326)Aşağıdaki verilen tabloda bir aracın izlediği yol ve geçen zaman hakkında bilgi yer almaktadır.Buna göre; seçeneklerin hangisi aracın 1,5 saatte aldığı yoldur?
Geçen zaman(h) 0 1 2 3
Alınan Yol( km ) 0 40 60 80

A)20 B) 30 C)50 D)70327)120m lik yolu 1 dakikada kateden canlının sürati kaç m/s dir?

A)2 B) 20 C)40 D)120


328)
1)Bir koşucunu sabit hızla koşması
2)Duran bir arabanın harekete geçmesi
3)Masanın üzerinde duran kitap

Yukarıdaki durumların hangilerinde dengelenmiş,hangilerinde dengelenmemiş kuvvetler söz konusudur?

1 2 3

A)dengelenmiş dengelenmiş dengelenmemiş
B)dengelenmemiş dengelenmiş dengelenmiş
C)dengelenmemiş dengelenmemiş dengelenmemiş
D)dengelenmiş dengelenmemiş dengelenmiş

329)
—Yumurtayla çoğalır.
—Yavru bakımı görülür.
—Embriyo gelişimi dış ortamda oluşur.

Yukarıdaki özellikler hangi canlıya aittir?

A)Kuş B)Kelebek C)Kaplumbağa D)Yılan

330) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çiçekli bir bitkinin hayat döngüsünün aşamaları doğru sıralamayla verilmiştir?

A)Tohum ve meyve-***lenme-Tozlaşma-Çimlenme-Genç bitki
B)Tozlaşma-***lenme-Tohum ve meyve-Çimlenme-Genç bitki
C)Tozlaşma-Tohum ve meyve-***lenme-Çimlenme-Genç bitki
D)Genç bitki-Çimlenme-Tohum ve meyve-Tozlaşma-***lenme

331)Aşağıdaki canlılardan hangisi doğurarak çoğalır?

A)Kuş B)Kurbağa C)Balina D)Kelebek


332) 72 km\h kaç m\s’dir?

A) 20 B)200 C)0,2 D)2

333)Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir?

A) km\h B)cm\s C)h\m D)m\s

334)Bir sporcu 180 metreyi 1 dakikada koştuğuna gore sürati kaç m\s’dir?

A) 3 B)180 C)60 D)1

335)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin birimidir?

A)Joule B)Newton
C)Kilogram D)Watt


336)
10N Yandaki şekilde bileşke
7N kuvvet kaç newtondur?
5N

A) 22N B) 8N C) 12N D) 2N

337)
Sürat (m/s)
2 4 Zaman(s)

Yukarıda sürat-zaman grafiği verilen aracın ( 2–4 s) içinde aldığı yol kaç m’dir?

A) 80 B) 40 C) 60 D) 20

338)
—İçerisinde bulunan ana hücrelerin özel olarak bölünmesiyle üreme hücreleri oluşur.
—Karın alt boşluğunda olacak şekilde 2 adet bulunur.

Yukarıda özellikleri verilen dişi üreme sistemi kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yumurtalık B) Vajina C) Yumurta kanalı D) *** yatağı


339) Bir araba 60 km / saat ‘ lik hızla 3 saat gittikten sonra 270 km ‘lik yolu
2 saatte gidiyor. Arabanın aldığı toplam yol kaç km’dir?

A ) 460km B ) 470km C ) 390 km D ) 450km
340) Çiçekli bitkilerde, polenlerin rüzgar, böcekler, su vb. yollarla dişicik tepesine taşınmasına ne denir?

A)Tozlaşma B)***lenme C)Zigot D)Embriyo

341) Kuvvet hangi araçla ölçülür?

A)Metre B)Termometre C)Dinamometre D)Kalorimetere

342) Ankara’dan Sivas’a hareket eden otobüs 900 km lik yolu sabit süratle 10 saatte alırsa, otobüsün sürati kaç m/s olur?
A) 50 B) 25 C) 40 D) 90

343) Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminde bulunmaz.

A)yumurta B)testis C)penis D)sperm

344) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin görevlerindendir.

A)yönetmek B)fotosentez C)yararsız maddeleri parçalamak D) enerji vermek

345) Bir koşucu 600 metrelik bir yolu 4 dakikada alıyorsa bu koşucunun sürati kaç m/s dir.

A)2.5 m/s B) 3 m/s C) 4 m/s D) 4.5 m/S

346) Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetine ne denir.

A)Kütle B) Ağırlık C) Kuvvet D) Hacim

347) Aşağıdaki durumlardan hangisi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir?

A)Masanın üzerinde bir meyve tabağı duruyor
B)Bir avize tavanda asılı duruyor
C)Duvara asılı tablonu ipi kopuyor tablo yere düşüyor
D)Bilek güreşi yapan iki çocuk berabere kalıyor

348)
Aldığızaman(sn) 0 1 2 3 4
Aldığı yol(m) 0 5 10 15 20

Yukarıdaki grafiğe göre cismin hızı kaç m/sn dir?

A ) 1 B ) 5 C ) 7 D ) 10

349) Kuvvet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür.
B) Her kuvvetin bir yönü vardır.
C) Her kuvvetin bir doğrultusu vardır.
D) Bütün kuvvetlerin yönü ve doğrultusu aynıdır.

350)Aşağıdaki cisme uygulanan net kuvvet kaç Newton’dur ve cisim hangi yönde hareket eder?ŞİDDETİ YÖNÜ
A) 50 DOĞU
B) 16 DOĞU
C) 26 BATI
D) 16 BATI
CEVAP ANAHTARI ( 326/350)
326 C 336 B 346 B
327 A 337 B 347 C
328 D 338 A 348 B
329 A 339 D 349 D
330 B 340 A 350 B
331 C 341 C
332 A 342 B
333 C 343 A
334 A 344 A
335 B 345 A