276)Süratı 36 km/sa olan bir aracın hızı kaç m/s dir?

A)10 B)20 C)30 D)40

277)Sürati 70 m/sn olan bir hareketli 4 sn’de kaç metre yol alır?

A)100 B)150 C)280 D)350

278) 6 ve 8 N’luk iki kuvvetin büyük ve küçük bileşkeleri arasında fark nedir?

A)20 B)5 C)2,5 D)12

279)I. Tavuk
II. Timsah
III İnek
Yukarıdaki canlılardan hangisi aynı şekilde ürer?
A)I,II ve III B)I ve II C)I ve III D)II ve III

280)Çiçekli bitkilerde hayat döngüsü aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlar?

A-Tozlaşma B-***lenme C-Meyve D-Çimlenme


281) 10N Yandaki cisme uygulanan net kuvvet kaç newtondur?
2N

A)5N B)7N C)8N D)12N

282) Bir otomobil 360 km yolu 4h almaktadır.Bu hareketlinin hızı kaç km/h tir?
A)100 B)85 C)75 D)90

283)I. kuş II. balina III .kurbağa
Yukarıdaki canlılardan hangisi veya hangilerinde iç ***lenme iç gelişim görülür?

A) I ve II B) Yalnız I C) I ve III D) Yalnız II

284)Tohumun büyürerek bitkiyi oluşturan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A.Embriyo B.Çenek C.Zigot D.Gövdecik

285)I .km/h II. m/s III . N.m
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hız birimidir.

A-Yalnız I B-II ve III C-I ve II D-I,II ve III

286))Aşağıdakilerden hangisinde bir tohumun çimlenmesi için gerekli şartlar sıralanmıştır?

A.Işık,karbondioksit,su
B.Uygun sıcaklık,oksijen,su
C.Işık,uygun sıcaklık,oksijen
D.oksijen,karbondioksit,su

287)Aşağıdaki verilen canlılardan hangisinde yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi su içerisinde gerçekleşir?

A) Balina B) İnek C) Kurbağa D) Yılan


288) Bitkilerdeki tozlaşma olayında aşağıda verilenlerden hangisi etkili değildir?

A ) Böcekler B ) Isı C ) Su D ) Rüzgâr

289) 200 metre yolu 40 saniyede koşan bir çocuğun sürati kaç m/s’dir?

A) 4 m/s B) 2 m/s C) 6 m/s D) 5 m/s

290)Hareketli bir cisme kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Cisim sabit hızla hareketine devam eder. B) Cisim hızlanır.
C) Cisim yavaşlar. D) Cisim yön değiştirir.


291)-Adana-Ankara arası 480 km'dir.Bir yolcu otobüsü bu yolu 8 saatte aldığına göre otobüsün sürati kaç km/h dir?

A) 30 B) 40 C) 60 D)70

292)18 N VE 12 N'lluk iki kuvvet, aralarındaki açı 180 derece olacak şekilde bir cisme etki etmektedir.Cisme etki eden kuvvet kaç nevtondur?

A) 6 N B) 30 N C) 8 N D) 10N

293)Kuvveti ölçmemize yarayan alet hangisidir?

a) Termometre b)Dinamometre c)Barometre d) Metre

294)Dünyadaki ağırlığı 600N olan bir adamın Ay'daki ağırlığı kaç N olur?

A)600 B)100 C)6 D)0

295)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Kuvvet,cismin şeklini değiştirir
B)Kuvvet,cismi hareket ettirebilir
C)Kuvvet,cismin kütlesini değiştirir
D)Kuvvet hareket halindeki cismi durdurur.

296) Aşağıdakilerden hangisi kuvvet ve ağırlık birimi olarak kullanılır?

A) Kilogram B)Newton C) Pascal D)Joule


297)


Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II


298)Ağırlıkla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A)Ağırlık madde miktarıdır
B)Ağırlık birimi Newton’dur
C) Ağırlık eşit kollu terazi ile ölçülür.
D)Cismin ağırlığı bulunduğu yere göre değişmez

299)Aşağıdaki atlardan hangisinin sürati en büyüktür?

A) I.at 100 metrelik mesafeyi 10 saniyede koşuyor.
B)II.at 100 metrelik mesafeyi 12 saniyede koşuyor.
C) III.at 120 metrelik mesafeyi 10 saniyede koşuyor.
D) IV .at 120 metrelik mesafeyi 12 saniyede koşuyor

300)Aralarında 120 m. mesafe bulunan bir kapkaççıyla polisin hızları sırasıyla 2m/sn ve 8m/sn dir. Kapkaççı ve polis sabit hızlarla hareket ettiklerine göre kapkaççının gerisindeki polis kaç saniye sonra kapkaççıyı yakalar?

A)12 B)15 C)20 D)30
CEVAP ANAHTARI ( 276/300)
276 A 286 B 296 B
277 C 287 C 297 B
278 D 288 B 298 B
279 B 289 D 299 C
280 A 290 A 300 C
281 C 291 C
282 D 292 A
283 D 293 B
284 A 294 B
285 C 295 C