351)Aşağıdakilerden hangisi sürat i doğru tanımlayan seçenektir?

A)Birim zamanda alınan yol
B)Herhangi bir zamanda alınan yol
C)Birim yolda geçen zaman
D)Hareketsiz cisimlerin aldığı yol

352)Bir araç 300 km. lik yolu 5 saatte aldığına göre aracın sürati hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)30km/h B)6km/h C)60km/h D)60m/s

353) 20m/s kaç km/h tir?

A)72km/h B)7,2km/h C)20km/h D)200km/h


354)Aşağıdakilerden hangisi besin üretimi yapmaz (klorofil taşımaz)?

A) Soğan B) Tavuk C) Çam D) Lahana

355) Hızı 24 km/h olan bir aracın aldığı yol ise 96 km dir. Bu yolu aldığı süre aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir.

A) 6 B) 3 C) 2 D) 4

356)Aşağıda ki hayvanlardan hangisi başkalaşım geçirir?

A)Kuş B)Kelebek C)Köpek D)Yarasa


357)Bir sporcu 150 m lik mesafeyi 15sn da almaktadır.Buna göre sporcunun sürati kaç m\sn dir?

A)10 B)5 C)25 D)20

358)Aşağıdaki durumlardan hangisinde dengelenmiş kuvvet bulunmaktadır?

A-Hareket halindeki bir otobüsün hızlanması
B-Paraşütün yavaşlayarak inmesi
C-Bir arabanın sabit süratle gitmesi
D-Topa kuvvet uygulayarak harekete geçirilmesi

359)Aşağıdakilerden hangisi kuvvet ölçüsü birimidir?

A-Newton B-Metre C –Metre/Saniye D-Kilogram


360)
X Y
Hücre duvarı - Hücre duvarı +
Kloroplast - Kloroplast +
Sentrozom + Sentrozom -
Koful küçük Koful büyük
Tabloda verilen X ve Y ile gösterilen bilgilerden hangisi doğrudur.?

A)X bitki hücresidir. B)Y hayvan hücresidir
C)Y bitki hücresidir D)İkisi de hayvan hücresidir.


361)
F1=12 N F2=2N Yandaki şekilde A cismine İki kuvvet etki etmektedir
.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cisme etki eden bileşke kuvvet 10 N’dur.
B) Cisim F2 yönünde hareket etmektedir.
C) Bileşke kuvvetin yönü F1 yönündedir.
D) Cisim hareket eder.

362)Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir?

A) m/s B) m/dk C) saat/km D) km/s


363)Sesin havada yayılma süratı 340 m/s dir. Yüksek kayaların bulunduğu bir yerde, bir adam bağırdıktan 1,2 saniye sonra kendi sesinin yankısını duyuyor.Adamın kayalardan uzaklığı kaç m ‘dir?
A) 204 B) 408 C) 120 D) 400


364)20 saniyede 500 m yol alan bir hareketlini sürati kaç m/sn dir?

A)25 B)40 C)20 D)10

365)Aşağıdakilerden hangisi ağırlık birimidir?

A)newton B)kilogram C)litre D)metre

366)Mikroskopta incelediğiniz bir bitki hücresinin genç veya yaşlı olduğunu, aşağıdaki organellerden hangisine bakarak anlayabilirsiniz?

A)Çekirdek B)Koful C)Sentrozom D)Kroloplast

367)Ağız içinden alınan epitel hücresini mikroskopta inceleyen bir öğrenci aşağıdaki organellerden hangisini gözleyemez?

A) sentrozom B)golgi cisimciği C) mitokondri D)kloroplast


368)Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde büyüme ve gelişme için gerekli değildir?

A- ışık B-su C-karbondioksit D-karbonmonoksit

369)Sürati 40 m/sn olan bir hareketli 160 metreli yolu kaç saniyede alır?

A-4 B-6 C-8 D-12370)
F1 =13N F2 = 7N


Şekildeki cisme etki eden F1 ve F2 kuvvetlerinin bileşkesi kaç Newton’dur?

A)25 B)20 C)6 D)5


371)Bir kaplumbağa 50 m’lik yolu 10’s de alıyor. Bu kaplumbağanın hızı kaç m/s dir?

A) 0,05 B) 0,5 C) 5 D) 0,005


372)


373)


374)200 metre yolu 40 saniyede koşan bir çocuğun hızı kaç m/s dir?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6


375)Bir kaplumbağa 500 cm lik yolu 100 s de alıyor. Bu kaplumbağanın hızı kaç m/s dir?

A) 5 B) 0,5 C) 0,05 D) 0,005


CEVAP ANAHTARI ( 351/375)
351 A 361 B 371 C
352 C 362 C 372 A
353 A 363 A 373 B
354 B 364 A 374 C
355 D 365 A 375 A
356 B 366 B
357 A 367 D
358 C 368 D
359 A 369 A
360 C 370 C