücre duvarı
Ш-Mitokondri

a)Yalnız 1 b)Yalnız П c)1 ve П d)П ve III

143- Hangisi erkek üreme organında bulunur?
a)Yumurtalık b)Testis c)Vajina d)***yatağı

144- Bazı canlılar yumurtadan çıktıktan sonra gelişim dönemlerinde değişikliğe uğrayarak ana canlıya benzerler. Bu olaya başkalaşım denir.
Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirir?

A)Yılan B)Kaplumbağa C)Kurbağa D)Balık

145) “Çiçekli bitkide tozlaşmadan sonra çiçek yapısında görülen ilk olay………………..” ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A) ***lenmedir.
B) Meyve oluşumudur.
C) Yaprak oluşumudur.
D) Spor oluşumudur.

146) Aşağıdakilerden hangisi üreme sisteminde yer almaz?

A)Yumurtalık B) Testisler
C) *** yatağı D) Böbrekler

147) 3N ve 7N değerindeki iki kuvvet için net kuvvetin en büyük ve en küçük değerleri sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

A) 3N- 7N B) 4N – 7N C) 4N – 10N D) 3N – 10N

148) 20 km’ lik yolu 20 dakikada alan aracın sürati kaç km/ h’ dir?

A) 1 B) 20 C) 60 D) 400

149)Aşağıdakilerden hangisinde dengelenmemiş bir kuvvetten söz edilebilir?

A)Duran top B)Sabit süratli araba C)Yavaşlayan uçak D)Değişmeyen süratle uçan kuş

150)Sabit süratle giden bir hareketli 108 km’lik yolu 3 saatte almıştır. Bu aracın sürati kaç m/s’dir?

A)10 B)26 C)36 D)72

CEVAP ANAHTARI ( 126 / 150 )
126 B 136 D 146 D
127 C 137 B 147 C
128 D 138 D 148 C
129 D 139 B 149 C
130 C 140 D 150 A
131 C 141 C
132 C 142 C
133 D 143 B
134 C 144 C
135 B 145 A